Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Branka Juričev-Martinčev

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Branka22.02.2016. Prezime Juričev-Martinčev 22.02.2016.
Stručna sprema VSS22.02.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist22.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica22.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica22.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana22.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 22211 Vodice22.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik22.02.2016. Gradonačelnik04.07.2017. Zastupnik22.12.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor22.02.2016. Hrvatski sabor22.02.2016. Grad Vodice04.07.2017. Hrvatski sabor22.12.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.02.2016. 22211 Vodice04.07.2017. 10000 Zagreb22.12.2018. Ulica Trg Sv. Marka22.02.2016. Ive Čaće04.07.2017. Trg sv. Marka22.12.2018. Kućni broj 622.02.2016. 804.07.2017. 622.12.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947722.02.2016. +3852244490004.07.2017. +3851456953722.12.2018.
Datum početka mandata 22/12/201122.02.2016. 14/10/201623.10.2016. 17/05/201304.07.2017. 14/10/201622.12.2018. 22/07/202016.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 27/12/201522.02.2016. 14/10/202023.10.2016. 07/06/201704.07.2017. 14/10/202022.12.2018. 22/07/202416.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.02.2016. Volonterski04.07.2017. Profesionalno22.12.2018. Stvarni datum kraja mandata 27/12/2015 07/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji22.02.2016. Ne postoji22.12.2018.
Dužnost Gradonačelnik22.02.2016. Zastupnik04.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Vodice22.02.2016. Hrvatski sabor04.07.2017. 22.12.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22211 Vodice22.02.2016. 10000 Zagreb04.07.2017. 22.12.2018. Ulica Ive Čaće22.02.2016. Trg Sv. Marka04.07.2017. 22.12.2018. Kućni broj 822.02.2016. 604.07.2017. 22.12.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852244490022.02.2016. +3851456941204.07.2017. 22.12.2018.
Datum početka mandata 17/05/201322.02.2016. 14/10/201604.07.2017. 22.12.2018. Predviđeni datum kraja mandata 17/05/201722.02.2016. 14/10/202004.07.2017. 22.12.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.02.2016. Volonterski23.10.2016. Profesionalno04.07.2017. 22.12.2018. Stvarni datum kraja mandata 22.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto gradonačelnik22.02.2016. zastupnik16.08.2020. Naziv pravne osobe Grad Vodice22.02.2016. Hrvatski sabor16.08.2020. OIB pravne osobe 7463336309022.02.2016. 3859750623416.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22211 Vodice22.02.2016. 10000 Zagreb16.08.2020. Ulica Ive Čaće22.02.2016. Trg sv. Marka16.08.2020. Kućni broj 822.02.2016. 616.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/07/200522.02.2016. 14/10/201616.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/01/201222.02.2016. 13/10/201623.10.2016. 07/06/201704.07.2017. 22/07/202016.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 29649,7822.02.2016. 23165,3423.10.2016. 28595,0022.12.2018. 25609,8216.08.2020. 25720,6824.01.2022. 3428,4423.01.2023. Neto iznos (EUR) 17168,1722.02.2016. 14501,3823.10.2016. 18468,2722.12.2018. 16738,5416.08.2020. 17611,2424.01.2022. 2346,8323.01.2023.
Volonterski (EUR) 0,0004.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 19560,8722.02.2016. 28470,1304.07.2017. Neto iznos (EUR) 12654,7122.02.2016. 17393,7804.07.2017.
Volonterski (EUR) 0,0023.10.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji22.02.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12779,0322.02.2016. 13766,0023.10.2016. 1827,0623.10.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava22.02.2016.
Vremenski raspon Mjesečno22.02.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0022.12.2018. 2500,0008.05.2019. 331,8108.05.2019. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak22.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno22.12.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2580,0024.01.2022. 342,4224.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti24.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2022.
Napomena 24.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 66,7023.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava23.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno23.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1250,0023.01.2023. Pravna osnova Od humanitarne djelatnosti23.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno23.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Građevinski obrt Pipić22.02.2016. OIB poslodavca 8198605326422.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 355797,3622.02.2016. 130717,5808.05.2019. 24937,6616.08.2020. 3309,7116.08.2020. Neto iznos (EUR) 206018,0422.02.2016. 109063,6708.05.2019. 19560,0016.08.2020. 2596,0616.08.2020.
Datum stupanja u radni odnos 27/04/199522.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 22.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji22.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji22.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.02.2016. Nositelj obveze Osobno22.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka22.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 117000,0022.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro22.02.2016. Godina zaduženja 200522.02.2016. 200423.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 30022.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 730,7222.02.2016. 716,6723.10.2016. 652,1916.08.2020. 642,1024.01.2022. 641,9223.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,2722.02.2016. 3,4216.08.2020. 3,4824.01.2022. 3,3023.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing23.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug23.01.2023.
Predmet leasinga osobni automobil23.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PORSCHE LEASING d.o.o.23.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22120,6123.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro23.01.2023. Godina zaduženja 202123.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6023.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 414,2223.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,9023.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto Vodice22.02.2016. Poštanski broj 2221122.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 541,0022.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2100000,0022.02.2016. 278717,9022.02.2016.
Katastarska općina vodice22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom22.02.2016. Na neki drugi način, Nasljedstvom16.08.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine samogradnja16.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto vodice22.02.2016. Poštanski broj 2221122.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 75,0022.02.2016. 103,9016.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 770000,0022.02.2016. 1000000,0016.08.2020. 132722,8116.08.2020.
Katastarska općina vodice22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Prodajom imovine22.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto zagreb22.02.2016. Poštanski broj 1000022.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 90,0022.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 840000,0022.02.2016. 111487,1622.02.2016.
Katastarska općina trnje22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor22.02.2016. Kuća sa okućnicom16.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto vodice22.02.2016. Poštanski broj 2221122.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 345,0022.02.2016. 920,0016.08.2020. 1072,0024.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500000,0022.02.2016. 5000000,0016.08.2020. 4750000,0002.09.2020. 5000000,0024.01.2022. 663614,0424.01.2022.
Katastarska općina vodice22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Darovnim ugovorom22.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine samogradnja22.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto vodice22.02.2016. Poštanski broj 2221122.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 7000,0022.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0022.02.2016. 398168,4322.02.2016.
Katastarska općina vodice22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom22.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak22.02.2016. Gospodarski objekt16.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto vodice22.02.2016. Poštanski broj 2221122.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 6179,0022.02.2016. 10884,0002.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0022.02.2016. 92905,9722.02.2016.
Katastarska općina vodice22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom22.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto vodice22.02.2016. Poštanski broj 2221122.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 1344,0022.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0022.02.2016. 770000,0016.08.2020. 102196,5616.08.2020.
Katastarska općina vodice22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom22.02.2016. Darovnim ugovorom23.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište22.02.2016. Gospodarski objekt16.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto vodice22.02.2016. Poštanski broj 2221122.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 2500,0022.02.2016. 2420,0002.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0022.02.2016. 92905,9722.02.2016.
Katastarska općina vodice22.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom22.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto zmajan22.02.2016. Poštanski broj 2221122.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 1000,0022.02.2016. 1048,0002.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0022.02.2016. 10617,8222.02.2016.
Katastarska općina prvić22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava22.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište02.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.09.2020.
Mjesto vodice02.09.2020. Poštanski broj 2221102.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.09.2020. Površina 166,0002.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0002.09.2020. 33180,7002.09.2020.
Katastarska općina vodice02.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno02.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.09.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom02.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor24.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2022.
Mjesto Vodice24.01.2022. Poštanski broj 2221124.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2022. Površina 25,7324.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 215000,0024.01.2022. 28535,4024.01.2022.
Katastarska općina Vodice24.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Prodajom imovine24.01.2022.
Napomena 24.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Vodice23.01.2023. Poštanski broj 2221123.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 842,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 84200,0023.01.2023.
Katastarska općina vodice23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2023.
Mjesto Vodice23.01.2023. Poštanski broj 2221123.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2023. Površina 845,0023.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 84500,0023.01.2023.
Katastarska općina Vodice23.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji22.02.2016. Postoji16.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.08.2020. Marka/tip audi A316.08.2020.
Godina proizvodnje 201416.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0016.08.2020. 85000,0002.09.2020. 11281,4402.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno16.08.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala16.08.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.02.2016. Postoji08.05.2019.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Nakit08.05.2019. Marka/tip ROLEX08.05.2019.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0008.05.2019. 6636,1408.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2019. Način stjecanja Na neki drugi način08.05.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine poklon od supruga 08.05.2019.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji22.02.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice22.02.2016. Naziv poslovnog subjekta INA22.02.2016. INA D.D.08.05.2019.
OIB poslovnog subjekta 2775956062522.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb22.02.2016.
Broj dionica 122.02.2016. 2408.05.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 80000,0022.02.2016. 3300,0008.05.2019. 2880,0002.09.2020. 3480,0024.01.2022. 448,0023.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos22.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala22.02.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice22.02.2016. Naziv poslovnog subjekta T- mobile22.02.2016. HT D.D.08.05.2019.
OIB poslovnog subjekta 8179314656022.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb22.02.2016.
Broj dionica 122.02.2016. 6908.05.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 80000,0022.02.2016. 160,5008.05.2019. 165,5002.09.2020. 185,5024.01.2022. 24,2023.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos22.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Kupnjom od kapitala22.02.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji22.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 79000,0022.02.2016. 18000,0008.05.2019. 60000,0016.08.2020. Valuta EUR - Euro22.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug22.02.2016. Način stjecanja Prodajom imovine22.02.2016. Od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine02.09.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 384000,0024.01.2022. 50965,5624.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna24.01.2022. EUR - Euro24.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2022. Način stjecanja Prodajom imovine24.01.2022.
Napomena 24.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.02.2016.