Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Rukavina

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir28.07.2017. Prezime Rukavina 28.07.2017.
Stručna sprema VSS28.07.2017.
Zvanje diplomirani inžinjer elektrotehnike28.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51260 Crikvenica28.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik28.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Crikvenica28.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51260 Crikvenica28.07.2017. Ulica Ulica kralja Tomislava28.07.2017. Kućni broj 8528.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855145540428.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201728.07.2017. 04/06/202109.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202028.07.2017. 25/05/202121.02.2020. 04/06/202509.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji28.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skupštine28.07.2017. Naziv pravne osobe Eko Murvica d.o.o28.07.2017.
OIB pravne osobe 5840198263928.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.07.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201728.07.2017. Datum kraja dužnosti 25/05/202028.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51260 Crikvenica28.07.2017. Ulica Ulica kralja Tomislava 28.07.2017. Kućni broj 8528.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855145550028.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skupštine28.07.2017. Naziv pravne osobe Murvica d.o.o.28.07.2017.
OIB pravne osobe 6890235739528.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.07.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201728.07.2017. Datum kraja dužnosti 25/05/202028.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51260 Crikvenica28.07.2017. Ulica Ulica kralja Tomislava28.07.2017. Kućni broj 8528.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855144088028.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik turističkog vijeća28.07.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica Grada Crikvenice28.07.2017.
OIB pravne osobe 7874834608728.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.07.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201728.07.2017. Datum kraja dužnosti 25/05/202028.07.2017. 25/05/202121.02.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51260 Crikvenica28.07.2017. Ulica Trg Stjepana Radića 28.07.2017. Kućni broj 1c28.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855178410128.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član skupštine28.07.2017. Predsjednik skupštine30.01.2023. Naziv pravne osobe KDT Vodovod Žrnovnica d.o.o28.07.2017. VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o21.02.2020.
OIB pravne osobe 3661265135428.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.07.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201728.07.2017. Datum kraja dužnosti 25/05/202028.07.2017. 25/05/202121.02.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51250 Novi Vinodolski28.07.2017. Ulica Dubrova28.07.2017. Kućni broj 2228.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855140352028.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skupštine21.02.2020. Naziv pravne osobe Eko Murvica d.o.o.21.02.2020.
OIB pravne osobe 5840198263921.02.2020. Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.02.2020.
Datum početka dužnosti 26/05/201721.02.2020. Datum kraja dužnosti 25/5/202121.02.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51260 Crikvenica21.02.2020. Ulica Trg Stjepana Radića21.02.2020. Kućni broj 1/221.02.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855145550021.02.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.07.2017. Postoji09.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto GRADONAČELNIK09.07.2021. Naziv pravne osobe GRAD CRIKVENICA09.07.2021. OIB pravne osobe 8168775571609.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51260 Crikvenica09.07.2021. Ulica KRALJA TOMISLAVA 09.07.2021. Kućni broj 8509.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/05/201709.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202109.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20500,3028.07.2017. 2720,8228.07.2017. Neto iznos (EUR) 15065,4228.07.2017. 1999,4728.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.07.2017. Postoji11.05.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 63000,0011.05.2018. 115440,0021.02.2020. 15321,5221.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava11.05.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.05.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 55200,0021.02.2020. 7326,3021.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava21.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.02.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.07.2017. Postoji30.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 350,0030.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka30.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.07.2017. Nositelj obveze Osobno28.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka28.07.2017. OTP banka21.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0028.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.07.2017. Godina zaduženja 201428.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4928.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 728,0528.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,5828.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.07.2017. Nositelj obveze Osobno28.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka28.07.2017. OTP banka21.02.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2500,0028.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.07.2017. Godina zaduženja 201428.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4228.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 69,5528.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,5828.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica30.01.2023. Nositelj obveze Osobno30.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Željko Rukavina 30.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0030.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2023. Godina zaduženja 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6030.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 833,0030.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 00,0030.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Crikvenica28.07.2017. Poštanski broj 5126028.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 432,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0028.07.2017. 398168,4328.07.2017.
Katastarska općina Crikvenica28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Postotak 50,0028.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2017. Vinograd30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 1029,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0028.07.2017. 15000,0030.01.2023.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.07.2017. Gospodarski objekt21.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 922,0028.07.2017. 122,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0028.07.2017. 60290,6030.01.2023.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 453,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0028.07.2017. 4645,3028.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2017. Gospodarski objekt21.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 4573,0028.07.2017. 365,0021.02.2020. 265,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 376000,0028.07.2017. 1960000,0021.02.2020. 260136,7021.02.2020.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 558,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 42000,0028.07.2017. 5574,3628.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Postotak 50,0028.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 5943,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 445000,0028.07.2017. 59061,6528.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala28.07.2017.
Postotak 14,0028.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2020.
Mjesto Crikvenica21.02.2020. Poštanski broj 5126021.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2020. Površina 900,0021.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500000,0021.02.2020. 331807,0221.02.2020.
Katastarska općina Crikvenica21.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama21.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2020.
Postotak 25,0021.02.2020. 50,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto Crikvenica05.07.2021. Poštanski broj 5126005.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 528,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2250000,0005.07.2021. 298626,3205.07.2021.
Katastarska općina ko Crikvenica05.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 50,0005.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Sveti Juraj30.01.2023. Poštanski broj 5328430.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv30.01.2023. Površina 1625,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 29250,0030.01.2023.
Katastarska općina ko Sveti Juraj30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 25,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Sveti Juraj30.01.2023. Poštanski broj 5328430.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv30.01.2023. Površina 338,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8281,0030.01.2023.
Katastarska općina ko Sveti Juraj30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 25,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Sveti Juraj30.01.2023. Poštanski broj 5328430.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv30.01.2023. Površina 13,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.01.2023.
Katastarska općina ko Sveti Juraj30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 25,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Sveti Juraj30.01.2023. Poštanski broj 5328430.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv30.01.2023. Površina 16,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0030.01.2023.
Katastarska općina Sveti Juraj30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 25,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Sveti Juraj30.01.2023. Poštanski broj 5328430.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv30.01.2023. Površina 183,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3202,0030.01.2023.
Katastarska općina ko Sveti Juraj30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 25,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Crikvenica30.01.2023. Poštanski broj 5328430.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv30.01.2023. Površina 784,0030.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13744,0030.01.2023.
Katastarska općina ko Sveti Juraj30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 25,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac28.07.2017. Marka/tip Adriatik 79028.07.2017. Sea mini 2130.01.2023.
Godina proizvodnje 198728.07.2017. 198530.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0028.07.2017. 2000,0030.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.07.2017. Nasljedstvom30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl28.07.2017. Marka/tip Piaggio28.07.2017.
Godina proizvodnje 200928.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0028.07.2017. 929,0628.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor21.02.2020. Marka/tip Tomo Vinković21.02.2020.
Godina proizvodnje 198021.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0021.02.2020. 663,6121.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala21.02.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj21.02.2020. Marka/tip Motorkultivator Gordoni21.02.2020.
Godina proizvodnje 197821.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0021.02.2020. 398,1721.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)21.02.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.07.2017. Postoji30.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a30.01.2023. Naziv poslovnog subjekta OPG Rukavina30.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 16423330.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Dolinci 1 c, Grižane 30.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način30.01.2023.
Drugi način stjecanja Osnivanjem 30.01.2023.
Napomena 30.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.07.2017. Ne postoji21.02.2020. Postoji30.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0028.07.2017. Valuta EUR - Euro28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine28.07.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.07.2017.