Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Cvjetko Obradović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Cvjetko28.09.2017. Prezime Obradović28.09.2017.
Stručna sprema VSS28.09.2017.
Zvanje univ spec oec 28.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica28.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 34000 Požega28.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji28.09.2017. Mjesto 10000 Zagreb28.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra28.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo unutarnjih poslova28.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.09.2017. Ulica Ulica grada Vukovara28.09.2017. Kućni broj 3328.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378877028.09.2017.
Datum početka mandata 08/09/201728.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/11/202028.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.09.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik područnog ureda Osijek28.09.2017. Naziv pravne osobe Državna uprava za zaštitu i spašavanje28.09.2017. OIB pravne osobe 6691245005628.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.09.2017. Ulica Nehajska28.09.2017. Kućni broj 528.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/200728.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20500,3028.09.2017. Neto iznos (HRK) 15857,5828.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji28.09.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3007,0028.09.2017. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.09.2017.
Vremenski raspon Mjesečno28.09.2017.
Druga djelatnost profesionalna vojna mirovina28.09.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državna geodetska uprava28.09.2017. OIB poslodavca 8489112754028.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 82260,0028.09.2017. 7035,0004.08.2021. Neto iznos (HRK) 52860,0028.09.2017. 4605,0004.08.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/198728.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 28.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.09.2017. Nositelj obveze Osobno28.09.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) erste steiermerkische bank28.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 180309,8828.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.09.2017. Godina zaduženja 201528.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1959,8928.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5428.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.09.2017. Nositelj obveze Osobno28.09.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) erste steiermerkisier bank28.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 28800,0028.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.09.2017. Godina zaduženja 200728.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14428.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3600,0028.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,4528.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.09.2017. Nositelj obveze Osobno28.09.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) erste steriermariser bank28.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 93600,0028.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.09.2017. Godina zaduženja 201328.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12028.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1300,0028.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5028.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.09.2017. Nositelj obveze Osobno28.09.2017.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) addiko banka28.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115200,0028.09.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.09.2017. Godina zaduženja 201728.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 7228.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1600,0028.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5028.09.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.09.2017.
Mjesto Požega28.09.2017. Poštanski broj 3400028.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.09.2017. Površina 283,0028.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,0028.09.2017.
Katastarska općina požega28.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom28.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.09.2017.
Mjesto požega28.09.2017. Poštanski broj 3400028.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.09.2017. Površina 63,0728.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 488000,0028.09.2017.
Katastarska općina požega28.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji28.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.09.2017. Marka/tip vw pasat28.09.2017.
Godina proizvodnje 200728.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0028.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.09.2017. Marka/tip citroen c328.09.2017.
Godina proizvodnje 200728.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0028.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug28.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip peugeot 308
Godina proizvodnje 2009 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji28.09.2017.

Podatci o štednji

Iznos 22741,0028.09.2017. 12774,00 Valuta EUR - Euro28.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug28.09.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.09.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 12000,0028.09.2017. 20000,00 Valuta EUR - Euro28.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.09.2017. Način stjecanja Od osiguranja28.09.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.09.2017.