Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branko Dukić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Branko Prezime Dukić
Stručna sprema VSS
Zvanje doktor medicine Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zadar

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23000 Zadar Ulica Narodni trg Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523208177 Fax (službeni) +38523213916
Datum početka mandata 30/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 30/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Specijalist ginekologije i opstetricije Naziv pravne osobe Opća bolnica Zadar OIB pravne osobe 11854878552
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar Ulica Bože Peričića Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2017 Datum prestanka radnog odnosa 01/09/2018 31/12/201919.12.2019.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Specijalist ginekologije i opstetricije Naziv pravne osobe Opća bolnica Zadar OIB pravne osobe 11854878552
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar Ulica Bože Peričića Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2018 Datum prestanka radnog odnosa 01/09/2019

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pročelnik Odjela ginekologije i opstetricije Naziv pravne osobe Opća bolnica Zadar OIB pravne osobe 11854878552
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar Ulica Bože Peričića Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/01/1996 Datum prestanka radnog odnosa 30/05/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 25537,52 28217,21 28343,1919.12.2019. Neto iznos (HRK) 20133,25 21816,02 21895,1319.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji Postoji

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Opća bolnica Zadar OIB isplatitelja 11854878552
Neto iznos mjesečno (HRK) 1070,23 1260,3919.12.2019. Pravna osnova Od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Turanj Poštanski broj 23207
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2691,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 200000,00
Katastarska općina Turanj Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volkswagen Passat
Godina proizvodnje 1997 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Twingo
Godina proizvodnje 2001 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Laguna Novigrad d.d.
OIB poslovnog subjekta 58935879058 Sjedište poslovnog subjekta Novigrad
Broj dionica 67 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 3810,00
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 41 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 4100,00
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 20000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Liga protiv raka Zadar25.09.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 78350077391
Datum učlanjenja 08/02/2007 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik Lige protiv raka Zadar25.09.2017.