Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Brankica Benc

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Brankica01.05.2016. Prezime Benc 01.05.2016.
Stručna sprema VSS01.05.2016.
Zvanje Diplomirana ekonomistica01.05.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Seljačka Stranka01.05.2016. Hrvatska seljačka stranka01.05.2016. STJEPAN KOŽIĆ - NEZAVISNA LISTA31.12.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana01.05.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece01.05.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10347 Dropčevec01.05.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.05.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik01.05.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rakovec01.05.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10347 Rakovec01.05.2016. Ulica Rakovec01.05.2016. Kućni broj 5401.05.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851279800501.05.2016.
Datum početka mandata 24/05/201301.05.2016. 30/05/201719.06.2017. 21/05/202116.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 14/05/201701.05.2016. 16/05/202119.06.2017. 18/05/202516.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.05.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji01.05.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.05.2016. Postoji30.12.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Članica Županijske Skupštine Zagrebačke županije30.12.2021. Naziv pravne osobe Zagrebačka županija30.12.2021.
OIB pravne osobe 0713226955330.12.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski30.12.2021.
Datum početka dužnosti 03/08/202130.12.2021. Datum kraja dužnosti 30.12.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb30.12.2021. Ulica Ul. Grada Vukovara 30.12.2021. Kućni broj 72/V30.12.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +385600945230.12.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.05.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.05.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela01.05.2016. Naziv pravne osobe Općina Rakovec 01.05.2016. OIB pravne osobe 6801039361001.05.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10347 Rakovec01.05.2016. Ulica Rakovec01.05.2016. Kućni broj 5401.05.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/06/200301.05.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/05/201301.05.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 9984,3901.05.2016. 11670,0019.06.2017. 16623,9231.12.2018. 16773,6816.06.2021. 16848,5630.12.2021. 2246,1219.01.2023. 2256,0631.01.2024. Neto iznos (EUR) 6024,4201.05.2016. 8670,3119.06.2017. 10950,9531.12.2018. 11478,6416.06.2021. 11526,2130.12.2021. 1536,0919.01.2023. 1635,1631.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.05.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji01.05.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 483,0001.05.2016. 362,8319.06.2017. 495,1416.06.2021. 65,7219.01.2023. 68,0831.01.2024. Pravna osnova Od kapitala01.05.2016.
Vremenski raspon Jednokratno01.05.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20385,0001.05.2016. 2705,5501.05.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava01.05.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini01.05.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji01.05.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji01.05.2016. Ne postoji30.12.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.05.2016. Nositelj obveze Osobno01.05.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HYPO ALPE ADRIA BANK01.05.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 32754,0701.05.2016.
Valuta duga EUR - Euro01.05.2016. Godina zaduženja 200701.05.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 36001.05.2016. 23919.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 228,7201.05.2016. 224,7819.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0601.05.2016. 5,8519.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo16.06.2021. Nositelj obveze Osobno16.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Samoborska banka d.d.16.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0016.06.2021. 39816,8416.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.06.2021. EUR - Euro16.06.2021. Godina zaduženja 202116.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3616.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 8964,3616.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,8016.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.05.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.05.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan01.05.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.05.2016.
Mjesto Zagreb01.05.2016. Poštanski broj 1000001.05.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.05.2016. Površina 60,2701.05.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 938043,5801.05.2016. 1494846,6716.06.2021. 211186,0819.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb01.05.2016. Vrsta vlasništva Knjižno01.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno01.05.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)01.05.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Kredit prijevremeno otplaćen sredstvima štednje, primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.30.12.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.05.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.05.2016. Marka/tip Golf 701.05.2016.
Godina proizvodnje 201301.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 163007,1701.05.2016. 120007,1731.12.2018. 69900,0016.06.2021. 9000,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno01.05.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala01.05.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.05.2016. Marka/tip Audi 8001.05.2016.
Godina proizvodnje 199301.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0001.05.2016. 5000,0031.12.2018. 500,0019.01.2023. 300,0031.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno01.05.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom01.05.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor01.05.2016. Marka/tip IMT 55801.05.2016.
Godina proizvodnje 197901.05.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0001.05.2016. 7000,0031.12.2018. 700,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno01.05.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom01.05.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.05.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji01.05.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice01.05.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom01.05.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656001.05.2016. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB01.05.2016.
Broj dionica 6901.05.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0001.05.2016. 13,2701.05.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos01.05.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno01.05.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.05.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji01.05.2016. Ne postoji30.12.2021.

Podatci o štednji

Iznos 2000,0001.05.2016. 5040,3919.06.2017. 6047,6131.12.2018. 20988,6616.06.2021. Valuta EUR - Euro01.05.2016.
Oblik vlasništva Osobno01.05.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom01.05.2016. Darovnim ugovorom, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 58770,7119.06.2017. 50408,7031.12.2018. 32663,5616.06.2021. 4335,1316.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.06.2017. EUR - Euro19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji01.05.2016.