Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Cukrov

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante05.07.2021. Prezime Cukrov05.07.2021.
Stručna sprema SSS05.07.2021.
Zvanje Zapovjednik broda05.07.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica05.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 22211 Vodice05.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik05.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Vodice05.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22211 Vodice05.07.2021. Ulica Ive Čaće05.07.2021. Kućni broj 805.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852244490105.07.2021.
Datum početka mandata 04/06/202105.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/202505.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto DIREKTOR05.07.2021. Naziv pravne osobe DESTINA D.O.O.05.07.2021. OIB pravne osobe 1394254038805.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22211 Vodice05.07.2021. Ulica BLATA 05.07.2021. Kućni broj 1905.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/201005.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202105.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 17699,5005.07.2021. Neto iznos (HRK) 14100,9205.07.2021. 13404,5231.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji05.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 22500,0005.07.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava05.07.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4619,3005.07.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada05.07.2021.
Vremenski raspon Mjesečno05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 192106,3731.01.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava31.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena Navedeni iznos odnosi se na prihod od iznajmljivanja apartmana.31.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.07.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DESTINA D.O.O.05.07.2021. OIB poslodavca 1394254038805.07.2021.
Bruto iznos (HRK) 5000,0005.07.2021. Neto iznos (HRK) 4000,0005.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 31/03/202105.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa 05.07.2021. 31/12/202131.01.2022.
Napomena 05.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.07.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji05.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo05.07.2021. Nositelj obveze Osobno05.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.05.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2700000,0005.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.07.2021. Godina zaduženja 201705.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12005.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 67500,0005.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,0005.07.2021.
Napomena Otplata kredita je u 40 jednakih tromjesečnih rata. Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretnine k.č. br. 790/1 ZGR I 790/2 ZGR K.O. Vodice na iznos od 2.700.000,00 HRK.05.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo05.07.2021. Nositelj obveze Osobno05.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) POSOIJLNICA BANK EGEN05.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 400000,0005.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2021. Godina zaduženja 201005.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 18005.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3430,0005.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,7505.07.2021.
Napomena Na temelju sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretninu k.č. br. 664/2 K.O. Vodice na iznos od 400.000,00 EUR.05.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo05.07.2021. Nositelj obveze Osobno05.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.05.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0005.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2021. Godina zaduženja 201805.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12005.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1250,0005.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,0005.07.2021.
Napomena Otplata kredita je u 40 jednakih tromjesečnih rata. Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretnine k.č. br. 790/1 ZGR I 790/2 ZGR K.O. Vodice na iznos od 50.000,00 EUR05.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo05.07.2021. Nositelj obveze Osobno05.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.05.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 160000,0005.07.2021.
Valuta duga EUR - Euro05.07.2021. Godina zaduženja 202005.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4805.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 10000,0005.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,2005.07.2021.
Napomena Otplata kredita je u 16 jednakih tromjesečnih rata. Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretnine k.č. br. 790/1 ZGR I 790/2 ZGR K.O. Vodice na iznos od 160.000,00 EUR05.07.2021. Otplata kredita je u 16 jednakih tromjesečnih rata. Na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine uknjižen je teret na nekretnine k.č. br. 790/1 ZGR I 790/2 ZGR K.O. Vodice na iznos od 160.000,00 EUR05.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo05.07.2021. Nositelj obveze Osobno05.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE I STEIERMARKISCHE BANK D.D.05.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 400000,0005.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.07.2021. Godina zaduženja 202005.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 1205.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 400000,0005.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,0005.07.2021.
Napomena Jamstvo se odnosi na okvirni kredit po transakcijskom računu koji se vraća jednokratno na dan dospijeća. Na temelju ugovora o okvirnom iznosu zaduženja i osiguranju, radi osiguranja novčane tražbine uknjižen je teret na na nekretnine k.č. br. 790/1 ZGR I 790/2 ZGR K.O. Vodice na iznos od 400.000,00 HRK05.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji05.07.2021.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica05.07.2021. Nositelj potraživanja Osobno05.07.2021.
Iznos (HRK) 1414515,0005.07.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.07.2021.
Napomena Potraživanje za pozajmice odnosi se na pozajmice dane poduzeću u razdoblju od 2007. do 2020. godine radi održavanja likvidnosti i investicijskog ulaganja (učešće za kredit od 2.700.000,00 HRK u iznosu od 80.000,00 EUR). Način stjecanja pozajmica je od imovine - prodaja broda, dohotka od nesamostalnog rada i prihod od iznajmljivanja apartmana.05.07.2021. Potraživanje za pozajmice odnosi se na pozajmice dane poduzeću u razdoblju do 2020. godine radi održavanja likvidnosti i investicijskog ulaganja (učešće za kredit od 2.700.000,00 HRK u iznosu od 88.000,00 EUR). Način stjecanja pozajmica je od imovine - prodaja broda, dohotka od nesamostalnog rada i prihod od iznajmljivanja apartmana.31.01.2022.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica05.07.2021. Nositelj potraživanja Bračni drug05.07.2021.
Iznos (HRK) 154780,0005.07.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini05.07.2021.
Napomena Potraživanje za pozajmice odnose se na pozajmice dane poduzeću u razdoblju od 2007. do 2020. godine radi održavanja likvidnosti.05.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 729,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1600000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto Vodice05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 649,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7125000,0005.07.2021.
Katastarska općina Vodice05.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena Obiteljska kuća se sastoji od 4 smještajne jedinice u prizemlju, 4 smještajne jedinice na prvom katu i 3 smještajne jedinice na drugom katu s galerijom, sagrađena je na katastarskim česticama 790/1 ZGR i 790/2 ZGR, K.O. Vodice.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto Vodice05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 2600,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000000,0005.07.2021.
Katastarska općina Vodice05.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto Prvić Šepurine05.07.2021. Poštanski broj 2223405.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 1864,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 300000,0005.07.2021.
