Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Mandić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir 05.07.2017. Prezime Mandić05.07.2017.
Stručna sprema VSS05.07.2017.
Zvanje Diplomirani teolog05.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica05.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 47000 Karlovac05.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik05.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Karlovac05.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47000 Karlovac05.07.2017. Ulica Ivana Banjavčića05.07.2017. Kućni broj 905.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854762810005.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201705.07.2017. 09/06/202107.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202105.07.2017. 31/05/202507.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji05.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 20850,0105.07.2017. 21234,0107.07.2021. Neto iznos (HRK) 15276,4405.07.2017. 15814,2807.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Banija05.07.2017. Osnovna škola Dragojla Jarnević21.01.2021. OIB poslodavca 9606151626505.07.2017. 0581668290321.01.2021.
Bruto iznos (HRK) 104810,9505.07.2017. 10061,2521.01.2021. Neto iznos (HRK) 73076,8305.07.2017. 6960,6321.01.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201205.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 05.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji05.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.07.2017. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka05.07.2017. OTP banka21.01.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 52460,5605.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2017. Godina zaduženja 201405.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30005.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 317,0805.07.2017. 254,8121.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,9105.07.2017. 2,9321.01.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.07.2017. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka05.07.2017. OTP banka21.01.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0005.07.2017. 180000,0021.01.2021.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2017. HRK - Hrvatska Kuna21.01.2021. Godina zaduženja 201405.07.2017. 202021.01.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12005.07.2017. 6021.01.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 359,1105.07.2017. 3437,3821.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,9705.07.2017. 5,4921.01.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.07.2017. Nositelj obveze Osobno05.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka05.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 9000,0005.07.2017.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2017. Godina zaduženja 201205.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12005.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 112,7905.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,7505.07.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan05.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2017.
Mjesto Karlovac05.07.2017. Poštanski broj 4700005.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2017. Površina 99,1805.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 600000,0005.07.2017.
Katastarska općina Karlovac II05.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug05.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Kreditna zaduženja05.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.07.2017. Marka/tip Opel Meriva05.07.2017.
Godina proizvodnje 200605.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 21000,0005.07.2017. 12000,0007.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Kredit05.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji05.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji05.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji05.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica05.07.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb05.07.2017.
OIB pravne osobe 0415000846305.07.2017.
Datum učlanjenja 01/06/200705.07.2017. Datum kraja članstva 05.07.2017.
Funkcije Predsjednik gradske organizacije HDZ-a Karlovac05.07.2017.
Napomena