Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anuška Deranja Crnokić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anuška12.03.2021. Prezime Deranja Crnokić12.03.2021.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.03.2021.
Zvanje dipl povjesničar umjetnosti fonetičar i muzeolog12.03.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.03.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb12.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave12.03.2021. Ravnatelj uprave12.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo kulture i medija12.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Runjaninova12.03.2021. Kućni broj 212.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486640812.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202112.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 10/02/202512.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditeljica službe za dokumentaciju i registar12.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo kulture12.03.2021. OIB pravne osobe 3783630264512.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Runjaninova12.03.2021. Kućni broj 212.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/05/200412.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/10/202012.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja12.03.2021. Naziv pravne osobe Ministartsvo kulture i medija12.03.2021. OIB pravne osobe 3783630264512.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Runjaninova12.03.2021. Kućni broj 212.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 08/10/202012.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/02/202112.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26327,7112.03.2021. 3869,7714.01.2023. Neto iznos (EUR) 18274,4912.03.2021. 2709,7514.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.03.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo turizma i sporta12.03.2021. OIB poslodavca 8789258978212.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 9988,2812.03.2021. 1474,3914.01.2023. Neto iznos (EUR) 7638,8412.03.2021. 1105,0614.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201812.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 12.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.03.2021. Postoji28.12.2021. Ne postoji14.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1000,0028.12.2021. 132,7228.12.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka28.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno28.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3500,0028.12.2021. 464,5328.12.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka28.12.2021.
Vremenski raspon Jednokratno28.12.2021.
Napomena 28.12.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2021. Nositelj obveze Osobno12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 210084,0312.03.2021. 27882,9412.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 202112.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3983,8312.03.2021. 528,7514.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,2012.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0012.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 201412.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8412.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 389,4212.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,6912.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0012.03.2021. 2654,4612.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 201812.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4812.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 487,7912.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,9512.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22990,0012.03.2021. 3051,3012.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 201912.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4812.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 560,7112.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,9512.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo12.03.2021. Nositelj obveze Bračni drug12.03.2021.
Druga obveza Leasing12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Euroleasing12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 144267,2412.03.2021. 19147,5212.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.03.2021. EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 201812.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2404,4512.03.2021. 319,1314.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0012.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit14.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug14.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank14.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3051,3014.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro14.01.2023. Godina zaduženja 201914.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 4814.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 74,4214.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,9514.01.2023.
Napomena 14.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji12.03.2021. Postoji28.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2021.
Mjesto Zagreb28.12.2021. Poštanski broj 1000028.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2021. Površina 56,3528.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1056000,0028.12.2021. 140155,2928.12.2021.
Katastarska općina ko Grad Zagreb28.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2021.
Mjesto Zagreb28.12.2021. Poštanski broj 1000028.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2021. Površina 15,0928.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 135000,0028.12.2021. 17917,5828.12.2021.
Katastarska općina ko Grad Zagreb28.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Vrsta nekretnine - garažno mjesto28.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2021.
Mjesto Gruda28.12.2021. Poštanski broj 2021328.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2021. Površina 6547,0028.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 491000,0028.12.2021. 65166,9028.12.2021.
Katastarska općina ko Gruda28.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2021.
Mjesto Gruda28.12.2021. Poštanski broj 2021328.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2021. Površina 552,5028.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 41000,0028.12.2021. 5441,6428.12.2021.
Katastarska općina ko Gruda28.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Vrsta nekretnine - pašnjak28.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma28.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2021.
Mjesto Gruda28.12.2021. Poštanski broj 2021328.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2021. Površina 1609,5028.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0028.12.2021. 15926,7428.12.2021.
Katastarska općina ko Gruda28.12.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.12.2021. Način stjecanja Nasljedstvom28.12.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Vrsta nekretnine - pašnjak28.12.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.03.2021.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Atlanska plovidba12.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 6106386808612.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik12.03.2021.
Broj dionica 112.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 185,0012.03.2021. 24,5512.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Ingra d.d.12.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 1404970842612.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.03.2021.
Broj dionica 512.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 11,7012.03.2021. 1,4612.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos12.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug12.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.03.2021.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.03.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji12.03.2021.