Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anteo Milos

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anteo28.06.2017. Prezime Milos 28.06.2017.
Stručna sprema Magistar28.06.2017.
Zvanje informatičar28.06.2017. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor28.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana28.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52466 Novigrad28.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik28.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Novigrad28.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52466 Novigrad28.06.2017. Ulica Veliki trg28.06.2017. Kućni broj 128.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855275705528.06.2017.
Datum početka mandata 28/05/201728.06.2017. 21/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 27/06/202128.06.2017. 21/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji28.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25000,0028.06.2017. 3318,0728.06.2017. Neto iznos (EUR) 13000,0028.06.2017. 1725,4028.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji28.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Novigrad28.06.2017. Poštanski broj 5246628.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 335,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0028.06.2017. 398168,4328.06.2017.
Katastarska općina Novigrad28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Postotak 50,0028.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto Buje28.06.2017. Poštanski broj 5244028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 1122,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0028.06.2017. 46452,9828.06.2017.
Katastarska općina krasica28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka28.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto umag28.06.2017. Poštanski broj 5247028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 26,4928.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0028.06.2017. 33180,7028.06.2017.
Katastarska općina umag28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto umag28.06.2017. Poštanski broj 5247028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 2470,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0028.06.2017. 150000,0027.07.2020. 19908,4227.07.2020.
Katastarska općina materada28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak28.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto umag28.06.2017. Poštanski broj 5247028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 7535,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0028.06.2017. 500000,0027.07.2020. 66361,4027.07.2020.
Katastarska općina materada28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.06.2017. Voćnjak22.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.06.2017.
Mjesto umag28.06.2017. Poštanski broj 5247028.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.06.2017. Površina 9500,0028.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0028.06.2017. 300000,0027.07.2020. 700000,00 92905,97
Katastarska općina materada28.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom28.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena dio čestice 355 u površini od 1.500 m2 je urbaniziran. Ostalo je prema prostorno planskoj dokumentaciji poljoprivredno zemljište. U naravi je sve i dalje voćnjak.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Buje Poštanski broj 52460
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 220,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,00 398168,43
Katastarska općina Krasica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4222,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,60
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.c. 1569/34

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1556,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kc 1560/1

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1952,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00 6636,14
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kc 1560/5

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3061,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,00 7963,37
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 16,66
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kc 1569/14

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 148,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 555000,00 73661,16
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 8,33
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kc 22/1 kuca 148 m2 i dvoriste 156 m2

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 450,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 2654,46
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 8,33
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9625,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,00 19908,42
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 8,33
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kc 299/26 6724 m2 oranica i 2901 m2 šuma

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 6582,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 8,33
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena kc 1542/4

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 7236,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Katastarska općina Lovrecica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 8,33
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto umag Poštanski broj 52470
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 117,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,00 1327,23
Katastarska općina Lovrečica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 8,33
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.06.2017. Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip audi a4 caravan
Godina proizvodnje 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25217,33
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.06.2017. Ne postoji Postoji

Podatci o štednji

Iznos 25000,0028.06.2017. 28000,0022.02.2019. Valuta EUR - Euro28.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka28.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 500000,0022.02.2019. 66361,4022.02.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna22.02.2019. EUR - Euro22.02.2019.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2019. Način stjecanja Prodajom imovine22.02.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 43000,0027.07.2020. Valuta EUR - Euro27.07.2020.
Oblik vlasništva Osobno27.07.2020. Način stjecanja Prodajom imovine27.07.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 199084,21 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.06.2017.