Katastarska općina Prvić05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena Predmetna nekretnina je upisana u ZKUL 262 K.O. Prvić i koja zajedno s ostalim nekretninama upisanih u tom ulošku predstavlja knjižno vlasništvo oca podnositelja Cukrov Frane pok. Ante u 2/24 idealna dijela, a ta nekretnina je prema usmenom sporazumu s ostalim suvlasnicima tih svih nekretnina pripala Antu Cukrova za cijelo.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 431,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 800000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena Navedeni objekt je u naravi stara kuća sa garažom cca 120 metara kvadratnih sa okućnicom od cca 300 metara kvadratnih i u naravi predstavlja vanknjižno vlasništvo podnositelja.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 3910,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4400000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 392,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 440000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 1330,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1300000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 1499,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena U zemljišnim knjigama u odnosu na navedenu nekretninu upisana je Jadranska banka d.d. kao fiducijarni vlasnik radi osiguranja tradžbine s imena Cukrov Ante.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 2858,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 45800,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena U zemljišnim knjigama u odnosu na navedenu nekretninu upisana je Jadranska banka d.d. kao fiducijarni vlasnik radi osiguranja tradžbine s imena Cukrov Ante.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 1080,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena U zemljišnim knjigama u odnosu na navedenu nekretninu upisana je Jadranska banka d.d. kao fiducijarni vlasnik radi osiguranja tradžbine s imena Cukrov Ante.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 3621,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 180000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena Predmetna nekretnina je upisana u ZKUL 774 K.O. Vodice i koja zajedno s ostalim nekretninama upisanih u tom ulošku predstavlja knjižno vlasništvo pradjeda podnositelja Cukrov Ante Jerkova u 8/24 idealna dijela, a ta posebna nekretnina je prema usmenom sporazumu s ostalim suvlasnicima tih svih nekretnina pripala podnositelja Antu Cukrova za cijelo.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 85,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1200000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Knjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 6800,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug05.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 2822,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1481000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 33,3305.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 3610,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 56000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 33,3305.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 45976,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 716000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 33,3305.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 140,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 73500,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 33,3305.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 1932,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 34000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 33,3305.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 1480,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 23000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 33,3305.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 12037,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 187000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 33,3305.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 4416,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 69000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 5,0005.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 6129,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 95000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 5,0005.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 6129,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 97000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 5,0005.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 1345,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 24000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 7,0005.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 745,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11600,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 7,0005.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 750,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11600,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 7,0005.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma05.07.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.07.2021.
Mjesto VODICE05.07.2021. Poštanski broj 2221105.07.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.07.2021. Površina 3068,0005.07.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 48000,0005.07.2021.
Katastarska općina VODICE05.07.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Postotak 7,0005.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021. Predmetna nekretnina je stečena kao vanknjižno vlasništvo u 1/3 idealnog dijela temeljem rješenja o nasljeđivanju iza pokojnog oca Joze Šuše.05.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod05.07.2021. Marka/tip Trabakul05.07.2021.
Godina proizvodnje 190005.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1875000,0005.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način05.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju05.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser05.07.2021. Marka/tip Sea Ray05.07.2021.
Godina proizvodnje 198905.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 37500,0005.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava05.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.07.2021. Marka/tip ŠKODA FABIA05.07.2021.
Godina proizvodnje 200405.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0005.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.07.2021. Marka/tip VW POLO05.07.2021.
Godina proizvodnje 199705.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3750,0005.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava05.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.07.2021. Marka/tip RENAULT KANGOO05.07.2021.
Godina proizvodnje 200805.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0005.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug05.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl05.07.2021. Marka/tip TOMOS FUN SPORT05.07.2021.
Godina proizvodnje 201005.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2500,0005.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava05.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji05.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio05.07.2021. Naziv poslovnog subjekta DESTINA D.O.O.05.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 1394254038805.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta VODICE05.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0005.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu05.07.2021.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 05.07.2021. 05.07.2021. OIB 05.07.2021. 05.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno05.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu05.07.2021. Naziv poslovnog subjekta FOND HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIH OBITELJI05.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 5930009618705.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB05.07.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 10083,3905.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug05.07.2021. Način stjecanja Nasljedstvom05.07.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 05.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji05.07.2021.

Podatci o štednji

Iznos 22498,0105.07.2021. Valuta EUR - Euro05.07.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug05.07.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji05.07.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica Grada Vodice05.07.2021. Sjedište pravne osobe VODICE05.07.2021.
OIB pravne osobe 7507223585905.07.2021.
Datum učlanjenja 04/06/202105.07.2021. Datum kraja članstva 04/06/202505.07.2021.
Funkcije Predsjednik TZ po funkciji05.07.2021.
Napomena 05.07.2021.