Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Bojan Linardić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Bojan18.05.2021. Prezime Linardić18.05.2021.
Stručna sprema Magistar Inženjer18.05.2021.
Zvanje Arhitekt18.05.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.05.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.05.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.05.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.05.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji18.05.2021. Mjesto 10000 Zagreb18.05.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj zavoda18.05.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine18.05.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.05.2021. Ulica Ulica Republike Austrije18.05.2021. Kućni broj 2018.05.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371271918.05.2021.
Datum početka mandata 11/02/202118.05.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202518.05.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.05.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.05.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.05.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.05.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.05.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viši stručni savjetnik pročelnika18.05.2021. Naziv pravne osobe Grad Zagreb18.05.2021. OIB pravne osobe 6181789493718.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.05.2021. Ulica Trg Stjepana Radića18.05.2021. Kućni broj 118.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/10/201718.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/04/202018.05.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik pročelnika18.05.2021. Naziv pravne osobe Grad Zagreb18.05.2021. OIB pravne osobe 6181789493718.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.05.2021. Ulica Trg Stjepana Radića18.05.2021. Kućni broj 118.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/04/202018.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/10/202018.05.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto viši stručni savjetnik pročelnika18.05.2021. Naziv pravne osobe Grad Zagreb18.05.2021. OIB pravne osobe 6181789493718.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.05.2021. Ulica Trg Stjepana Radića18.05.2021. Kućni broj 118.05.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/202018.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/02/202118.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24042,0418.05.2021. 3550,3523.01.2023. Neto iznos (EUR) 15638,4918.05.2021. 2361,8323.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.05.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.05.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.05.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska kontrola zračne plovidbe18.05.2021. OIB poslodavca 3305276131918.05.2021.
Bruto iznos (EUR) 13175,7118.05.2021. 3809,5223.01.2023. Neto iznos (EUR) 10000,0018.05.2021. 2533,3323.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/11/201318.05.2021. Datum prestanka radnog odnosa 18.05.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.05.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji18.05.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine18.05.2021. OIB isplatitelja 9509321068718.05.2021.
Neto iznos (EUR) 2450,0018.05.2021. 327,1723.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno18.05.2021.
Vrsta Subvencija18.05.2021.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.05.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.05.2021. Nositelj obveze Osobno18.05.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.18.05.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 600000,0018.05.2021. 79633,6918.05.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.05.2021. EUR - Euro18.05.2021. Godina zaduženja 201818.05.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12018.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 5849,2118.05.2021. 776,3323.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,2018.05.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Najam/zakup nekretnine18.05.2021. Nositelj obveze Osobno18.05.2021.
Predmet najma/zakupa nekretnina stanovanja27.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Greenarto d.o.o.18.05.2021. Srđan Boromisa Iznos duga (početni iznos glavnice) 1000,0018.05.2021. 500,0023.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.05.2021. EUR - Euro18.05.2021. Godina zaduženja 202118.05.2021. 2022
Rok vraćanja u mjesecima 118.05.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1000,0018.05.2021. 500,0023.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0018.05.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.05.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.05.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto Malinska18.05.2021. Poštanski broj 5151118.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 58,6618.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 660000,0018.05.2021. 89000,0023.01.2023.
Katastarska općina Bogovići18.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.05.2021. Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama23.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.05.2021.
Postotak 50,0018.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.05.2021.
Mjesto zagreb18.05.2021. Poštanski broj 1000018.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.05.2021. Površina 46,8318.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 663000,0018.05.2021. 120000,0023.01.2023.
Katastarska općina Centar18.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.05.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 79,75
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0023.01.2023.
Katastarska općina Centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 76,11
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 195000,0023.01.2023.
Katastarska općina Centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.05.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.05.2021. Marka/tip OPEL Astra 1.6 CDTI18.05.2021.
Godina proizvodnje 201518.05.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0018.05.2021. 8000,0023.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug18.05.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.05.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.05.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.05.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.05.2021. Naziv poslovnog subjekta HT - Hrvatski telekom18.05.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656018.05.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Radnička cesta 2118.05.2021.
Broj dionica 3618.05.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 185,0018.05.2021. 24,2023.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%18.05.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.05.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji18.05.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji18.05.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo arhitekata Zagreba18.05.2021. Sjedište pravne osobe Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 318.05.2021.
OIB pravne osobe 8749033208318.05.2021.
Datum učlanjenja 01/05/200518.05.2021. Datum kraja članstva 18.05.2021.
Funkcije 18.05.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Elektrotehničko društvo Zagreb18.05.2021. Sjedište pravne osobe Berislavićeva 6, Zagreb18.05.2021.
OIB pravne osobe 4252282171818.05.2021.
Datum učlanjenja 03/05/201018.05.2021. Datum kraja članstva 18.05.2021.
Funkcije 18.05.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruženje hrvatskih arhitekata18.05.2021. Sjedište pravne osobe Trg bana Josipa Jelačića 3, Zagreb18.05.2021.
OIB pravne osobe 0115264948918.05.2021.
Datum učlanjenja 01/05/200518.05.2021. Datum kraja članstva 18.05.2021.
Funkcije 18.05.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo građevinskih inženjera Zagreb18.05.2021. Sjedište pravne osobe Berislavićeva 6, Zagreb18.05.2021.
OIB pravne osobe 0895454411418.05.2021.
Datum učlanjenja 02/05/201118.05.2021. Datum kraja članstva 18.05.2021.
Funkcije član predsjedništva18.05.2021.
Napomena