Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boris Miletić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Boris Prezime Miletić
Stručna sprema VSS
Zvanje Diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Pula

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik Župan09.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Pula Istarska Županija09.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52100 Pula Ulica Forum Flanatička09.07.2021. Kućni broj 1 2909.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38552371710 +3855235210009.07.2021.
Datum početka mandata 07/06/2013 25/05/201723.06.2017. 10/06/202109.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/2017 01/06/202123.06.2017. 04/06/202109.07.2021. 29/05/202509.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 04/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji Ne postoji31.12.2018.
Dužnost Zastupnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Hrvatski sabor 31.12.2018.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb 31.12.2018. Ulica Trg sv. Marka 31.12.2018. Kućni broj 6 31.12.2018.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569222 31.12.2018.
Datum početka mandata 28/12/2015 14/10/201622.11.2016. 31.12.2018. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2018 14/10/202022.11.2016. 31.12.2018.
Način obnašanja dužnosti Volonterski 31.12.2018. Stvarni datum kraja mandata 11.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik vijeća Naziv pravne osobe Turistička zajednica Pule Turistička zajednica Istarske županije09.07.2021.
OIB pravne osobe 70023627782 1016310607209.07.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 07/06/2013 10/06/201309.07.2021. Datum kraja dužnosti 29/05/202509.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52100 Pula 52440 Poreč09.07.2021. Ulica Forum Pionirska09.07.2021. Kućni broj 3 1a09.07.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38552219197 +3855245279709.07.2021.
e-mail (službeni) info@istra.hr09.07.2021. Mobitel (službeni)

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Naziv pravne osobe Istarski demokratski sabor
OIB pravne osobe 16964251485 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 14/02/2014 Datum kraja dužnosti 11/09/202109.07.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52100 Pula Ulica Splitska Kućni broj 3
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38552210588
e-mail (službeni) Mobitel (službeni)

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26971,70 25138,7509.07.2021. Neto iznos (HRK) 15871,90 16995,4023.06.2017. 16494,1409.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2500,00 1500,0023.06.2017. 0,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji Ne postoji31.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 16500,00 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Tempo d.o.o. OIB poslodavca 48743301312
Bruto iznos (HRK) 117000,00 11250,0024.01.2020. Neto iznos (HRK) 83000,00 8400,0024.01.2020.
Datum stupanja u radni odnos 02/05/2000 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 88900,00 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji29.12.2017. Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.12.2017. Nositelj obveze Osobno29.12.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka29.12.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0029.12.2017.
Valuta duga EUR - Euro29.12.2017. Godina zaduženja 201729.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6029.12.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1500,0029.12.2017. Ugovorena kamatna stopa 2,7029.12.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 57,00 126,3305.09.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00 1218000,0005.09.2018.
Katastarska općina Pula Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)05.09.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Snašići Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 860,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 31200000,00 3120000,0005.09.2018.
Katastarska općina Cere Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Snašići Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2540,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,00
Katastarska općina Cere Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Snašići Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4433,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,00
Katastarska općina Cere Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Snašići Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 10073,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,00
Katastarska općina Kunj Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 83,33
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Snašići Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 12833,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,00
Katastarska općina Cere Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom
Postotak 5,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Snašići Poštanski broj 52220
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2902,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,00
Katastarska općina Cere Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.12.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2017.
Mjesto Pula29.12.2017. Poštanski broj 5210029.12.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2017. Površina 126,3329.12.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1218000,0029.12.2017.
Katastarska općina Pula29.12.2017. Vrsta vlasništva Knjižno29.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.12.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta T-HT d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 126 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 265,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Property management j.d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 40816693742 Sjedište poslovnog subjekta Labin
Udio vlasništva izražen u postocima 100,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Novoosnovana tvrtka
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji

Podatci o štednji

Iznos 550000,00 700000,00 800000,0023.06.2017. 300000,0029.12.2017. 120000,0005.09.2018. 130000,0031.12.2018. 110000,00 150000,0009.07.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro05.09.2018.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug11.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji