Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branko Hrg

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Branko04.03.2015. Prezime Hrg 04.03.2015. Hrg18.08.2020.
Stručna sprema VŠS04.03.2015.
Zvanje Odgojitelj04.03.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka04.03.2015. Hrvatska demokršćanska stranka02.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.03.2015. Nema djece31.01.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 48260 Križevci04.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik04.03.2015. Zastupnik11.01.2019. Državni tajnik05.10.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Križevci04.03.2015. Hrvatski sabor11.01.2019. Ministarstvo obrane05.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48260 Križevci04.03.2015. 10000 Zagreb11.01.2019. Ulica Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 1204.03.2015. Trg sv Marka 11.01.2019. Trg Kralja Petra Krešimira IV05.10.2020. Kućni broj 1204.03.2015. 611.01.2019. 105.10.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854868100204.03.2015. +3851630356011.01.2019. +3851456835805.10.2020.
Datum početka mandata 10/06/201304.03.2015. 14/10/201611.01.2019. 25/09/202005.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 10/06/201704.03.2015. 14/10/202011.01.2019. 25/09/202405.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski04.03.2015. Profesionalno11.01.2019. Stvarni datum kraja mandata 12/06/2017 22/07/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji04.03.2015. Ne postoji11.01.2019.
Dužnost Zastupnik04.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor04.03.2015. Hrvatski sabor04.03.2015. 11.01.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.03.2015. 11.01.2019. Ulica Trg sv. Marka04.03.2015. 11.01.2019. Kućni broj 604.03.2015. 11.01.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851455363104.03.2015. +3851630356002.11.2016. 11.01.2019.
Datum početka mandata 12/10/201204.03.2015. 28/12/201521.01.2016. 14/10/201602.11.2016. 11.01.2019. Predviđeni datum kraja mandata 04/12/201504.03.2015. 28/12/201921.01.2016. 14/10/202002.11.2016. 11.01.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.03.2015. 11.01.2019. Stvarni datum kraja mandata 21.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.03.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.03.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji04.03.2015. Postoji19.01.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto SABORSKI ZASTUPNIK19.01.2021. Naziv pravne osobe HRVATSKI SABOR19.01.2021. OIB pravne osobe 3859750623419.01.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.01.2021. Ulica TRG SV. MARKA 19.01.2021. Kućni broj 619.01.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/201319.01.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/09/202019.01.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28969,6111.01.2019. 29469,0818.08.2020. 26274,9919.01.2021. 3516,7120.01.2023. Neto iznos (EUR) 17186,9811.01.2019. 18407,4018.08.2020. 17275,5819.01.2021. 2311,2220.01.2023.
Volonterski (EUR) 0,0004.03.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 27100,7904.03.2015. 29250,4421.01.2016. 35452,3802.11.2016. 28969,6117.11.2016. Neto iznos (EUR) 16037,3504.03.2015. 15871,7921.01.2016. 18686,9802.11.2016. 17186,9817.11.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.03.2015. Postoji19.12.2018. Ne postoji18.08.2020. Postoji19.01.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0019.12.2018. 199,0819.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno19.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 43983,8619.01.2021. 5837,5519.01.2021. Pravna osnova Od osiguranja19.01.2021.
Vremenski raspon Jednokratno19.01.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu04.03.2015. Postoji21.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općinski sud u Križevcima04.03.2015. OIB poslodavca 9716909116204.03.2015.
Bruto iznos (EUR) 64310,8304.03.2015. Neto iznos (EUR) 48036,6204.03.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Općinski sud u Bjelovaru - Stalna služba u Križevcima21.01.2016. Općinski sud u Bjelovaru12.02.2016. OIB poslodavca 9716909116221.01.2016. 5736261803912.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 53697,6821.01.2016. 6337,0418.08.2020. 977,3520.01.2023. Neto iznos (EUR) 41062,8721.01.2016. 4787,2518.08.2020. 726,6620.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 09/06/199721.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 21.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.03.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.03.2015. Nositelj obveze Osobno04.03.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermaerkische banka04.03.2015. Erste bank02.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 37000,0004.03.2015.
Valuta duga EUR - Euro04.03.2015. Godina zaduženja 200204.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24004.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 498,8804.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 5,7804.03.2015. 4,8018.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.03.2015. Nositelj obveze Osobno04.03.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermaerkische banka04.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 62500,0004.03.2015. 8295,1804.03.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.03.2015. EUR - Euro04.03.2015. Godina zaduženja 201304.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 3604.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1994,3104.03.2015. Ugovorena kamatna stopa 8,9904.03.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.01.2018. Nositelj obveze Osobno02.01.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank02.01.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,0002.01.2018. 13272,2802.01.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna02.01.2018. EUR - Euro02.01.2018. Godina zaduženja 201702.01.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 8402.01.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1502,4302.01.2018. 199,4131.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,8602.01.2018. 6,3818.08.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.10.2020. Nositelj obveze Osobno05.10.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank05.10.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 65000,0005.10.2020. 8626,9805.10.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.10.2020. EUR - Euro05.10.2020. Godina zaduženja 202005.10.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6005.10.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1238,2005.10.2020. 164,3431.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,7005.10.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.03.2015.
Mjesto Križevci04.03.2015. Poštanski broj 4826004.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.03.2015. Površina 1447,0004.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 760000,0004.03.2015. 100869,3304.03.2015.
Katastarska općina Križevci04.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.03.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.03.2015. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023.
Postotak 50,0004.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža04.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.03.2015.
Mjesto Križevci04.03.2015. Poštanski broj 4826004.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.03.2015. Površina 89,0004.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0004.03.2015. 14599,5104.03.2015.
Katastarska općina Križevci04.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.03.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.03.2015. Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023.
Postotak 50,0004.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.03.2015.
Mjesto Križevci04.03.2015. Poštanski broj 4826004.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.03.2015. Površina 22911,0004.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0004.03.2015. 19908,4204.03.2015.
Katastarska općina Križevci04.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug04.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom04.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.03.2015.
Mjesto Križevci04.03.2015. Poštanski broj 4826004.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.03.2015. Površina 496,0004.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0004.03.2015. 39816,8404.03.2015.
Katastarska općina Križevci04.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno04.03.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug04.03.2015. Način stjecanja Nasljedstvom04.03.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.03.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.03.2015. Marka/tip Opel Astra04.03.2015. VW Golf 02.01.2018.
Godina proizvodnje 200704.03.2015. 201402.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0004.03.2015. 50000,0021.01.2016. 40000,0002.11.2016. 100000,0002.01.2018. 80000,0018.08.2020. 10617,8218.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug04.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.10.2020. Marka/tip VW Passat 05.10.2020.
Godina proizvodnje 201605.10.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 67000,0005.10.2020. 8892,4305.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno05.10.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.10.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.01.2022. Marka/tip VW Up19.01.2022.
Godina proizvodnje 201719.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0019.01.2022. 6636,1419.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2022. Način stjecanja Prodajom imovine19.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji04.03.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji04.03.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.03.2015.