Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boris Vujčić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Boris10.07.2018. Prezime Vujčić 10.07.2018.
Stručna sprema Doktor Znanosti10.07.2018.
Zvanje Guverner10.07.2018. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.07.2018.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena10.07.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.07.2018.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb10.07.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.07.2018.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Guverner10.07.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska narodna banka10.07.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.07.2018. Ulica Trg hrvatskih velikana 10.07.2018. Kućni broj 310.07.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456478110.07.2018.
Datum početka mandata 08/07/201210.07.2018. 13/07/201831.08.2018. Predviđeni datum kraja mandata 08/07/201810.07.2018. 13/07/202431.08.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.07.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.07.2018.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.07.2018.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji10.07.2018.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Izvanredni profesor10.07.2018. Naziv pravne osobe Ekonomski fakultet Zagreb10.07.2018. OIB pravne osobe 2720846712210.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.07.2018. Ulica Trg J.F.Kennedy10.07.2018. Kućni broj 610.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/198910.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa 10.07.2018.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.07.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik Guvernera10.07.2018. Zamjenik Guvernera Guverner31.01.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska Narodna Banka10.07.2018. OIB pravne osobe 6038753122310.07.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.07.2018. Ulica Trg Hrvatskih Velikana10.07.2018. Kućni broj 310.07.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/07/200610.07.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/07/201810.07.2018.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 65757,2510.07.2018. 60650,1131.08.2018. 62292,86 75549,5231.01.2022. 10417,1431.01.2023. Neto iznos (EUR) 38610,2910.07.2018. 35672,6631.08.2018. 43527,95 48502,3731.01.2022. 6652,6831.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.07.2018.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji10.07.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 12015,0010.07.2018. 3420,00 1500,0031.01.2022. 199,0831.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti10.07.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.07.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 8041,4910.07.2018. 24108,6022.08.2018. 22582,73 23828,3731.01.2022. 2439,6831.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti10.07.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.07.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1803,8010.07.2018. 1875,1731.01.2022. 248,8631.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti10.07.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.07.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 800,0010.07.2018. 132,7231.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti10.07.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.07.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 6107,4210.07.2018. 7322,9231.01.2022. 971,9231.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti10.07.2018.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.07.2018.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5999,99 6395,0831.01.2022. 796,3431.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 11705,6803.11.2020. 1553,5203.11.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava03.11.2020.
Vremenski raspon Jednokratno03.11.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 343,3603.11.2020. 564,4831.01.2022. 74,8631.01.2022. Pravna osnova Od kapitala03.11.2020.
Vremenski raspon Jednokratno03.11.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 170,0003.11.2020. 176,0031.01.2022. 24,5531.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak03.11.2020.
Vremenski raspon Mjesečno03.11.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 511020,0031.01.2022. 67824,0131.01.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti31.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno31.01.2022.
Druga djelatnost Međunarodna nagrada za životno postignuće u području financija31.01.2022.
Napomena Lamfalussy Award je priznanje za iznimno pojedinačno djelovanje i životno postignuće pojedinaca na međunarodnoj sceni koje utječe na rad središnjih banka i međunarodnog financijskog sustava općenito.31.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 131503,4531.01.2022. 23714,9331.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena U iznos su uključeni ostali primici temeljem ugovora o nesamostalnom radu, kao što su primanja u naravi (korištenje službenog automobila i parkirnog mjesta), uplaćene premije osiguranja života te premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, jubilarna nagrada, božićnica i sl.31.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.07.2018.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.07.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.07.2018. Nositelj obveze Osobno10.07.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb10.07.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0010.07.2018.
Valuta duga EUR - Euro10.07.2018. Godina zaduženja 200310.07.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 24010.07.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 481,3310.07.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,4610.07.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.07.2018.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.07.2018.
Mjesto Medaki10.07.2018. Poštanski broj 5244810.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.07.2018. Površina 4756,0010.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1630000,0010.07.2018. 216338,1810.07.2018.
Katastarska općina Lovreč10.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno10.07.2018.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Zagreb31.01.2022. Poštanski broj 1000031.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 93,7231.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0031.01.2022. 265445,6231.01.2022.
Katastarska općina Zagreb31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena Darovni ugovor uz doživotno uživanje mame31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Kutina31.01.2022. Poštanski broj 4432031.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 15775,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0031.01.2022. 15926,7431.01.2022.
Katastarska općina Kutina31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena Livada, voćnjak i šuma kombinirano31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Zagreb31.01.2022. Poštanski broj 1000031.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 14,7431.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0031.01.2022. 13272,2831.01.2022.
Katastarska općina Zagreb31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena Darovni ugovor uz doživotno uživanje mame31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Sabunike31.01.2022. Poštanski broj 2323231.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 605,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0031.01.2022. 199084,2131.01.2022.
Katastarska općina Privlaka31.01.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom31.01.2022.
Napomena Dvorište 536m2 i kuća 110,16m2 Darovni ugovor uz doživotno uživanje mame31.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji10.07.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.07.2018.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.07.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu10.07.2018. Naziv poslovnog subjekta Fond za naknadu oduzete imovine10.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 6489982939210.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 6, Zagreb10.07.2018.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 7918,0010.07.2018. 1050,9010.07.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.07.2018. Način stjecanja Nasljedstvom10.07.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.07.2018. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom10.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 8179374656010.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Mihanovićeva 6, Zagreb10.07.2018.
Broj dionica 6910.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 120,0010.07.2018. 15,9310.07.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.07.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.07.2018. Naziv poslovnog subjekta Atlantic grupa10.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 7114991241610.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Miramarska 23, Zagreb10.07.2018.
Broj dionica 1610.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,0010.07.2018. 5,3110.07.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.07.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2018.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.07.2018. Naziv poslovnog subjekta Magma10.07.2018.
OIB poslovnog subjekta 6567392011510.07.2018. Sjedište poslovnog subjekta Varaždin10.07.2018.
Broj dionica 4310.07.2018. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0010.07.2018. 1,3310.07.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%10.07.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.07.2018.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji10.07.2018. Postoji31.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 110180,5431.01.2022. 168261,8131.01.2023. Valuta EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022.
Drugi način stjecanja Nagrada honorar31.01.2022. Honorar31.01.2023.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o štednji

Iznos 468506,6331.01.2022. 62181,4331.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.07.2018. Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Rotary klub Zagreb Gradec Sjedište pravne osobe Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb
OIB pravne osobe 24539751734
Datum učlanjenja 01/01/200103.11.2020. Datum kraja članstva
Funkcije Počasni član
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski teniski savez Sjedište pravne osobe Gundulićeva 3, 10000 Zagreb
OIB pravne osobe 34902140168
Datum učlanjenja 01/07/2018 Datum kraja članstva
Funkcije Član upravnog odbora
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga alumnija Ekonomskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Sjedište pravne osobe Trg J.F.Kennedy 6, 10000 Zagreb
OIB pravne osobe 27208467122
Datum učlanjenja 01/01/2018 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zagrebački teniski savez03.11.2020. Sjedište pravne osobe Savska cesta 13703.11.2020.
OIB pravne osobe 4437654629603.11.2020.
Datum učlanjenja 09/10/202003.11.2020. Datum kraja članstva 03.11.2020.
Funkcije Predsjednik Nadzornog odbora03.11.2020.
Napomena