Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Vlajčević

Zbirna imovniska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir11.01.2022. Prezime Vlajčević11.01.2022.
Stručna sprema VSS11.01.2022.
Zvanje Profesor hrvatske kulture i profesor povijesti11.01.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke11.01.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.01.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.01.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.01.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.01.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj11.01.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske11.01.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.01.2022. Ulica Trg sv. Marka 11.01.2022. Kućni broj 211.01.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630308111.01.2022.
Datum početka mandata 22/12/202111.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 22/12/202511.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.01.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.01.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.01.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.01.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.01.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik ravnatelja11.01.2022. Naziv pravne osobe Vlada RH - Ured za protokol11.01.2022. OIB pravne osobe 7110368778011.01.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.01.2022. Ulica Trg sv. Marka 11.01.2022. Kućni broj 211.01.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201211.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23305,2111.01.2022. Neto iznos (HRK) 16191,1511.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.01.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.01.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ZB INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima11.01.2022. OIB poslodavca 2388936304511.01.2022.
Bruto iznos (HRK) 8686,1811.01.2022. Neto iznos (HRK) 6252,9911.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 12/03/200711.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa 11.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.01.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.01.2022. Nositelj obveze Osobno11.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.11.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 117578,6711.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.01.2022. Godina zaduženja 201711.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 9611.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1574,3911.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,5011.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.01.2022. Nositelj obveze Bračni drug11.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka11.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 199115,0411.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.01.2022. Godina zaduženja 202111.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12011.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2020,6911.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,0511.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.01.2022. Nositelj obveze Osobno11.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.11.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0011.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.01.2022. Godina zaduženja 201811.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12011.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2542,5411.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,2511.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.01.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.01.2022.
Mjesto Zagreb 11.01.2022. Poštanski broj 1000011.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.01.2022. Površina 119,9111.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1875000,0011.01.2022.
Katastarska općina Rudeš11.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno11.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug11.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.01.2022.
Napomena 11.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.01.2022. Marka/tip Peugeot 500811.01.2022.
Godina proizvodnje 201711.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 130000,0011.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.01.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji11.01.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.01.2022.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: