Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Dalibor Paus

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dalibor07.07.2017. Prezime Paus07.07.2017.
Stručna sprema VSS07.07.2017.
Zvanje profesor matematike07.07.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52207 BARBAN07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Barban07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52207 BARBAN07.07.2017. Ulica BARBAN07.07.2017. Kućni broj 6907.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855256763507.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201707.07.2017. 02/06/202114.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/05/202107.07.2017. 18/05/202514.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji07.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost ČLAN ŠKOLSKOG ODBORA07.07.2017. Naziv pravne osobe TEHNIČKA ŠKOLA PULA07.07.2017.
OIB pravne osobe 8555134661307.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.07.2017.
Datum početka dužnosti 01/05/201707.07.2017. Datum kraja dužnosti 01/05/202107.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52100 Pula07.07.2017. Ulica JURJA CVEČIĆA 07.07.2017. Kućni broj 707.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855251846107.07.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik 03.10.2021. Naziv pravne osobe Istarski demokratski sabor03.10.2021.
OIB pravne osobe 1696425148503.10.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski03.10.2021.
Datum početka dužnosti 11/09/202103.10.2021. Datum kraja dužnosti 03.10.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52100 Pula03.10.2021. Ulica Splitska03.10.2021. Kućni broj 303.10.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855221058803.10.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto RAVNATELJ USTANOVE07.07.2017. Naziv pravne osobe USTANOVA CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE MATERIJALA ISTARSKE ŽUPANIJE - METRIS07.07.2017. OIB pravne osobe 3888777470407.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52100 PULA07.07.2017. Ulica ZAGREBAČKA07.07.2017. Kućni broj 3007.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201607.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/06/201707.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto NAČELNIK OPĆINE14.06.2021. Naziv pravne osobe OPĆINA BARBAN14.06.2021. OIB pravne osobe 9887529773814.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52207 Barban14.06.2021. Ulica BARBAN14.06.2021. Kućni broj 6914.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201714.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/06/202114.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 18152,4007.07.2017. 18394,2514.06.2021. Neto iznos (HRK) 11820,0007.07.2017. 12465,1714.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ŽUPANIJSKI SUD U PULI POLA07.07.2017. OIB poslodavca 6928175528307.07.2017.
Bruto iznos (HRK) 290000,0007.07.2017. 24000,0014.06.2021. Neto iznos (HRK) 180000,0007.07.2017. 17000,0014.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/201107.07.2017. 01/02/201111.11.2017. Datum prestanka radnog odnosa 07.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji07.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto PULA07.07.2017. Poštanski broj 5210007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 22,5307.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 200000,0007.07.2017.
Katastarska općina PULA07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto BARBAN07.07.2017. Poštanski broj 5220707.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1378,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0007.07.2017.
Katastarska općina GOČAN07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto BARBAN07.07.2017. Poštanski broj 5220707.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1378,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0007.07.2017.
Katastarska općina GOČAN07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto BARBAN07.07.2017. Poštanski broj 5220707.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1057,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 42000,0007.07.2017.
Katastarska općina GOČAN07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto BARBAN07.07.2017. Poštanski broj 5220707.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1057,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 42000,0007.07.2017.
Katastarska općina GOČAN07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac07.07.2017. Marka/tip ADRIA 50007.07.2017.
Godina proizvodnje 200507.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0007.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.11.2017. Marka/tip RENAULT KADJAR11.11.2017.
Godina proizvodnje 201611.11.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 190000,0011.11.2017. 140000,0014.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug11.11.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.11.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine UŠTEĐEVINOM11.11.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji07.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0007.07.2017. 60000,0011.11.2017. 120000,0014.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji07.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DRUŠTVO TRKA NA PRSTENAC07.07.2017. Sjedište pravne osobe BARBAN 107.07.2017.
OIB pravne osobe 0853370661407.07.2017.
Datum učlanjenja 15/01/201507.07.2017. Datum kraja članstva 07.07.2017.
Funkcije PREDSJEDNIK UDRUGE07.07.2017.
Napomena