Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Baran

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante03.07.2017. Prezime Baran 03.07.2017.
Stručna sprema VSS03.07.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI INŽENJER PROMETA03.07.2017. Sveučilišni specijalist za ekonomiju09.04.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica03.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 21202 Lećevica03.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik03.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Lećevica03.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21202 Lećevica03.07.2017. Ulica Trg Ante Bužančića Tice03.07.2017. Kućni broj 103.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852125000103.07.2017.
Datum početka mandata 24/05/201703.07.2017. 20/05/202121.09.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202103.07.2017. 21/05/202521.09.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji03.07.2017. Ne postoji21.09.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost VIJEĆNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE03.07.2017. Naziv pravne osobe SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA03.07.2017.
OIB pravne osobe 4078151949203.07.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski03.07.2017.
Datum početka dužnosti 04/07/201703.07.2017. Datum kraja dužnosti 03.07.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split03.07.2017. Ulica Domovinskog rata03.07.2017. Kućni broj 203.07.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852140020003.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.07.2017. Ne postoji26.01.2024.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik Općine Lećevica03.07.2017. Naziv pravne osobe OPĆINA LEĆEVICA03.07.2017. OIB pravne osobe 1429208072403.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21202 Lećevica03.07.2017. Ulica Trg Ante Bužančića Tice 03.07.2017. Kućni broj 103.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/03/201503.07.2017. 17/05/201721.09.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03.07.2017. 15/05/202121.09.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Vijećnik županijske skupštine Splitsko-dalmatinske21.09.2021. Naziv pravne osobe Županija splitsko-dalmatinska21.09.2021. OIB pravne osobe 21.09.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split21.09.2021. Ulica Domovinskog rata 21.09.2021. Kućni broj 2a21.09.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/05/201721.09.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/04/202121.09.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Vijećnik županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 30.03.2023. Naziv pravne osobe Županija Splitsko-dalmatinska30.03.2023. OIB pravne osobe 4078151949230.03.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split30.03.2023. Ulica Domovinskog rata 30.03.2023. Kućni broj 2a30.03.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/05/201730.03.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/04/202130.03.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15657,2503.07.2017. 20169,6821.09.2021. 2386,0416.03.2023. 2677,0230.03.2023. 2386,0426.01.2024. Neto iznos (EUR) 12291,6103.07.2017. 13672,0521.09.2021. 1679,7016.03.2023. 1814,5930.03.2023. 1695,0626.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji03.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.07.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 03.07.2017. OIB poslodavca 4078151949203.07.2017.
Bruto iznos (EUR) 108000,0003.07.2017. 9000,0009.04.2021. 9775,5321.09.2021. 1297,3721.09.2021. 1510,7526.01.2024. Neto iznos (EUR) 66000,0003.07.2017. 5500,0009.04.2021. 6941,7321.09.2021. 921,2321.09.2021. 1006,9426.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 18/05/200403.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 03.07.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji03.07.2017. Postoji21.09.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.09.2021. Nositelj obveze Osobno21.09.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ banka21.09.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0021.09.2021.
Valuta duga EUR - Euro21.09.2021. Godina zaduženja 201921.09.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12021.09.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 425,2421.09.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,0521.09.2021.
Napomena 21.09.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.09.2021. Nositelj obveze Bračni drug21.09.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ-banka21.09.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 249474,9621.09.2021. 33110,8921.09.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.09.2021. EUR - Euro21.09.2021. Godina zaduženja 201921.09.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12021.09.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2742,2021.09.2021. 363,9321.09.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,7821.09.2021.
Napomena 21.09.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.03.2023. Nositelj obveze Bračni drug30.03.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ-banka30.03.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 33111,0230.03.2023.
Valuta duga EUR - Euro30.03.2023. Godina zaduženja 201930.03.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.03.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 363,9530.03.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,7830.03.2023.
Napomena Kreditno zaduženje je bilo u kunama30.03.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto LEĆEVICA03.07.2017. Poštanski broj 2120203.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 100,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0003.07.2017. 15000,0021.09.2021. 1990,8421.09.2021.
Katastarska općina Kladnjice03.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Postotak 50,0003.07.2017. 33,3321.09.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto LEĆEVICA03.07.2017. Poštanski broj 2120203.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar03.07.2017. Površina 1,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0003.07.2017. 26544,5603.07.2017.
Katastarska općina KLADNJICE03.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Postotak 50,0003.07.2017. 33,3321.09.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto LEĆEVICA03.07.2017. Poštanski broj 2120203.07.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar03.07.2017. m2 - metar kvadratni21.09.2021. Površina 0,2003.07.2017. 2300,0021.09.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0003.07.2017. 3981,6803.07.2017.
Katastarska općina KLADNJICE03.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Postotak 40,0003.07.2017. 33,3321.09.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto LEĆEVICA03.07.2017. Poštanski broj 2120203.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 0,7003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0003.07.2017. 3981,6803.07.2017.
Katastarska općina KLADNJICE03.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama03.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom03.07.2017.
Postotak 50,0003.07.2017. 33,3321.09.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto SPLIT03.07.2017. Poštanski broj 2100003.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 81,0003.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 950000,0003.07.2017. 126086,6703.07.2017.
Katastarska općina Split03.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom03.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište03.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.07.2017.
Mjesto Rogoznica03.07.2017. Poštanski broj 2220303.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.07.2017. Površina 300,0003.07.2017. 400,0024.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0003.07.2017. 350000,0021.09.2021. 46452,9821.09.2021.
Katastarska općina Sevid03.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno03.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma20.03.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2019.
Mjesto Sevid20.03.2019. Poštanski broj 2122220.03.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2019. Površina 1110,0020.03.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7376,1220.03.2019. 978,9620.03.2019.
Katastarska općina Sevid20.03.2019. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno20.03.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.03.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.03.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.03.2019.
Mjesto Split20.03.2019. Poštanski broj 2100020.03.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.03.2019. Površina 35,2920.03.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 529399,3320.03.2019. 70263,3220.03.2019.
Katastarska općina Split20.03.2019. Vrsta vlasništva Knjižno20.03.2019.
Oblik vlasništva Dijete20.03.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom20.03.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji03.07.2017. Postoji24.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil24.08.2017. Marka/tip OSOBNI AUTOMOBIL WW GOLF 24.08.2017.
Godina proizvodnje 201224.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0024.08.2017. 7963,3724.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno24.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.08.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod20.03.2019. Marka/tip HIGHFIELD 20.03.2019.
Godina proizvodnje 201720.03.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 265000,0020.03.2019. 35171,5420.03.2019.
Oblik vlasništva Dijete20.03.2019. Način stjecanja Novčanom pozajmicom20.03.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.09.2021. Marka/tip GOLF 21.09.2021. GOLF 726.01.2024.
Godina proizvodnje 201221.09.2021. 201526.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0021.09.2021. 4500,0016.03.2023. 5972,5330.03.2023. 10000,0026.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.09.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji03.07.2017. Ne postoji24.08.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine03.07.2017. Marka/tip OSOBNI AUTOMOBIL VW GOLF03.07.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0003.07.2017. 7963,3703.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno03.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.07.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji03.07.2017. Postoji21.09.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.09.2021. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM21.09.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.09.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.09.2021.
Broj dionica 35021.09.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0021.09.2021. 13,2721.09.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos21.09.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.09.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.09.2021.
Napomena 21.09.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.09.2021. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM21.09.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656021.09.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.09.2021.
Broj dionica 35021.09.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0021.09.2021. 13,2721.09.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.09.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.09.2021.
Napomena 21.09.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji03.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji03.07.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: