Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Boris Abramović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Boris16.06.2015. Prezime Abramović16.06.2015.
Stručna sprema Diplomirani16.06.2015.
Zvanje diplomirani pravnik16.06.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke16.06.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.06.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.06.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb16.06.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.06.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Direktor16.06.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Operator Tržišta Energije d.o.o.16.06.2015. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.16.06.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.06.2015. Ulica Ulica grada Vukovara16.06.2015. Kućni broj 28416.06.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630670016.06.2015. Fax (službeni) +3851630677716.06.2015.
Datum početka mandata 17/02/201516.06.2015. 19/09/201914.11.2019. Predviđeni datum kraja mandata 16/02/201916.06.2015. 18/09/202314.11.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.06.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.06.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.06.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.06.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.06.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Član Uprave16.06.2015. Naziv pravne osobe Odašiljači i veze d.o.o.16.06.2015. OIB pravne osobe 8815053433816.06.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.06.2015. Ulica Ulica grada Vukovara 16.06.2015. Kućni broj 269/D16.06.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201216.06.2015. Datum prestanka radnog odnosa 30/04/201316.06.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 39291,3816.06.2015. Neto iznos (HRK) 22584,0016.06.2015.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.06.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.06.2015.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.06.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji16.06.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji16.06.2015.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 42339,2216.06.2015. Pravna osnova Od drugog dohodka16.06.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.06.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.06.2015. Ne postoji14.11.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.06.2015. Nosioc obveze Osobno16.06.2015.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb16.06.2015. Iznos duga 77000,0016.06.2015.
Valuta duga EUR - Euro16.06.2015. Godina zaduženja 200616.06.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24016.06.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 3900,0016.06.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,0516.06.2015.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.06.2015. Nosioc obveze Osobno16.06.2015.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb16.06.2015. Iznos duga 8500,0016.06.2015.
Valuta duga EUR - Euro16.06.2015. Godina zaduženja 200916.06.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8416.06.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1000,0016.06.2015. Ugovorena kamatna stopa 9,3516.06.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.06.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.06.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.06.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2015.
Mjesto Zagreb16.06.2015. Poštanski broj 1000016.06.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2015. Površina 92,0016.06.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1350000,0016.06.2015.
Katastarska općina Črnomerec16.06.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.06.2015.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.06.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.06.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2015.
Mjesto Zagreb16.06.2015. Poštanski broj 1000016.06.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2015. Površina 102,0016.06.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000000,0016.06.2015.
Katastarska općina Centar16.06.2015. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.06.2015. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2015.
Postotak 50,0016.06.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2015.
Mjesto Rude - Palačnik16.06.2015. Poštanski broj 1043016.06.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2015. Površina 192,0016.06.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 37500,0016.06.2015.
Katastarska općina Rude16.06.2015. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug16.06.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.06.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.06.2015. Marka/tip Fiat Punto16.06.2015. Ford Fiesta 1.114.11.2019.
Godina proizvodnje 199616.06.2015. 201814.11.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0016.06.2015. 90000,0014.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.06.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji16.06.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji16.06.2015. Postoji14.11.2019.

Podatci o štednji

Iznos 380000,0014.11.2019. Valuta EUR - Euro14.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete14.11.2019. Način stjecanja Prodajom imovine14.11.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji16.06.2015.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: