Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Mišura

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Ante27.02.2016. Prezime Mišura 27.02.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti27.02.2016.
Zvanje mr sc Agronomije27.02.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra27.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Poljoprivrede27.02.2016. Ministarstvo poljoprivrede27.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.02.2016. Ulica Planinska 27.02.2016. Kućni broj 2A27.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851644318527.02.2016. Fax (službeni) +3851644320027.02.2016.
Datum početka mandata 11/02/201627.02.2016. 01/12/201623.01.2017. Predviđeni datum kraja mandata 27/02/201927.02.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji27.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.02.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji27.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Pomoćnik ministra27.02.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede27.02.2016. OIB pravne osobe 7676736919727.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.02.2016. Ulica Ulica grada Vukovara 27.02.2016. Kućni broj 7827.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 13/10/199727.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.02.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 26188,7327.02.2016. Neto iznos (HRK) 13953,3527.02.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.02.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Nikole Tesle27.02.2016. OIB poslodavca 3254234883627.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 95000,0027.02.2016. Neto iznos (HRK) 75000,0027.02.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200227.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.02.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.02.2016. Nosioc obveze Bračni drug27.02.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.27.02.2016. Iznos duga 56000,0027.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro27.02.2016. Godina zaduženja 200827.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24027.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 391,4927.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,3727.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Drugo15.06.2018. Nosioc obveze Osobno15.06.2018.
Druga obveza Kupnja vozila na leasing15.06.2018.
Vjerovnik OTP Leasing15.06.2018. Iznos duga 19118,0015.06.2018.
Valuta duga EUR - Euro15.06.2018. Godina zaduženja 201815.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3615.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 531,0515.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,6715.06.2018.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2016.
Mjesto Zadar27.02.2016. Poštanski broj 2300027.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2016. Površina 92,0027.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0027.02.2016.
Katastarska općina Zadar27.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.02.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.02.2016.
Postotak 25,0027.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2016.
Mjesto Zagreb27.02.2016. Poštanski broj 1000027.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2016. Površina 75,4527.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 750000,0027.02.2016.
Katastarska općina Trnje27.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman27.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2016.
Mjesto Srima27.02.2016. Poštanski broj 2221127.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2016. Površina 47,0027.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0027.02.2016.
Katastarska općina Zaton27.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2016.
Mjesto Sinj27.02.2016. Poštanski broj 2123027.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2016. Površina 84,0027.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0027.02.2016.
Katastarska općina Sinj27.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.02.2016.
Postotak 33,3027.02.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.02.2016. Marka/tip Chevrolet Lacetti27.02.2016.
Godina proizvodnje 200627.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0027.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.02.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji27.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 4666,0027.02.2016. Valuta EUR - Euro27.02.2016.
Oblik vlasništva Dijete27.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0002.01.2018. 139000,0015.06.2018. Valuta AUD - Australski Dolar02.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno02.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom02.01.2018.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji27.02.2016.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: