Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Šeparović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante27.09.2017. Prezime Šeparović 27.09.2017.
Stručna sprema VSS27.09.2017.
Zvanje Diplomirani inženjer agronomije27.09.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20271 Blato27.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik27.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Blato27.09.2017. Općina Blato 27.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20271 Blato27.09.2017. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana27.09.2017. Kućni broj 427.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852085104127.09.2017.
Datum početka mandata 08/06/201727.09.2017. 08/06/2021 Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202127.09.2017. 08/06/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.09.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.09.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.09.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnik27.09.2017. Naziv pravne osobe Općina Blato27.09.2017. OIB pravne osobe 4009791896127.09.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20271 Blato27.09.2017. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana27.09.2017. Kućni broj 427.09.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/05/201327.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27.09.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16112,1927.09.2017. 16205,34 2170,6427.01.2023. Neto iznos (EUR) 10990,6727.09.2017. 11927,13 1595,3727.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Blato27.09.2017. OIB poslodavca 9380165802227.09.2017.
Bruto iznos (EUR) 100970,4927.09.2017. 10440,59 1467,2527.01.2023. Neto iznos (EUR) 70918,0727.09.2017. 7203,45 1032,4327.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 16/01/200627.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.09.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.09.2017. Nositelj obveze Osobno27.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka d.d.27.09.2017. OTP banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0027.09.2017. 204000,00 27075,45
Valuta duga EUR - Euro27.09.2017. HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 201027.09.2017. 2018
Rok vraćanja u mjesecima 24027.09.2017. 52 Iznos mjesečnog anuiteta 286,8227.09.2017. 4293,35 569,78 Ugovorena kamatna stopa 7,6027.09.2017. 4,10
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.01.2022. Nositelj obveze Osobno29.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka29.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 38000,0029.01.2022. 5043,4729.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.01.2022. EUR - Euro29.01.2022. Godina zaduženja 202129.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 1829.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2185,2429.01.2022. 290,0029.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,3929.01.2022.
Napomena 29.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.09.2017.
Mjesto Blato27.09.2017. Poštanski broj 2027127.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.09.2017. Površina 120,0027.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0027.09.2017. 106178,2527.09.2017.
Katastarska općina Blato27.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem12.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2021.
Mjesto Blato12.07.2021. Poštanski broj 2027112.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2021. Površina 560,0012.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,0012.07.2021. 159267,3712.07.2021.
Katastarska općina Blato12.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno12.07.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.07.2021. Darovnim ugovorom, Nasljedstvom29.01.2022.
Postotak 25,0012.07.2021. 50,0029.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena na čestici površine 560 m2 izgrađena je prizemnica površine 120 m2. Suvlasnik sam 1/4 u idealnom dijelu.12.07.2021. na čestici površine 560 m2 izgrađena je prizemnica površine 120 m2. Suvlasnik sam 1/2 u idealnom dijelu.29.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.09.2017. Marka/tip renault clio27.09.2017.
Godina proizvodnje 200327.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0027.09.2017. 9000,00 900,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.09.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji27.09.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Blato 1902 d.d.27.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 1938896284727.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Blato27.09.2017.
Broj dionica 8527.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 290,0027.09.2017. 38,4927.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom27.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.09.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.09.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: