Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Claudio Stocovaz

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Claudio27.06.2017. Prezime Stocovaz 27.06.2017.
Stručna sprema VŠS27.06.2017. VSS29.06.2021.
Zvanje Diplomirani politolog27.06.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52429 Makovci27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Grožnjan27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52429 Grožnjan27.06.2017. Ulica Umbert Gorjan27.06.2017. Kućni broj 00327.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855277613127.06.2017.
Datum početka mandata 06/06/201727.06.2017. 28/05/202129.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202127.06.2017. 24/05/202529.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19522,8227.06.2017. 19554,2529.06.2021. 2595,2629.06.2021. 2628,2801.03.2024. Neto iznos (EUR) 12781,8827.06.2017. 13314,7229.06.2021. 1767,0729.06.2021. 1788,2801.03.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Makovci27.06.2017. Poštanski broj 5242927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 180,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 825000,0027.06.2017. 109496,3227.06.2017.
Katastarska općina K o Završje27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Martinčići27.06.2017. Poštanski broj 5242927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 900,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0027.06.2017. 39816,8427.06.2017.
Katastarska općina K o Grožnjan27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Makovci27.06.2017. Poštanski broj 5242927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 22,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0027.06.2017. 2654,4627.06.2017.
Katastarska općina K o Završje27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Makovci27.06.2017. Poštanski broj 5242927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 200,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0027.06.2017. 3981,6827.06.2017.
Katastarska općina K o Završje27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Makovci27.06.2017. Poštanski broj 5242927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 800,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0027.06.2017. 265,4527.06.2017.
Katastarska općina K o Završje27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Makovci27.06.2017. Poštanski broj 5242927.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.06.2017. Površina 1,3027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,0027.06.2017. 2256,2927.06.2017.
Katastarska općina K o Završje27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Makovci27.06.2017. Poštanski broj 5242927.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 8700,0027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0027.06.2017. 995,4227.06.2017.
Katastarska općina K o Završje27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Makovci 27.06.2017. Poštanski broj 5242927.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar27.06.2017. Površina 1,2027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0027.06.2017. 796,3427.06.2017.
Katastarska općina K o Završje27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip Ford focus27.06.2017.
Godina proizvodnje 200227.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0027.06.2017. 11000,0029.06.2021. 7500,0025.01.2022. 810,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor27.06.2017. Marka/tip Pasquali27.06.2017.
Godina proizvodnje 198027.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0027.06.2017. 132,7227.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2023. Marka/tip Dacia duster27.01.2023.
Godina proizvodnje 202127.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: