Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Damir Bajs

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir26.06.2017. Prezime Bajs 26.06.2017. Bajs05.07.2021.
Stručna sprema VSS26.06.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI PRAVNIK26.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke26.06.2017. DAMIR BAJS NEZAVISNA LISTA12.03.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43000 Bjelovar26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Župan26.06.2017. Zastupnik14.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Bjelovarsko bilogorska županija26.06.2017. Hrvatski sabor14.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43000 Bjelovar26.06.2017. 10000 Zagreb14.07.2021. Ulica DR. ANTE STARČEVIĆA26.06.2017. Trg Svetog Marka14.07.2021. Kućni broj 826.06.2017. 614.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854322190126.06.2017. +3851630322214.07.2021.
Datum početka mandata 26/05/201726.06.2017. 18/06/202114.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202126.06.2017. 04/06/202105.07.2021. 21/07/202414.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji26.06.2017. Postoji14.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Župan14.07.2021. Naziv pravne osobe Bjelovarsko bilogorska županija14.07.2021. Bjelovarsko-bilogorska županija16.02.2024. OIB pravne osobe 1292862588014.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43000 Bjelovar14.07.2021. Ulica Dr Ante Starčevića 14.07.2021. dr. Ante Starčevića16.02.2024. Kućni broj 814.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/06/201714.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/06/202114.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26388,7926.06.2017. 26857,9212.02.2021. 23575,3514.07.2021. 3399,0130.01.2023. Neto iznos (EUR) 16928,2326.06.2017. 18339,0612.02.2021. 16238,2214.07.2021. 2328,0030.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017. Postoji14.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0014.07.2021. 199,0814.07.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka14.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno14.07.2021.
Napomena Zastupnički paušal14.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPĆA BOLNICA BJELOVAR26.06.2017. OIB poslodavca 3450654784826.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 175000,0026.06.2017. 19869,0012.02.2021. 3059,1630.01.2023. 3229,8716.02.2024. Neto iznos (EUR) 96000,0026.06.2017. 13230,0012.02.2021. 2070,0030.01.2023. 2249,8416.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 16/06/200326.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.06.2017. Postoji12.02.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2400,0012.02.2021. 318,5312.02.2021. 350,0016.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.02.2021.
Vremenski raspon Mjesečno12.02.2021.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) RBA26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0026.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro26.06.2017. Godina zaduženja 200726.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 1726.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3700,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9026.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo31.12.2019. Nositelj obveze Osobno31.12.2019.
Druga obveza OTP leasing31.12.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP leasing31.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 214000,0031.12.2019. 28402,6831.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2019. EUR - Euro31.12.2019. Godina zaduženja 201931.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 2431.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 8916,6731.12.2019. 1183,3631.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 0,0031.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2019. Nositelj obveze Osobno31.12.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen banka31.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0031.12.2019. 5308,9131.12.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2019. EUR - Euro31.12.2019. Godina zaduženja 201931.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 3631.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 1206,0031.12.2019. 160,0631.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,4331.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2022. Nositelj obveze Osobno28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen banka28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7000,0028.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 202128.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3628.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 206,6728.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,0028.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Najam/zakup nekretnine28.01.2022. Nositelj obveze Osobno28.01.2022.
Predmet najma/zakupa nekretnina stanovanja28.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Martina Pavlica Kajtazi28.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 24000,0028.01.2022. 3185,3528.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2022. EUR - Euro28.01.2022. Godina zaduženja 202128.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 1228.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2000,0028.01.2022. 265,4528.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0028.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2023. Nositelj obveze Osobno30.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb30.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0030.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2023. Godina zaduženja 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 14230.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1235,2430.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,7030.01.2023.
Napomena Kredit ugovoren za rekonstukciju stambene zgrade30.01.2023. Kredit ugovoren za rekonstrukciju stambene zgrade koja je u tijeku. Potpisani ugovori s izvođačima.16.02.2024.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug30.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb30.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65700,0030.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.01.2023. Godina zaduženja 202230.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 607,4830.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,1030.01.2023.
Napomena Kredit ugovoren sukladno ugovoru HLK s poslovnom bankom za placanje temeljem predugovora o kupnji nekretnine30.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Bjelovar26.06.2017. Poštanski broj 4300026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 100,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0026.06.2017. 90000,0030.01.2023.
Katastarska općina Bjelovar26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena U tijeku je rekonstrukcija građevine.16.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Bjelovar26.06.2017. Poštanski broj 4300026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 115,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0026.06.2017. 170000,0030.01.2023.
Katastarska općina Bjelovar26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Daruvar26.06.2017. Poštanski broj 4350026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 90,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 175000,0026.06.2017. 23226,4926.06.2017.
Katastarska općina Daruvar26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Postotak 33,3326.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2017.
Mjesto Zagreb29.12.2017. Poštanski broj 1000029.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2017. Površina 34,5529.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0029.12.2017. 70000,0030.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb29.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.12.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug29.12.2017. Način stjecanja Nasljedstvom29.12.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.02.2021.
Mjesto Šibenik12.02.2021. Poštanski broj 2200012.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.02.2021. Površina 67,3412.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 925000,0012.02.2021. 122768,6012.02.2021.
Katastarska općina Šibenik12.02.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.02.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.02.2021.
Postotak 20,0012.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.02.2021.
Mjesto Nevest12.02.2021. Poštanski broj 2200012.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.02.2021. Površina 37717,0012.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 275000,0012.02.2021. 36498,7712.02.2021.
Katastarska općina Nevest12.02.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.02.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.02.2021.
Postotak 20,0012.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća12.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.02.2021.
Mjesto Cera12.02.2021. Poštanski broj 2232312.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.02.2021. Površina 54,0012.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0012.02.2021. 19908,4212.02.2021.
Katastarska općina Nevest12.02.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.02.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.02.2021.
Postotak 20,0012.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine12.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.02.2021.
Mjesto Cera12.02.2021. Poštanski broj 2232312.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.02.2021. Površina 12,0012.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0012.02.2021. 3318,0712.02.2021.
Katastarska općina Cera12.02.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.02.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama12.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom12.02.2021.
Postotak 20,0012.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017. Ne postoji12.02.2021. Postoji28.01.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip PEUGEOT 20726.06.2017.
Godina proizvodnje 200726.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0026.06.2017. 5308,9126.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.01.2022. Marka/tip Peugeot 3008 1.228.01.2022.
Godina proizvodnje 201928.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 170000,0028.01.2022. 20000,0030.01.2023. 22000,0016.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji26.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice26.06.2017. Naziv poslovnog subjekta IGH26.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 7976612471426.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB26.06.2017.
Broj dionica 626.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 2400,0026.06.2017. 318,5326.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos26.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice26.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM D.D.26.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656026.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB26.06.2017.
Broj dionica 6926.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 175,1526.06.2017. 23,2326.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos26.06.2017. Udio manji od 5%30.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji26.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0026.06.2017. 133500,0012.02.2021. 11500,0028.01.2022. 1526,3128.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. EUR - Euro26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.06.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava, Nasljedstvom12.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 48000,0026.06.2017. 45000,0028.01.2022. 42500,0030.01.2023. 37500,0016.02.2024. Valuta EUR - Euro26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4600,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 23500,0028.01.2022. 7600,0030.01.2023. 12000,0016.02.2024. Valuta EUR - Euro28.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom28.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.06.2017.