Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Juzbašić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Damir16.03.2016. Prezime Juzbašić16.03.2016.
Stručna sprema VSS16.03.2016.
Zvanje Diplomirani pravnik16.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica16.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica16.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece16.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 32270 Županja16.03.2016. 32270 Županja16.03.2016. 32270 Županja16.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra16.03.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Gospodarstva16.03.2016. Ministarstvo gospodarstva16.03.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.03.2016. Ulica Ulica grada Vukovara 16.03.2016. Kućni broj 7816.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610693716.03.2016. Fax (službeni) +3851610915016.03.2016.
Datum početka mandata 17/02/201616.03.2016. Predviđeni datum kraja mandata 16/02/202016.03.2016. 16/10/202007.01.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.03.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Voditelj kadrovskih i pravnih poslova16.03.2016. Naziv pravne osobe Slavonija Županja d.d.16.03.2016. OIB pravne osobe 6201004553216.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32270 u00c5u00bdupanja16.03.2016. Ulica J.J. Strossmayera 16.03.2016. Kućni broj 6516.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/06/200516.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 21/02/201616.03.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21525,3116.03.2016. 21935,2807.01.2020. Neto iznos (HRK) 13208,3016.03.2016. 13906,3207.01.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji16.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 68400,0016.03.2016. 88000,0007.01.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava16.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6000,0016.03.2016. 3500,0009.01.2017. 6000,0007.01.2020. Pravna osnova Od umjetničke djelatnosti16.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.03.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.03.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca GHETALDUS OPTIKA d.d16.03.2016. OIB poslodavca 0817131603516.03.2016.
Bruto iznos (HRK) 54442,7216.03.2016. 6440,2407.01.2020. Neto iznos (HRK) 41893,7816.03.2016. 4788,2207.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 20/10/200816.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji16.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.03.2016. Nosioc obveze Osobno16.03.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.16.03.2016. Iznos duga 120000,0016.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro16.03.2016. Godina zaduženja 201416.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 33616.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 636,6816.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,2416.03.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto u00c5u00bdupanja16.03.2016. Poštanski broj 3227016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 274,3616.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1700000,0016.03.2016.
Katastarska općina u00c5u00bdupanja16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.03.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.03.2016. Marka/tip Mazda 616.03.2016.
Godina proizvodnje 200416.03.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0016.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji16.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji16.03.2016. Postoji07.01.2020.

Podatci o štednji

Iznos 12000,0007.01.2020. Valuta EUR - Euro07.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.01.2020. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava07.01.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji16.03.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Graničar u00c5u00bdupanja16.03.2016. Sjedište pravne osobe u00c5u00bdupanja16.03.2016.
OIB pravne osobe 2425032362316.03.2016.
Datum učlanjenja 05/01/201416.03.2016. Datum kraja članstva 16.03.2016.
Funkcije Član izvršnog odbora16.03.2016.