Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Antun Pavetić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Antun07.07.2017. Prezime Pavetić 07.07.2017. Pavetić06.07.2021.
Stručna sprema SSS07.07.2017.
Zvanje TEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA07.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka07.07.2017. Nisam član stranke06.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35250 Oriovac07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Oriovac07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35250 Oriovac07.07.2017. Ulica TRG HRVATSKOG PREPORODA 07.07.2017. Kućni broj 107.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853543123207.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201707.07.2017. 04/06/202106.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 07/06/202107.07.2017. 04/06/202506.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji07.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12588,5007.07.2017. 15044,5706.07.2021. 1996,6806.07.2021. Neto iznos (EUR) 8565,8107.07.2017. 10428,5206.07.2021. 1384,0306.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji07.07.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji07.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2222,2807.07.2017. 2370,0006.07.2021. 2470,0001.02.2022. 327,8301.02.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno07.07.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto ORIOVAC07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 594,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0007.07.2017. 250000,0006.07.2021. 33180,7006.07.2021.
Katastarska općina ORIOVAC07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1418,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0007.07.2017. 464,5307.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 598,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0007.07.2017. 1061,7807.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 67,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800,0007.07.2017. 106,1807.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 48,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0007.07.2017. 66,3607.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 2880,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0007.07.2017. 1327,2307.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1442,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0007.07.2017. 464,5307.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 460,8007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0007.07.2017. 265,4507.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 1972,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0007.07.2017. 1327,2307.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 973,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0007.07.2017. 398,1707.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 3039,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0007.07.2017. 663,6107.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 7410,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0007.07.2017. 796,3407.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 23,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0007.07.2017. 66,3607.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 2481,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0007.07.2017. 331,8107.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Oriovac07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 10577,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0007.07.2017. 929,0607.07.2017.
Katastarska općina Oriovac07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Kujnik07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 5316,4007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0007.07.2017. 530,8907.07.2017.
Katastarska općina Kujnik07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Navedena čestica je u suvlasništvu sa sestrom 1/2.06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Kujnik07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 3812,4007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0007.07.2017. 995,4207.07.2017.
Katastarska općina Kujnik07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Navedena čestica je u suvlasništvu sa sestrom 1/2.06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Kujnik07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 8280,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0007.07.2017. 530,8907.07.2017.
Katastarska općina Kujnik07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Navedena čestica je u suvlasništvu sa sestrom 1/2.06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Kujnik07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 3531,6007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0007.07.2017. 398,1707.07.2017.
Katastarska općina Kujnik07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Navedena čestica je u suvlasništvu sa sestrom 1/2.06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Kujnik07.07.2017. Poštanski broj 3525007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 3715,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0007.07.2017. 26544,5607.07.2017.
Katastarska općina Kujnik07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Navedena čestica je u suvlasništvu sa sestrom 1/2.06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Novalja07.07.2017. Poštanski broj 5329107.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 44,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 310000,0007.07.2017. 280000,0006.07.2021. 37162,3906.07.2021.
Katastarska općina Novalja07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Pozajmica07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Zagreb07.07.2017. Poštanski broj 1000007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 14,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0007.07.2017. 13272,2807.07.2017.
Katastarska općina Trešnjevka07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto Oriovac06.07.2021. Poštanski broj 3525006.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 1809,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0006.07.2021. 2654,4606.07.2021.
Katastarska općina Oriovac06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto Oriovac06.07.2021. Poštanski broj 3525006.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 687,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0006.07.2021. 1327,2306.07.2021.
Katastarska općina Oriovac06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2017. Marka/tip OPEL INSIGNIA07.07.2017.
Godina proizvodnje 201007.07.2017. 201306.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0007.07.2017. 70000,0006.07.2021. 65000,0001.02.2022. 8626,9801.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)07.07.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor07.07.2017. Marka/tip TOMO VINKOVIĆ07.07.2017.
Godina proizvodnje 198607.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0007.07.2017. 663,6107.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom07.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji07.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice07.07.2017. Naziv poslovnog subjekta HT d.d. 07.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 817934656007.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB07.07.2017.
Broj dionica 1007.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 50000,0007.07.2017. 188,5006.07.2021. 24,9506.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%07.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu07.07.2017. Naziv poslovnog subjekta RAIFFEISEN INV.FOND07.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 81769224349. 07.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta PETRINJSKA 59 ZAGREB07.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0007.07.2017. 11281,4407.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka07.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji07.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 90000,0007.07.2017. 11945,0507.07.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.07.2017. EUR - Euro07.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug07.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način07.07.2017.
Drugi način stjecanja Otpremnina07.07.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.07.2017.