Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Božo Lasić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Božo06.07.2017. Prezime Lasić 06.07.2017.
Stručna sprema VSS06.07.2017.
Zvanje pravnik 06.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica06.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20210 Cavtat06.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika06.07.2017. Načelnik07.02.2020. Općinski načelnik19.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Konavle06.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20210 Cavtat06.07.2017. Ulica Obod 06.07.2017. Trumbićev put19.07.2021. Kućni broj 1206.07.2017. 719.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852047840106.07.2017.
Datum početka mandata 07/06/201306.07.2017. 08/06/201606.07.2017. 08/06/201707.02.2020. 19/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 22/05/201706.07.2017. 22/05/201906.07.2017. 20/05/202107.02.2020. 19/05/202519.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 07/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji06.07.2017. Postoji19.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto općinski načelnik19.07.2021. Naziv pravne osobe OPĆINA KONAVLE19.07.2021. OIB pravne osobe 2448219768019.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20210 Cavtat19.07.2021. Ulica Trumbićev put19.07.2021. Kućni broj 719.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 08/06/201719.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18/05/202119.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13988,4306.07.2017. 15939,7506.07.2017. 20796,9107.02.2020. 14619,7901.06.2020. 15732,74 2488,0027.01.2023. 2800,0005.02.2024. Neto iznos (EUR) 10000,8806.07.2017. 11510,5306.07.2017. 13301,2207.02.2020. 9664,1301.06.2020. 11082,23 1669,0027.01.2023. 1864,0005.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji06.07.2017. Ne postoji07.02.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ćato d.o.o.06.07.2017. OIB poslodavca 3556254623906.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 15057,5906.07.2017. 1998,4106.07.2017. Neto iznos (EUR) 11950,7406.07.2017. 1586,0406.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/200906.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 06.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji06.07.2017. Ne postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1000,0006.07.2017. 3000,0007.02.2020. 398,1707.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava06.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno06.07.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1300,0007.02.2020. 172,5407.02.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava07.02.2020.
Vremenski raspon Mjesečno07.02.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji06.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju06.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570906.07.2017.
Neto iznos (EUR) 4389,7606.07.2017. 6725,68 556,8327.01.2023. 641,3805.02.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.
Vrsta Poticaj06.07.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2017. Nositelj obveze Osobno06.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.06.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 270000,0006.07.2017. 230000,0007.02.2020. 400000,00 53089,12
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.07.2017. EUR - Euro06.07.2017. Godina zaduženja 200706.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24006.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2700,0006.07.2017. 2531,00 335,92 Ugovorena kamatna stopa 4,0006.07.2017.
Napomena Ispravljen podatak o početnom iznosu glavnice jer je u prethodnom izvješću bilo upisano stanje duga na određeni dan.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Obod06.07.2017. Poštanski broj 2021006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 700,0006.07.2017. 1153,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0006.07.2017. 432000,0007.02.2020. 57336,2507.02.2020.
Katastarska općina Obod06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.10.2017.
Mjesto Obod16.10.2017. Poštanski broj 2021016.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.10.2017. Površina 360,0016.10.2017. 431,3107.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2100000,0016.10.2017. 2500000,0007.02.2020. 331807,0207.02.2020.
Katastarska općina Obod16.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno16.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno16.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom16.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine07.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.02.2020.
Mjesto Obod07.02.2020. Poštanski broj 2021007.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.02.2020. Površina 208,0007.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 861750,0007.02.2020. 114373,8807.02.2020.
Katastarska općina Obod07.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno07.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno07.02.2020. Način stjecanja Nasljedstvom07.02.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Popovići19.07.2021. Poštanski broj 2021019.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 234,3519.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0019.07.2021. 663,6119.07.2021.
Katastarska općina Popovići19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Pridvorje19.07.2021. Poštanski broj 2021519.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 102,4319.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2100,0019.07.2021. 278,7219.07.2021.
Katastarska općina Pridvorje19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Radovčići19.07.2021. Poštanski broj 2021519.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 50,4319.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0019.07.2021. 132,7219.07.2021.
Katastarska općina Radovčići19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dunave19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 509,9319.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0019.07.2021. 1459,9519.07.2021.
Katastarska općina Dunave19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena šuma, pašnjak. livada19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dunave19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 239,4519.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,0019.07.2021. 597,2519.07.2021.
Katastarska općina Dunave19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pojata, pašnjak, livada19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dunave19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 26,8619.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0019.07.2021. 66,3619.07.2021.
Katastarska općina Dunave19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pašnjak19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dunave19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 1156,7119.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0019.07.2021. 2654,4619.07.2021.
Katastarska općina Dunave19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pojata, neplodno zemljište, pašnjak19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dunave19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 1,6719.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100,0019.07.2021. 13,2719.07.2021.
Katastarska općina Dunave19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dunave19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 116,7719.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0019.07.2021. 331,8119.07.2021.
Katastarska općina Dunave19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena maslinik, livada19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dunave19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 47,1219.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0019.07.2021. 132,7219.07.2021.
Katastarska općina Dunave19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pašnjak19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dunave19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 1,5219.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100,0019.07.2021. 13,2719.07.2021.
Katastarska općina Dunave19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 19.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2021.
Mjesto Dubravka19.07.2021. Poštanski broj 2021619.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2021. Površina 145,5219.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0019.07.2021. 398,1719.07.2021.
Katastarska općina Dubravka19.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena šuma, pašnjak19.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip WVW buba06.07.2017.
Godina proizvodnje 197006.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0006.07.2017. 3318,0706.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip MAZDA06.07.2017.
Godina proizvodnje 200606.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0006.07.2017. 1327,2306.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine06.07.2017. Marka/tip slike06.07.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0006.07.2017. 4645,3006.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Postotak 50,0006.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine06.07.2017. Marka/tip numizmatička i filatelistička zbirka i biblioteka06.07.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0006.07.2017. 7963,3706.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način06.07.2017.
Postotak 50,0006.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine nasljedstvo i kupnja06.07.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta KRAŠ D.D.06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 9498960503006.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB06.07.2017.
Broj dionica 1006.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 400,0006.07.2017. 53,0906.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%06.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice16.10.2017. Naziv poslovnog subjekta JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI16.10.2017.
OIB poslovnog subjekta 2279777537416.10.2017. Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik16.10.2017.
Broj dionica 24216.10.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 0,0016.10.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%16.10.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno16.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom16.10.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio19.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Božo Lasić19.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 9648204265819.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Gornji Obod 1219.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0019.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos19.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno19.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom19.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena OPG LASIĆ BOŽO19.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji06.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 30000,0006.07.2017. 20000,0007.02.2020. 12251,95 5000,0005.02.2024. Valuta EUR - Euro06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način06.07.2017.
Drugi način stjecanja Štednjom 06.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: