Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Kajin

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir16.02.2016. Prezime Kajin 16.02.2016. Kajin02.07.2021.
Stručna sprema SSS16.02.2016.
Zvanje upravni referent16.02.2016. Stranačka pripadnost Istarski Demokrati - Democratici Istriani16.02.2016. Nisam član stranke02.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena16.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 52208 Krnica16.02.2016. 52420 Buzet02.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik16.02.2016. Gradonačelnik02.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor16.02.2016. Grad Buzet02.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016. 52420 Buzet02.07.2021. Ulica TRG SV. MARKA16.02.2016. II.Istarske brigade 02.07.2021. Kućni broj 316.02.2016. 1102.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851458922216.02.2016. +3855266272602.07.2021.
Datum početka mandata 22/12/201116.02.2016. 08/06/202102.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201516.02.2016. 09/06/202102.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.02.2016. Volonterski02.07.2021. Stvarni datum kraja mandata 27/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji16.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji16.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji16.02.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22000,0016.02.2016. Neto iznos (EUR) 12000,0016.02.2016.
Volonterski (EUR) 0,0002.07.2021. 4000,0010.08.2021. 530,8910.08.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.02.2016. Postoji02.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10600,0002.07.2021. 1459,9519.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka02.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.02.2016. Ne postoji02.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.02.2016. Nositelj obveze Osobno16.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KARLOVAČKA BANKA16.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0016.02.2016. 13272,2816.02.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.02.2016. EUR - Euro16.02.2016. Godina zaduženja 201316.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 4816.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 4000,0016.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,5016.02.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto BUZET16.02.2016. Poštanski broj 5242016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 100,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0016.02.2016. 53089,1216.02.2016.
Katastarska općina BUZET16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto BUZET16.02.2016. Poštanski broj 5242016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 18,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0016.02.2016. 3981,6816.02.2016.
Katastarska općina BUZET16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto BUZET16.02.2016. Poštanski broj 5242016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 1350,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0016.02.2016. 17253,9716.02.2016.
Katastarska općina BUZET16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Buzet02.07.2021. Poštanski broj 5242002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 221,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0002.07.2021. 99542,1102.07.2021.
Katastarska općina Buzet02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Buzet02.07.2021. Poštanski broj 5242002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 1309,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0002.07.2021. 18581,1902.07.2021.
Katastarska općina Buzet02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Buzet02.07.2021. Poštanski broj 5242002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 2350,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0002.07.2021. 18581,1902.07.2021.
Katastarska općina Buzet02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine02.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.07.2021.
Mjesto Buzet02.07.2021. Poštanski broj 5242002.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.07.2021. Površina 24,0002.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0002.07.2021. 4645,3002.07.2021.
Katastarska općina Buzet02.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom02.07.2021. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 02.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.02.2016. Marka/tip NISAN16.02.2016.
Godina proizvodnje 201016.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0016.02.2016. 3981,6816.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji16.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0016.02.2016. 7000,0002.07.2021. 10000,0019.01.2023. Valuta USD - Američki Dolar16.02.2016. EUR - Euro02.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.02.2016.