Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Rukavina

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Damir28.07.2017. Prezime Rukavina 28.07.2017.
Stručna sprema VSS28.07.2017.
Zvanje diplomirani inžinjer elektrotehnike28.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana28.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51260 Crikvenica28.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik28.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Crikvenica28.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51260 Crikvenica28.07.2017. Ulica Ulica kralja Tomislava28.07.2017. Kućni broj 8528.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855145540428.07.2017. Fax (službeni) +3855124200928.07.2017.
Datum početka mandata 26/05/201728.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202028.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 25/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji28.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skupštine28.07.2017. Naziv pravne osobe Eko Murvica d.o.o28.07.2017.
OIB pravne osobe 5840198263928.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.07.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201728.07.2017. Datum kraja dužnosti 25/05/202028.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51260 Crikvenica28.07.2017. Ulica Ulica kralja Tomislava 28.07.2017. Kućni broj 8528.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855145550028.07.2017. Fax (službeni) 28.07.2017.
e-mail (službeni) 28.07.2017. Mobitel (službeni) 28.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik skupštine28.07.2017. Naziv pravne osobe Murvica d.o.o.28.07.2017.
OIB pravne osobe 6890235739528.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.07.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201728.07.2017. Datum kraja dužnosti 25/05/202028.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51260 Crikvenica28.07.2017. Ulica Ulica kralja Tomislava28.07.2017. Kućni broj 8528.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855144088028.07.2017. Fax (službeni) 28.07.2017.
e-mail (službeni) 28.07.2017. Mobitel (službeni) 28.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik turističkog vijeća28.07.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica Grada Crikvenice28.07.2017.
OIB pravne osobe 7874834608728.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.07.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201728.07.2017. Datum kraja dužnosti 25/05/202028.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51260 Crikvenica28.07.2017. Ulica Trg Stjepana Radića 28.07.2017. Kućni broj 1c28.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855178410128.07.2017. Fax (službeni) 28.07.2017.
e-mail (službeni) 28.07.2017. Mobitel (službeni) 28.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Član skupštine28.07.2017. Naziv pravne osobe KDT Vodovod u00c5u00bdrnovnica d.o.o28.07.2017.
OIB pravne osobe 3661265135428.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski28.07.2017.
Datum početka dužnosti 26/05/201728.07.2017. Datum kraja dužnosti 25/05/202028.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 51250 Novi Vinodolski28.07.2017. Ulica Dubrova28.07.2017. Kućni broj 2228.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855140352028.07.2017. Fax (službeni) 28.07.2017.
e-mail (službeni) 28.07.2017. Mobitel (službeni) 28.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji28.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20500,3028.07.2017. Neto iznos (HRK) 15065,4228.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.07.2017. Postoji11.05.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 63000,0011.05.2018. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava11.05.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.05.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji28.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.07.2017. Nosioc obveze Osobno28.07.2017.
Vjerovnik Splitska banka28.07.2017. Iznos duga 30000,0028.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.07.2017. Godina zaduženja 201428.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4928.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 728,0528.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,5828.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.07.2017. Nosioc obveze Osobno28.07.2017.
Vjerovnik Splitska banka28.07.2017. Iznos duga 2500,0028.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro28.07.2017. Godina zaduženja 201428.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 4228.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 69,5528.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,5828.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Crikvenica28.07.2017. Poštanski broj 5126028.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 432,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000000,0028.07.2017.
Katastarska općina Crikvenica28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Postotak 50,0028.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 1029,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0028.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 922,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0028.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 453,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0028.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 4573,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 376000,0028.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 558,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 42000,0028.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.07.2017.
Postotak 50,0028.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2017.
Mjesto Grižane28.07.2017. Poštanski broj 5124428.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2017. Površina 5943,0028.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 445000,0028.07.2017.
Katastarska općina Grižane28.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala28.07.2017.
Postotak 14,0028.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac28.07.2017. Marka/tip Adriatik 79028.07.2017.
Godina proizvodnje 198728.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 130000,0028.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl28.07.2017. Marka/tip Piaggio28.07.2017.
Godina proizvodnje 200928.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7000,0028.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti28.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0028.07.2017. Valuta EUR - Euro28.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2017. Način stjecanja Prodajom imovine28.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji28.07.2017.