Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Mišura

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante27.02.2016. Prezime Mišura 27.02.2016. Mišura05.03.2021.
Stručna sprema Magistar Znanosti27.02.2016.
Zvanje mr sc Agronomije27.02.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra27.02.2016. ravnatelj uprave05.03.2021. Ravnatelj uprave05.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Poljoprivrede27.02.2016. Ministarstvo poljoprivrede27.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.02.2016. Ulica Planinska 27.02.2016. Ulica Grada Vukovara 05.03.2021. Kućni broj 2A27.02.2016. 7805.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851644318527.02.2016.
Datum početka mandata 11/02/201627.02.2016. 01/12/201623.01.2017. 18/02/202105.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 27/02/201927.02.2016. 19/02/202505.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 18/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik ministra27.02.2016. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede27.02.2016. OIB pravne osobe 7676736919727.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.02.2016. Ulica Ulica grada Vukovara 27.02.2016. Kućni broj 7827.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/10/199727.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27.02.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26188,7327.02.2016. 29175,2705.03.2021. 4134,0028.01.2023. Neto iznos (EUR) 13953,3527.02.2016. 16663,3805.03.2021. 2700,0028.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Nikole Tesle27.02.2016. OIB poslodavca 3254234883627.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 95000,0027.02.2016. 1836,0028.01.2023. Neto iznos (EUR) 75000,0027.02.2016. 7000,0005.03.2021. 1190,0028.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200227.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.02.2016. Nositelj obveze Bračni drug27.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.27.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 56000,0027.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro27.02.2016. Godina zaduženja 200827.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24027.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 391,4927.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,3727.02.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo15.06.2018. Nositelj obveze Osobno15.06.2018.
Druga obveza Kupnja vozila na leasing15.06.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Leasing15.06.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19118,0015.06.2018.
Valuta duga EUR - Euro15.06.2018. Godina zaduženja 201815.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3615.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 531,0515.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,6715.06.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2016.
Mjesto Zadar27.02.2016. Poštanski broj 2300027.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2016. Površina 92,0027.02.2016. 351,0028.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0027.02.2016. 150000,0028.01.2023.
Katastarska općina Zadar27.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.02.2016. Knjižno28.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.02.2016.
Postotak 25,0027.02.2016. 32,5028.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Prvi dio naslijeđen je od majke Elde Mišure28.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2016.
Mjesto Zagreb27.02.2016. Poštanski broj 1000027.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2016. Površina 75,4527.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0027.02.2016. 99542,1127.02.2016.
Katastarska općina Trnje27.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman27.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2016.
Mjesto Srima27.02.2016. Poštanski broj 2221127.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2016. Površina 47,0027.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0027.02.2016. 66361,4027.02.2016.
Katastarska općina Zaton27.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug27.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća27.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.02.2016.
Mjesto Sinj27.02.2016. Poštanski broj 2123027.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.02.2016. Površina 84,0027.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 900000,0027.02.2016. 119450,5327.02.2016.
Katastarska općina Sinj27.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama27.02.2016. Način stjecanja Nasljedstvom27.02.2016.
Postotak 33,3027.02.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2023.
Mjesto Šibenik28.01.2023. Poštanski broj 2200028.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2023. Površina 932,0028.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0028.01.2023.
Katastarska općina Šibenik28.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama28.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2023.
Postotak 6,2528.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2023.
Mjesto Šibenik28.01.2023. Poštanski broj 2200028.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2023. Površina 9118,0028.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0028.01.2023.
Katastarska općina Mandalina28.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama28.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2023.
Postotak 5,7328.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2023.
Mjesto Šibenik28.01.2023. Poštanski broj 2200028.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2023. Površina 25066,0028.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0028.01.2023.
Katastarska općina Donje Polje28.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama28.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2023.
Postotak 2,8628.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2023.
Mjesto Šibenik28.01.2023. Poštanski broj 2200028.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2023. Površina 2548,0028.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0028.01.2023.
Katastarska općina Donje Polje28.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama28.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2023.
Postotak 25,0028.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.02.2016. Marka/tip Chevrolet Lacetti27.02.2016.
Godina proizvodnje 200627.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0027.02.2016. 10000,0005.03.2021. 1327,2305.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.01.2022. Marka/tip Ford C max31.01.2022.
Godina proizvodnje 201831.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0031.01.2022. 11945,0531.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji27.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 4666,0027.02.2016. 5000,0005.03.2021. 6400,0031.01.2022. 6700,0028.01.2023. Valuta EUR - Euro27.02.2016.
Oblik vlasništva Dijete27.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.02.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 150000,0002.01.2018. 139000,0015.06.2018. 103000,0005.03.2021. Valuta AUD - Australski Dolar02.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno02.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom02.01.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 11031,7828.01.2023. Valuta EUR - Euro28.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.02.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: