Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Božić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir11.03.2021. Prezime Božić11.03.2021.
Stručna sprema VSS11.03.2021.
Zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike11.03.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave11.03.2021. Ravnatelj uprave11.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova11.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Trg N. Šubića Zrinskog 11.03.2021. Kućni broj 711.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456996411.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202111.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202511.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Glavni inspektor službe vanjskih poslova11.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova11.03.2021. OIB pravne osobe 4354112222411.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Trg N. Šubića Zrinskog11.03.2021. Kućni broj 711.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/07/201211.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/202111.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27097,0511.03.2021. 3596,3911.03.2021. Neto iznos (EUR) 18508,7111.03.2021. 2456,4311.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.03.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca O.Š. Antuna Augustinčića Zaprešić11.03.2021. OIB poslodavca 1899308339211.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 11493,6411.03.2021. 1525,3811.03.2021. Neto iznos (EUR) 8073,9911.03.2021. 1071,4711.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/198711.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 11.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.03.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.03.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 31,2511.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0011.03.2021. 79633,6911.03.2021.
Katastarska općina Centar11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 43,9811.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0011.03.2021. 99542,1111.03.2021.
Katastarska općina Pešćenica11.03.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.03.2021. Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Crikvenica11.03.2021. Poštanski broj 5126011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 235,5511.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1750000,0011.03.2021. 232264,9111.03.2021.
Katastarska općina Sveta Jelena11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2021. Marka/tip Opel Zafira11.03.2021.
Godina proizvodnje 200811.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0011.03.2021. 2654,4611.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.03.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja InterCapital Asset Management11.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 3914685747511.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Masarykova 1, 10000 Zagreb11.03.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 10250,5911.03.2021. 1360,4111.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Na neki drugi način11.03.2021.
Drugi način stjecanja sudjelovanje u Domovinskom ratu11.03.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0011.03.2021. 13272,2811.03.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.03.2021. EUR - Euro11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.03.2021.