Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Borislav Dominiković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Borislav Prezime Dominiković
Stručna sprema SSS
Zvanje nezavršeni studij prava Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 20342 Otrić-Seoci

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pojezerje

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20342 Otrić-Seoci Ulica Otrić-Seoci Kućni broj 154/2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38520695562
Datum početka mandata 04/06/2021 Predviđeni datum kraja mandata 04/06/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji01.08.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik01.08.2021. Naziv pravne osobe Općina Pojezerje01.08.2021. OIB pravne osobe 8612023537701.08.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20342 Otrić-Seoci01.08.2021. Ulica Otrić-Seoci01.08.2021. Kućni broj 154/201.08.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/05/201701.08.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202101.08.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10337,74 1371,96 Neto iznos (EUR) 7698,64 1234,34

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji19.02.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 265,7819.02.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.02.2023.
Vremenski raspon Mjesečno19.02.2023.
Napomena 19.02.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 20,3119.02.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.02.2023.
Vremenski raspon Mjesečno19.02.2023.
Napomena 19.02.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dubrovačko-neretvanska županija01.08.2021. OIB poslodavca 32082115313
Bruto iznos (EUR) 9907,6701.08.2021. 1314,8801.08.2021. Neto iznos (EUR) 7798,7001.08.2021. 1034,9701.08.2021.
Datum stupanja u radni odnos 19/05/2008 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00 13272,28
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 84 Iznos mjesečnog anuiteta 1500,00 199,08 Ugovorena kamatna stopa 7,50
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb01.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0001.08.2021. 15926,7401.08.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 201801.08.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 1367,8501.08.2021. 181,4301.08.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,5701.08.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.08.2021. Nositelj obveze Bračni drug01.08.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank01.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19930,0001.08.2021.
Valuta duga EUR - Euro01.08.2021. Godina zaduženja 201901.08.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12001.08.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1710,2101.08.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,3001.08.2021.
Napomena 01.08.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Otrić-Seoci Poštanski broj 20342
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 605,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0001.08.2021. 119450,5301.08.2021.
Katastarska općina Otrić-Seoci Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić-Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 567,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0001.08.2021. 9954,2101.08.2021.
Katastarska općina Otrić-Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Postotak 50,0001.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić-Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 451,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0001.08.2021. 3981,6801.08.2021.
Katastarska općina Otrić-Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić-Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 294,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0001.08.2021. 1990,8401.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 160,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3200,0001.08.2021. 424,7101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 99,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0001.08.2021. 265,4501.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 1056,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0001.08.2021. 2654,4601.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 98,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0001.08.2021. 265,4501.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 160,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3200,0001.08.2021. 424,7101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 145,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0001.08.2021. 398,1701.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 82,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0001.08.2021. 663,6101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 873,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18000,0001.08.2021. 2389,0101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 234,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0001.08.2021. 663,6101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 133,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0001.08.2021. 331,8101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 205,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0001.08.2021. 530,8901.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 198,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0001.08.2021. 530,8901.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 216,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,0001.08.2021. 597,2501.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 489,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0001.08.2021. 1194,5101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 439,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0001.08.2021. 1194,5101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 845,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,0001.08.2021. 2256,2901.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 95,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0001.08.2021. 265,4501.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 289,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0001.08.2021. 796,3401.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 722,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0001.08.2021. 1990,8401.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 185,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0001.08.2021. 530,8901.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 88,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0001.08.2021. 265,4501.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 105,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0001.08.2021. 265,4501.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 340,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0001.08.2021. 929,0601.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 4607,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 160000,0001.08.2021. 21235,6501.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Postotak 50,0001.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 397,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0001.08.2021. 1061,7801.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Postotak 50,0001.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Otrić Seoci01.08.2021. Poštanski broj 2034201.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 828,0001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18000,0001.08.2021. 2389,0101.08.2021.
Katastarska općina Otrić Seoci01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.08.2021. Način stjecanja Nasljedstvom01.08.2021.
Postotak 50,0001.08.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 01.08.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor Marka/tip Ferrari
Godina proizvodnje 2020 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 123500,00 16391,27
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine EU fond
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji