Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Nazor

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante Prezime Nazor
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje viši znanstveni suradnik docent viši znanstveni suradnik izvanredni profesor Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Memorijalno-Dokumentacijski Centar Domovinskog Rata Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Marulićev trg Kućni broj 21

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514828268
Datum početka mandata 23/02/2012 23/02/201623.06.2016. 23/02/2020 Predviđeni datum kraja mandata 23/02/2016 22/02/202023.06.2016. 22/02/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 23/02/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto nastavnik povijesti Naziv pravne osobe Hrvatsko vojno učilište - MORH OIB pravne osobe 57029260362
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ilica Kućni broj 256b
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/04/1997 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/03/2005

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 21194,66 22729,8219.01.2019. 23480,0321.03.2020. 25754,1510.01.2022. Neto iznos (HRK) 14744,38 16305,1519.01.2019. 16735,1521.03.2020. 18803,9310.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji02.12.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 720,0002.12.2015. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti02.12.2015.
Vremenski raspon Jednokratno02.12.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4000,0002.12.2015. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti02.12.2015.
Vremenski raspon Jednokratno02.12.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 17167,05 3600,00 Pravna osnova Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6720,0023.06.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1988,2623.06.2016. 2747,44 Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9360,0023.06.2016. 10710,25 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0023.06.2016. 5915,72 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.06.2016. Od nastavne djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno23.06.2016. Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3499,3323.06.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Jednokratno23.06.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1450,0023.06.2016. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Jednokratno23.06.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 935,0023.06.2016. 5000,00 Pravna osnova Od nastavne djelatnosti23.06.2016. Od nesamostalnog rada
Vremenski raspon Jednokratno23.06.2016. Na godišnjoj razini
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3500,0023.06.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 210,7923.06.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6348,0023.06.2016. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti23.06.2016.
Vremenski raspon Jednokratno23.06.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo kulture OIB poslodavca 37836302645
Bruto iznos (HRK) 85000,00 9780,00 Neto iznos (HRK) 60000,00 6000,0019.01.2019. 6740,00
Datum stupanja u radni odnos 01/07/2009 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 57,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 530000,00 640000,00
Katastarska općina Zagreb - Trnje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Pozajmnicom od roditelja većim dijelom i vlastitim sredstvima manjim dijelom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Sumpetar Poštanski broj 21210
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 94,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 650000,00 850000,00
Katastarska općina Jesenice Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Darovnim ugovorom i vlastitim sredstvima
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman19.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.01.2019.
Mjesto Sumpetar19.01.2019. Poštanski broj 2121019.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2019. Površina 44,0019.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 120000,0019.01.2019. 220000,00
Katastarska općina Jesenice19.01.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno19.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2019. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.03.2020.
Mjesto Zagreb21.03.2020. Poštanski broj 1000021.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.03.2020. Površina 101,6821.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1370000,0021.03.2020.
Katastarska općina Trnje21.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug21.03.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom21.03.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.03.2020.
Mjesto Zagreb21.03.2020. Poštanski broj 1000021.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.03.2020. Površina 69,7421.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 900000,0021.03.2020.
Katastarska općina Trnje21.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno21.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom21.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman10.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.01.2022.
Mjesto Sumpetar10.01.2022. Poštanski broj 2121010.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.01.2022. Površina 42,6410.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 187500,0010.01.2022.
Katastarska općina Jesenice10.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.01.2022.
Napomena 10.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.01.2022.
Mjesto Sumpetar10.01.2022. Poštanski broj 2121010.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.01.2022. Površina 50,0010.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0010.01.2022.
Katastarska općina Jesenice10.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.01.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.01.2022.
Napomena 10.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel Meriva
Godina proizvodnje 2009 201619.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,00 30000,00 70000,0019.01.2019. 60000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine Marka/tip knjižnica - knjige
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 31000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Darovanjem i osobnom kupovinom
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 200000,00 300000,00 200000,0010.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5000,00 7002,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4525,00 Valuta AUD - Australski Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2000,00 Valuta USD - Američki Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 16745,0019.01.2019. Valuta EUR - Euro19.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2019. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 200000,0019.01.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna19.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2019. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2019.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 13926,6910.01.2022. Valuta EUR - Euro10.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Dijete, Dijete10.01.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.01.2022.
Napomena 10.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru Sjedište pravne osobe Vukovar
OIB pravne osobe 18534327031
Datum učlanjenja 01/01/2014 Datum kraja članstva
Funkcije Član Upravnog vijeća
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija za odgoj i obrazovanje Sjedište pravne osobe Zagreb
OIB pravne osobe 72193628411
Datum učlanjenja 28/02/2019 Datum kraja članstva 27/02/2023
Funkcije Član upravnog vijeća
Napomena