Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anto Mihaljević

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Anto10.10.2019. Prezime Mihaljević10.10.2019.
Stručna sprema VSS10.10.2019.
Zvanje Diplomirani ekonomist10.10.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.10.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana10.10.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.10.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10410 Velika Gorica10.10.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.10.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Član uprave10.10.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska poštanska banka d.d.10.10.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.10.2019. Ulica Jurišićeva10.10.2019. Kućni broj 410.10.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851480442510.10.2019. Fax (službeni) +3851481077310.10.2019.
Datum početka mandata 11/09/201910.10.2019. Predviđeni datum kraja mandata 10/09/202310.10.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.10.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.10.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.10.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.10.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji10.10.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor sektora poslova sa stanovništvom10.10.2019. Naziv pravne osobe KENTBANK D.D.10.10.2019. OIB pravne osobe 7365672592610.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.10.2019. Ulica Gundulićeva 10.10.2019. Kućni broj 110.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 18/02/201910.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa 10/09/201910.10.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor10.10.2019. Naziv pravne osobe Ad consilium pro d.o.o.10.10.2019. OIB pravne osobe 5437452329310.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica10.10.2019. Ulica Podložnica 10.10.2019. Kućni broj 3510.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 13/09/201810.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa 17/02/201910.10.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 81879,6410.10.2019. Neto iznos (HRK) 49085,4110.10.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.10.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.10.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji10.10.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.10.2019.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo financija Republike Hrvatske10.10.2019. OIB poslodavca 1868313648710.10.2019.
Bruto iznos (HRK) 258571,4410.10.2019. Neto iznos (HRK) 163511,2810.10.2019.
Datum stupanja u radni odnos 30/10/199510.10.2019. Datum prestanka radnog odnosa 10.10.2019.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji10.10.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,0010.10.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti10.10.2019.
Vremenski raspon Mjesečno10.10.2019.
Druga djelatnost Član upravnog vijeća10.10.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1500,0010.10.2019. Pravna osnova Od druge djelatnosti10.10.2019.
Vremenski raspon Mjesečno10.10.2019.
Druga djelatnost Najam stana u svoje ime za račun oca10.10.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.10.10.2019. Iznos duga 118994,8310.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 201010.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 19910.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 687,7310.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 1,7210.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.10.10.2019. Iznos duga 79663,4510.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 200610.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 22410.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 416,0510.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 1,7210.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.10.10.2019. Iznos duga 197089,7510.10.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.10.2019. Godina zaduženja 201510.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 6610.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 3792,1710.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 8,9510.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.10.10.2019. Iznos duga 32221,9610.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 201810.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 10310.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 410,6210.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,6010.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Bračni drug10.10.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.10.10.2019. Iznos duga 98294,6410.10.2019.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.10.2019. Godina zaduženja 201310.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 4410.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 2517,2310.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,5110.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Bračni drug10.10.2019.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.10.10.2019. Iznos duga 28394,8310.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 201810.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 11110.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 346,7910.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 6,9010.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik Erste Steirmarkische bank d.d.10.10.2019. Iznos duga 25000,0010.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 201710.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 9910.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 350,0010.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,5510.10.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.10.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Velika Gorica10.10.2019. Poštanski broj 1041010.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 343,3210.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2032454,4010.10.2019.
Katastarska općina Velika Gorica10.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 2678,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10712,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 8,8810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 1450,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5800,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 8,8810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 1020,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4080,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 80,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 320,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 650,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1040,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 8298,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13276,8010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 760,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1216,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 3180,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5088,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 650,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1040,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 1360,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2176,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 9970,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15952,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 4400,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7040,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 2100,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3360,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 5200,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8320,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 2270,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3632,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 30,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 120,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 200,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 7400,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11840,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 7117,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11387,2010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 5,1810.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 400,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 640,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 13,3310.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 700,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1120,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 13,3310.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 58900,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 94240,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 13,3310.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 1750,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2800,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 6,6610.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 220,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 880,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,7510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 280,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1036000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,7510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 500,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,7510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 8540,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13664,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 170,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1700,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 2,5910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 5120,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8192,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 1,3610.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 4180,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6688,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 1,3610.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 400,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 640,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 1,3610.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 7040,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11264,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 3900,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6240,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 600,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 960,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 4900,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7840,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 600,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 960,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 2600,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4160,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 1,3610.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 3507,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5611,2010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 770,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1232,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 440,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 704,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 2000,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3200,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 220,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 352,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 450,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 720,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 40,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 60,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 8200,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 13120,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 4900,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7840,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 4400,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7040,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 15400,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 24640,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 7200,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11520,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 19400,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 31040,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 7920,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12672,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,0910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 520,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 160,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3200,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 410,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 610900,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 160,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 238400,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 30,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 230,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 185000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 40,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 56000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina10.10.2019.
Mjesto Potočani Livno10.10.2019. Poštanski broj 8010110.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 30,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 0,9010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 471,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3532,5010.10.2019.
Katastarska općina NOVAKI10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 25,0010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 85,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 637,5010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 25,0010.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 8,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700,0010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 6,2510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 121,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 907,5010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 6,2510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 198,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1485,0010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 6,2510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 255,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1912,5010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 6,2510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 270,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2025,0010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 6,2510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 27,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 202,5010.10.2019.
Katastarska općina Zetkan10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 4,1610.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 524,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0010.10.2019.
Katastarska općina Bađinac10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 6,2510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 640,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0010.10.2019.
Katastarska općina Bađinac10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 6,2510.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 123,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0010.10.2019.
Katastarska općina Bađinac10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 8,3310.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 467,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0010.10.2019.
Katastarska općina Bađinac10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 8,3310.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 468,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 8000,0010.10.2019.
Katastarska općina Bađinac10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 8,3310.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 769,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 7,2910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 647,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4852,5010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 7,2910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 28,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 210,0010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 7,2910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 47,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 352,5010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 7,2910.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Dubrava10.10.2019. Poštanski broj 1034210.10.2019.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv10.10.2019. Površina 16,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120,0010.10.2019.
Katastarska općina Novaki10.10.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Nasljedstvom10.10.2019.
Postotak 7,2910.10.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.10.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.10.2019. Marka/tip MINI COOPER10.10.2019.
Godina proizvodnje 201110.10.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 95000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug10.10.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.10.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.10.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji10.10.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji10.10.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji10.10.2019.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: