Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ante Babić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ante 27.06.2017. Prezime Babić27.06.2017.
Stručna sprema VSS27.06.2017.
Zvanje diplomirani pravnik27.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Zadar27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23000 Zadar27.06.2017. Ulica Narodni trg27.06.2017. Kućni broj 127.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852320818227.06.2017.
Datum početka mandata 31/05/201727.06.2017. 07/06/202110.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202127.06.2017. 07/06/202410.06.2021. 07/06/202502.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik pročelnika27.06.2017. Naziv pravne osobe Grad Zadar27.06.2017. OIB pravne osobe 0993365185427.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23000 Zadar27.06.2017. Ulica Narodni trg27.06.2017. Kućni broj 127.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/07/200227.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/201727.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20928,1927.06.2017. 23235,1320.12.2019. 23449,2810.06.2021. 3112,2210.06.2021. Neto iznos (EUR) 14405,9927.06.2017. 15755,4620.12.2019. 15835,0410.06.2021. 2101,6710.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Čistoća d.o.o. 27.06.2017. OIB poslodavca 8492315572727.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 72606,3027.06.2017. 6838,8701.12.2020. 1102,1102.01.2023. Neto iznos (EUR) 54401,1027.06.2017. 4533,4301.12.2020. 803,1102.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 16/01/201327.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nositelj obveze Osobno27.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen Bank Austria 27.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0027.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.06.2017. Godina zaduženja 200527.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30027.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 378,0027.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,2527.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nositelj obveze Osobno27.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen Bank Austria 27.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16000,0027.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.06.2017. Godina zaduženja 201027.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 192,0027.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,3827.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2018. Nositelj obveze Osobno15.02.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA15.02.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 41600,0015.02.2018.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2018. Godina zaduženja 201815.02.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 14415.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 348,2815.02.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,2015.02.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.02.2018. Nositelj obveze Osobno15.02.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA15.02.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0015.02.2018.
Valuta duga EUR - Euro15.02.2018. Godina zaduženja 201815.02.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 12015.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 213,6015.02.2018. Ugovorena kamatna stopa 5,1515.02.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.01.2023. Nositelj obveze Osobno02.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) HRVATSKA POŠTANSKA BANKA02.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13272,2802.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro02.01.2023. Godina zaduženja 202202.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12002.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 141,7502.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,0502.01.2023.
Napomena 02.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Zadar27.06.2017. Poštanski broj 2300027.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 58,9027.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0027.06.2017. 66361,4027.06.2017.
Katastarska općina Zadar27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.06.2017.
Mjesto Zadar27.06.2017. Poštanski broj 2300027.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.06.2017. Površina 23,2627.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 260000,0027.06.2017. 34507,9327.06.2017.
Katastarska općina Zadar27.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno27.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug27.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom27.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.06.2017. Ne postoji13.12.2018. Postoji01.12.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2017. Marka/tip Dacia Duster27.06.2017.
Godina proizvodnje 201027.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0027.06.2017. 6636,1427.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.12.2020. Marka/tip Škoda Rapid01.12.2020. Škoda SCALA02.01.2023.
Godina proizvodnje 201401.12.2020. 202202.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0001.12.2020. 19232,3202.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug01.12.2020. Osobno02.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.12.2020. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji27.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.06.2017. Naziv poslovnog subjekta KK Zadar sdd27.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 6953339708327.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zadar27.06.2017.
Broj dionica 227.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 250,0027.06.2017. 33,1827.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos27.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji27.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 2000,0027.06.2017. Valuta EUR - Euro27.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete27.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način27.06.2017.
Drugi način stjecanja Darovi za rodjendan27.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 670,0027.06.2017. Valuta EUR - Euro27.06.2017.
Oblik vlasništva Dijete27.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način27.06.2017.
Drugi način stjecanja Darovi za rođendan27.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.06.2017.