Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boro Bašljan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Boro05.06.2017. Prezime Bašljan 05.06.2017.
Stručna sprema Stručni Specijalist Inženjer05.06.2017. Magistar Inženjer29.01.2024.
Zvanje Stručni specijalist inženjer informacijske tehn05.06.2017. Magistar inženjer informacijske tehnnologije29.01.2024. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka05.06.2017. Demokratski HSS

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43284 Palešnik05.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik05.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Hercegovac05.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43284 Hercegovac05.06.2017. Ulica Moslavačka05.06.2017. Kućni broj 14705.06.2017. 150

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854352456005.06.2017.
Datum početka mandata 22/05/201705.06.2017. 20/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 24/05/202105.06.2017. 24/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.06.2017. Postoji16.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost županijski vijećnik16.06.2017. Naziv pravne osobe Bjelovarsko-bilogorska županija16.06.2017.
OIB pravne osobe 1292862588016.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski16.06.2017.
Datum početka dužnosti 14/06/201716.06.2017. 16/06/2021 Datum kraja dužnosti 16.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 43000 Bjelovar16.06.2017. Ulica Dr. Ante Starčevića 16.06.2017. Kućni broj 816.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854322190516.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik05.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Hercegovac05.06.2017. OIB pravne osobe 7701200101405.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43284 Hercegovac05.06.2017. Ulica Moslavačka 05.06.2017. Kućni broj 14705.06.2017. 150
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 24/05/201305.06.2017. 24/05/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12137,9105.06.2017. 14798,8919.11.2019. 15313,09 15383,3419.01.2022. 2041,6719.01.2022. 2266,3929.01.2024. Neto iznos (EUR) 9311,8405.06.2017. 10929,7319.11.2019. 11450,38 11495,3419.01.2022. 1525,6519.01.2022. 1696,8929.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom zdravlja BBŽ05.06.2017. OIB poslodavca 0177319148305.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 6688,0005.06.2017. 73431,5616.06.2017. 6119,2904.06.2021. 812,1304.06.2021. 1687,4329.01.2024. Neto iznos (EUR) 5121,4305.06.2017. 55290,9116.06.2017. 4607,5704.06.2021. 611,4504.06.2021. 1262,6129.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 18/05/200905.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 05.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji05.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR05.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570905.06.2017.
Neto iznos (EUR) 1600,0005.06.2017. 8000,0015.01.2019. 14000,0019.11.2019. 20000,00 2654,46 4159,2729.01.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.06.2017.
Vrsta Poticaj05.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.06.2017.
Mjesto Hercegovac05.06.2017. Poštanski broj 4328405.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.06.2017. Površina 1219,0005.06.2017. 2757,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0005.06.2017. 53089,1205.06.2017. 80000,0029.01.2024.
Katastarska općina Palešnik05.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.06.2017.
Mjesto Hercegovac05.06.2017. Poštanski broj 4328405.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.06.2017. Površina 61153,0005.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0005.06.2017. 15926,7405.06.2017.
Katastarska općina Palešnik05.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.06.2017.
Mjesto Hercegovac05.06.2017. Poštanski broj 4328405.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.06.2017. Površina 3590,0005.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0005.06.2017. 3981,6805.06.2017.
Katastarska općina Palešnik05.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.11.2019.
Mjesto Palešnik19.11.2019. Poštanski broj 4328419.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.11.2019. Površina 8610,0019.11.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22766,5619.11.2019. 3021,5719.11.2019.
Katastarska općina Palešnik19.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno19.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno19.11.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.11.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.06.2017. Marka/tip Seat Toledo05.06.2017. Mazda CX-515.01.2019.
Godina proizvodnje 200305.06.2017. 201515.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0005.06.2017. 120000,0015.01.2019. 75000,0004.06.2021. 65000,0019.01.2022. 8626,9819.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.06.2017. Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.01.2019.
Drugi način stjecanja nekretnine Kupnja od sredstava iz kunske štednje15.01.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl05.06.2017. Marka/tip Aquila05.06.2017.
Godina proizvodnje 200505.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0005.06.2017. 2000,00 265,45
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor05.06.2017. Marka/tip Deutz05.06.2017.
Godina proizvodnje 198405.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0005.06.2017. 3981,6805.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor05.06.2017. Marka/tip IMT05.06.2017.
Godina proizvodnje 198805.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0005.06.2017. 2654,4605.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor05.06.2017. Marka/tip IMT05.06.2017.
Godina proizvodnje 198605.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0005.06.2017. 2654,4605.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.06.2017. Marka/tip WV Polo05.06.2017.
Godina proizvodnje 200605.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0005.06.2017. 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji05.06.2017. Postoji23.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a23.01.2023. Naziv poslovnog subjekta OPG Boro Bašljan23.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 5630565741323.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Palešnik 12923.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji05.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 200000,0005.06.2017. 100000,0015.01.2019. 18791,8511.01.2023. 10125,9029.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.06.2017. EUR - Euro05.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5200,0005.06.2017. 5600,00 5500,0019.01.2022. 4778,0211.01.2023. Valuta EUR - Euro05.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.06.2017. Prodajom imovine11.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7200,0005.06.2017. 8200,00 10310,0019.01.2022. 10836,3311.01.2023. Valuta EUR - Euro05.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete05.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način05.06.2017.
Drugi način stjecanja Dječja štednja - Medo štedo05.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7500,00 10740,0019.01.2022. 11268,5611.01.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Dječja štednja - Medo štedo
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 14459,2529.01.2024. Valuta EUR - Euro29.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno29.01.2024. Način stjecanja Od štednje29.01.2024.
Napomena Trezorski zapisi RH do 11/202429.01.2024.

Podatci o štednji

Iznos 2783,9229.01.2024. Valuta EUR - Euro29.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno29.01.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.01.2024.
Napomena Dobrovoljna mirovinska štednja-fond29.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji05.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Komunalac d.o.o.05.06.2017. Sjedište pravne osobe Garešnica05.06.2017.
OIB pravne osobe 2791725484705.06.2017.
Datum učlanjenja 09/06/200905.06.2017. Datum kraja članstva 05.06.2017.
Funkcije Član skupštine05.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Krugoval05.06.2017. Sjedište pravne osobe Garešnica05.06.2017.
OIB pravne osobe 2127174733905.06.2017.
Datum učlanjenja 09/06/200905.06.2017. Datum kraja članstva 05.06.2017.
Funkcije Član skupštine05.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Voda doo19.01.2022. Sjedište pravne osobe Garešnica19.01.2022.
OIB pravne osobe 2821520799319.01.2022.
Datum učlanjenja 15/04/201419.01.2022. Datum kraja članstva 19.01.2022.
Funkcije Član skupštine19.01.2022.
Napomena 19.01.2022.