Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Borislav Vidošić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Borislav Prezime Vidošić
Stručna sprema SSS
Zvanje RTV Elektroničar Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 35400 Nova Gradiška

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 35400 Nova Gradiška

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Zamjenik gradonačelnika Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Nova Gradiška

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35400 Nova Gradiška Ulica Trg Kralja Tomislava Kućni broj 1

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38535366080
Datum početka mandata 29/05/2017 22/10/202018.03.2021. 16/05/202114.06.2021. 01/06/202117.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/2021 17/05/202118.03.2021. 19/05/202414.06.2021. 01/06/202517.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Volonterski Profesionalno14.06.2021. Stvarni datum kraja mandata 16/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji Ne postoji14.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Vlasnik obrta Naziv pravne osobe Tihi Dom OIB pravne osobe 30833150395
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35400 Nova Gradiška Ulica Strossmayerova Kućni broj 28
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/11/1996 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto vlasnik obrta19.07.2021. Naziv pravne osobe Tihi Dom19.07.2021. OIB pravne osobe 3083315039519.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35400 Nova Gradiška19.07.2021. Ulica Strossmayerova 19.07.2021. Kućni broj 2819.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/11/201619.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 30/06/202119.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji14.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto vlasnik obrta14.06.2021. Naziv pravne osobe Tihi Dom14.06.2021. OIB pravne osobe 3083315039514.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35400 Nova Gradiška14.06.2021. Ulica Strossmayerova 14.06.2021. Kućni broj 2814.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/11/199614.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/202114.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto vlasnik obrta17.01.2022. Naziv pravne osobe TIHI DOM17.01.2022. OIB pravne osobe 3083315039517.01.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35400 Nova Gradiška17.01.2022. Ulica Strossmayerova17.01.2022. Kućni broj 2817.01.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/11/199617.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/202117.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 19741,9114.06.2021. 2682,7716.01.2023. Neto iznos (EUR) 13151,7714.06.2021. 1784,3816.01.2023.
Volonterski (EUR) 4500,0026.03.2018. 5100,0028.12.2018. 5400,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom Zdravlja Nova Gradiška OIB poslodavca 00777993329
Bruto iznos (EUR) 90000,00 8378,54 1111,95 Neto iznos (EUR) 60000,00 6097,39 809,21
Datum stupanja u radni odnos 15/06/1990 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Nova Gradiška Poštanski broj 35400
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 969,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 370000,00 560000,0017.01.2022. 74324,7717.01.2022.
Katastarska općina nova gradiška Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Šumetlica Poštanski broj 35404
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1600,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,00 33180,70
Katastarska općina Šumetlica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen C3
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3981,68
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Citroen Xara Piccasso
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 3318,07
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip WV Caddy
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,00 14599,51
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji26.03.2018. Ne postoji17.01.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio26.03.2018. Naziv poslovnog subjekta Tihi dom26.03.2018.
OIB poslovnog subjekta 3083315039526.03.2018. Sjedište poslovnog subjekta Strossmayerova 28, Nova Gradiška26.03.2018.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0026.03.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos26.03.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno26.03.2018. Način stjecanja Nasljedstvom26.03.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Savez Sportova Nova Gradiška Sjedište pravne osobe Trg Kralja Tomislava 5-1, Nova Gradiška
OIB pravne osobe 33762954767
Datum učlanjenja 15/06/2005 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ženski odbojkaški klub Nova Gradiška Sjedište pravne osobe Trg Kralja Tomislava 5-1, Nova Gradiška
OIB pravne osobe 81487284335
Datum učlanjenja 15/06/2000 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik
Napomena