Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anuška Deranja Crnokić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Anuška12.03.2021. Prezime Deranja Crnokić12.03.2021.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.03.2021.
Zvanje dipl povjesničar umjetnosti fonetičar i muzeolog12.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb12.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost ravnatelj uprave12.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture i medija12.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Runjaninova12.03.2021. Kućni broj 212.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486640812.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202112.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 10/02/202512.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.03.2021.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.03.2021.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.03.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditeljica službe za dokumentaciju i registar12.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo kulture12.03.2021. OIB pravne osobe 3783630264512.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Runjaninova12.03.2021. Kućni broj 212.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/05/200412.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/10/202012.03.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja12.03.2021. Naziv pravne osobe Ministartsvo kulture i medija12.03.2021. OIB pravne osobe 3783630264512.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Runjaninova12.03.2021. Kućni broj 212.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 08/10/202012.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/202112.03.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26327,7112.03.2021. Neto iznos (HRK) 18274,4912.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.03.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo turizma i sporta12.03.2021. OIB poslodavca 8789258978212.03.2021.
Bruto iznos (HRK) 9988,2812.03.2021. Neto iznos (HRK) 7638,8412.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201812.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 12.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.03.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2021. Nositelj obveze Osobno12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 210084,0312.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. Godina zaduženja 202112.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3983,8312.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,2012.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0012.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 201412.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8412.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 389,4212.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,6912.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0012.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. Godina zaduženja 201812.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4812.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 487,7912.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,9512.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22990,0012.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. Godina zaduženja 201912.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4812.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 560,7112.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,9512.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Druga obveza Leasing12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Euroleasing12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 144267,2412.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. Godina zaduženja 201812.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2404,4512.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 0,0012.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji12.03.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.03.2021.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.03.2021.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Atlanska plovidba12.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 6106386808612.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik12.03.2021.
Broj dionica 112.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 185,0012.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Ingra d.d.12.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 1404970842612.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.03.2021.
Broj dionica 512.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 11,7012.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.03.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji12.03.2021.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.03.2021.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: