Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Habijan

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir20.08.2020. Prezime Habijan20.08.2020.
Stručna sprema VSS20.08.2020.
Zvanje diplomirani pravnik20.08.2020. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica20.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana20.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin20.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik20.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor20.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.08.2020. Ulica Trg Svetog Marka20.08.2020. Kućni broj 620.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385156943520.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202020.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202320.08.2020. 22/07/202410.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji20.08.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina20.08.2020. član Gradskog vijeća Grada Varaždina10.01.2022. Naziv pravne osobe Grad Varaždin20.08.2020.
OIB pravne osobe 1326901153120.08.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski20.08.2020.
Datum početka dužnosti 19/06/201720.08.2020. 17/06/202110.01.2022. Datum kraja dužnosti 21/05/202120.08.2020. 18/06/202510.01.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin20.08.2020. Ulica Trg kralja Tomislava 20.08.2020. Kućni broj 120.08.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854240250220.08.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji20.08.2020. Ne postoji10.01.2022.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto odvjetnik20.08.2020. Naziv pravne osobe odvjetničko društvo Uskoković i partneri doo20.08.2020. OIB pravne osobe 8032885256120.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin20.08.2020. Ulica Aleja kralja Zvonimira 20.08.2020. Kućni broj 120.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 17/12/200720.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa 20.08.2020.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto odvjetnik20.08.2020. Naziv pravne osobe Odvjetničko društvo Uskoković i partneri doo20.08.2020. OIB pravne osobe 8032885256120.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin20.08.2020. Ulica Aleja kralja Zvonimira 20.08.2020. Kućni broj 120.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/12/200720.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20.08.2020. 15/11/202110.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21730,3220.08.2020. 23672,0910.01.2022. Neto iznos (HRK) 13850,8120.08.2020. 15726,0710.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.08.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.08.2020. Postoji10.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0010.01.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak10.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno10.01.2022.
Napomena 10.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.08.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.08.2020. Nositelj obveze Osobno20.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.20.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 414000,0020.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.08.2020. Godina zaduženja 201920.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 18020.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2750,7820.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 2,4520.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.08.2020. Nositelj obveze Osobno20.08.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.20.08.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 270000,0020.08.2020. 300000,0010.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna20.08.2020. Godina zaduženja 201920.08.2020. 202110.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12020.08.2020. 8410.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 3169,8420.08.2020. 4311,0210.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 7,2520.08.2020. 5,5010.01.2022.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.08.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Varaždin20.08.2020. Poštanski broj 4200020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 46,1220.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 420000,0020.08.2020.
Katastarska općina Varaždin20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.08.2020. Ne postoji10.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.08.2020. Marka/tip BMW20.08.2020.
Godina proizvodnje 201220.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 110000,0020.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji20.08.2020. Ne postoji10.01.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio20.08.2020. Naziv poslovnog subjekta Odvjetničko društvo Uskoković i partneri doo20.08.2020.
OIB poslovnog subjekta 8032885256120.08.2020. Sjedište poslovnog subjekta Varaždin20.08.2020.
Udio vlasništva izražen u postocima 5,0020.08.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos20.08.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način20.08.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine prijenos poslovnog udjela u tijeku je prijenos upravljačkih prava20.08.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji20.08.2020.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.08.2020.