Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Antonio Kuzmanić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Antonio 06.07.2021. Prezime Kuzmanić06.07.2021.
Stručna sprema Magistar06.07.2021.
Zvanje Magistar ekonomije06.07.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke06.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split06.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji06.07.2021. Mjesto 21000 Split06.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika06.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Split06.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21000 Split06.07.2021. Ulica Obala kneza Branimira06.07.2021. Kućni broj 1706.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38592131020306.07.2021. +3852131020330.12.2021.
Datum početka mandata 07/06/202106.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/202506.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji06.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor06.07.2021. Naziv pravne osobe Deep Sea Yachting d.o.o06.07.2021. OIB pravne osobe 0753742205406.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split06.07.2021. Ulica Pujanke06.07.2021. Kućni broj 3206.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/02/201706.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor06.07.2021. Naziv pravne osobe Top Light d.o.o.06.07.2021. OIB pravne osobe 1214271249506.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split06.07.2021. Ulica Uvala Baluni06.07.2021. Kućni broj 806.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201906.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor06.07.2021. Naziv pravne osobe Kuzmanić Yachting d.o.o.06.07.2021. OIB pravne osobe 3605768226706.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split06.07.2021. Ulica Pujanke 06.07.2021. Kućni broj 3206.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/02/201406.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23108,5506.07.2021. Neto iznos (HRK) 16132,3706.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji06.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Top Light d.o.o.06.07.2021. OIB poslodavca 1214271249506.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 8246,0006.07.2021. Neto iznos (HRK) 6000,0006.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201906.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji06.07.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 2000,0006.07.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava06.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2021. Nositelj obveze Osobno06.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) banka06.07.2021. OTP Banka30.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0006.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro06.07.2021. Godina zaduženja 201606.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12006.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 386,3306.07.2021. 97,6609.08.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,9606.07.2021. 6,9809.08.2021.
Napomena Planiram smanjiti kredit 06.07.2021. smanjio sam kredit 09.08.2021. smanjio sam kredit09.08.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2021. Nositelj obveze Bračni drug06.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) banka06.07.2021. Raiffeisen banka 30.12.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 66000,0006.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro06.07.2021. Godina zaduženja 200406.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 30006.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 390,0006.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,5006.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji06.07.2021.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica06.07.2021. Nositelj potraživanja Osobno06.07.2021.
Iznos (HRK) 358447,2906.07.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2021.
Napomena Vlasnička pozajmica 06.07.2021. Vlasnička pozajmica06.07.2021.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica06.07.2021. Nositelj potraživanja Osobno06.07.2021.
Iznos (HRK) 636348,2506.07.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2021.
Napomena Vlasnička pozajmica06.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto Bobovišća na moru06.07.2021. Poštanski broj 2140506.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 585,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1875000,0006.07.2021.
Katastarska općina Milna06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 50,0006.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto Split06.07.2021. Poštanski broj 2100006.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 72,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1050000,0006.07.2021.
Katastarska općina Split06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto Bobovišće06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 8902,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 800000,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 0,5206.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 32,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 1,0406.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 11135,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1113500,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 1,0406.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 1538,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 153800,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 0,8306.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 422,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 10,4206.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 70,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 1,0406.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 41,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4100,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 1,0406.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 605,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 305000,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 1,0406.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 1299,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1299000,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 2,5006.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 63769,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000000,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 1,0406.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 172,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17200,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 2,5006.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto MILNA06.07.2021. Poštanski broj 2140506.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 11578,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1157800,0006.07.2021.
Katastarska općina MILNA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 0,8306.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 4953,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 100000,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 1,0406.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine06.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2021.
Mjesto BOBOVIŠĆA06.07.2021. Poštanski broj 2140406.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2021. Površina 1014,0006.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10140,0006.07.2021.
Katastarska općina BOBOVIŠĆA06.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Postotak 1,0406.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 06.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac06.07.2021. Marka/tip Elan 40106.07.2021.
Godina proizvodnje 197906.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1000,0006.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac06.07.2021. Marka/tip Primorka 63006.07.2021.
Godina proizvodnje 197906.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0006.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2021. Marka/tip Opel Corsa06.07.2021.
Godina proizvodnje 200506.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0006.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Top Light d.o.o.06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 1214271249506.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Split06.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 75,0006.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu06.07.2021.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021. OIB 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Kuzmanić Yachting d.o.o.06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 3605768226706.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Split06.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0006.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu06.07.2021.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021. OIB 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način06.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Osnivanjem06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta HMK HAJDUK Split š.d.d.06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 0478551659006.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Ulica 8. Mediteranskih igara 206.07.2021.
Broj dionica 106.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 500,0006.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%06.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji06.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2021.