Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Župan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante21.02.2016. Prezime Župan 21.02.2016.
Stručna sprema VSS21.02.2016.
Zvanje doktor medicine21.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica21.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica21.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 23450 Obrovac21.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji21.02.2016. Mjesto 23000 Zadar21.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik21.02.2016. Gradonačelnik26.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor21.02.2016. Hrvatski sabor21.02.2016. Grad Obrovac26.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.02.2016. 23450 Obrovac26.09.2017. Ulica Trg sv. Marka21.02.2016. Trg dr. Franje Tuđmana26.09.2017. Kućni broj 621.02.2016. 126.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947721.02.2016. +3852368905626.09.2017.
Datum početka mandata 22/01/201621.02.2016. 06/06/201726.09.2017. 26/05/202110.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201921.02.2016. 07/06/202126.09.2017. 26/05/202510.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 26/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji21.02.2016. Ne postoji26.09.2017.
Dužnost Gradonačelnik21.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Obrovac21.02.2016. 26.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23450 Obrovac21.02.2016. 26.09.2017. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana21.02.2016. 26.09.2017. Kućni broj 121.02.2016. 26.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852368905621.02.2016. 26.09.2017.
Datum početka mandata 02/06/201321.02.2016. 26.09.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201721.02.2016. 26.09.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski21.02.2016. 26.09.2017. Stvarni datum kraja mandata 21.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.02.2016. Ne postoji26.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto gradonačelnik21.02.2016. Naziv pravne osobe Grad Obrovac21.02.2016. OIB pravne osobe 6549679335721.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23450 Obrovac21.02.2016. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana 21.02.2016. Kućni broj 121.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/01/201021.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/01/201621.02.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23677,8521.02.2016. 21239,4026.09.2017. 2818,9026.09.2017. Neto iznos (EUR) 14671,3721.02.2016. 13825,5626.09.2017. 14393,2210.06.2021. 1910,2810.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0021.02.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.02.2016. Postoji10.06.2021. Ne postoji10.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 96000,0010.06.2021. 12741,3910.06.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava10.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno10.06.2021.
Napomena 10.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji21.02.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.02.2016. Postoji26.02.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1181,2426.02.2016. 204,3931.01.2023. 242,0024.01.2024. Pravna osnova Od osiguranja26.02.2016.
Vremenski raspon Mjesečno26.02.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.02.2016. Nositelj obveze Osobno21.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische Bank d.d21.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 230000,0021.02.2016. 30526,2521.02.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.02.2016. EUR - Euro21.02.2016. Godina zaduženja 201521.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 6021.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 4319,3421.02.2016. 573,2321.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,8021.02.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.02.2016. Nositelj obveze Osobno21.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HPB21.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 220000,0021.02.2016. 29199,0221.02.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.02.2016. EUR - Euro21.02.2016. Godina zaduženja 201521.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8421.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 3427,8721.02.2016. 454,8421.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,9921.02.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo19.01.2017. Nositelj obveze Osobno19.01.2017.
Druga obveza Leasing 19.01.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing19.01.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 36181,5319.01.2017. 40769,1231.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro19.01.2017. Godina zaduženja 201619.01.2017. 202131.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8419.01.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 526,9419.01.2017. 572,8131.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9919.01.2017. 5,1231.01.2023.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2016.
Mjesto Đakovo21.02.2016. Poštanski broj 3140021.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2016. Površina 1849,0021.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0021.02.2016. 2654,4621.02.2016.
Katastarska općina Đakovo21.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno21.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom21.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.02.2016.
Mjesto Zadar21.02.2016. Poštanski broj 2300021.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.02.2016. Površina 81,9621.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,0021.02.2016. 86269,8321.02.2016.
Katastarska općina Zadar21.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno21.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug21.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.06.2021.
Mjesto Zadar10.06.2021. Poštanski broj 2300010.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.06.2021. Površina 81,9610.06.2021. 97,2931.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,0010.06.2021. 214000,0031.01.2023.
Katastarska općina Zadar10.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug10.06.2021. Osobno, Bračni drug31.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.06.2021. Na neki drugi način, Nasljedstvom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovanjem kćeri Maje Župan i supruginim nasljedstvom iza njene pokojne majke31.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 10.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji21.02.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.02.2016. Ne postoji16.12.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio21.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Hotel porto d.o.o.21.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 1662923055021.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Varaždin21.02.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0021.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos21.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.02.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.02.2016. Postoji10.06.2021.

Podatci o štednji

Iznos 64000,0010.06.2021. 3600,0031.01.2023. 4750,0024.01.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.06.2021. EUR - Euro10.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.06.2021.
Napomena 10.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.02.2016.