Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Ankica Zmaić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ankica23.06.2017. Prezime Zmaić 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje Strojarski tehničar23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35210 Stari Perkovci23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vrpolje23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35210 Vrpolje23.06.2017. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana 23.06.2017. Kućni broj 123.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853543919023.06.2017.
Datum početka mandata 29/05/201723.06.2017. 20/05/202115.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 29/05/202123.06.2017. 20/05/202515.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Volonterski20.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 23/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017. Postoji20.08.2020.
Dužnost Zastupnik20.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 23.06.2017. Hrvatski sabor20.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23.06.2017. 10000 Zagreb20.08.2020. Ulica 23.06.2017. Trg sv. Marka20.08.2020. Kućni broj 23.06.2017. 620.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 23.06.2017. +3851456953720.08.2020.
Datum početka mandata 23.06.2017. 22/07/202020.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 23.06.2017. 20/08/202320.08.2020.
Način obnašanja dužnosti 23.06.2017. Profesionalno20.08.2020. Stvarni datum kraja mandata 23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13055,2323.06.2017. 17258,4018.01.2018. Neto iznos (EUR) 8407,1023.06.2017. 9537,5618.01.2018.
Volonterski (EUR) 0,0020.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 23472,8420.08.2020. 23575,3515.06.2021. 3142,5926.01.2023. 3156,1913.02.2024. Neto iznos (EUR) 15231,4920.08.2020. 15888,2215.06.2021. 2117,4426.01.2023. 2131,9613.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017. Postoji15.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0015.06.2021. 199,0815.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0015.06.2021. 132,7215.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak15.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Đuro Đaković Alatnica d.o.o.23.06.2017. SIM d.o.o. SLAVONSKI BROD 13.02.2024. OIB poslodavca 3064282645823.06.2017. 0829725388813.02.2024.
Bruto iznos (EUR) 103000,0023.06.2017. 8583,3320.08.2020. 9301,1526.01.2022. 1330,6926.01.2023. 1496,0513.02.2024. Neto iznos (EUR) 75200,0023.06.2017. 6266,6620.08.2020. 7005,1926.01.2022. 1063,1626.01.2023. 1205,1513.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 02/04/198423.06.2017. 01/03/202213.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji23.06.2017. Ne postoji20.08.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 100000,0023.06.2017. 13272,2823.06.2017. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti23.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2017. Postoji26.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Leasing26.01.2023. Nositelj obveze Osobno26.01.2023.
Predmet leasinga osobni automobil26.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ26.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 24565,3626.01.2023. 38893,2601.06.2023.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2023. Godina zaduženja 202226.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3626.01.2023. 2401.06.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 1050,3026.01.2023. 1072,9801.06.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,0026.01.2023. 3,7001.06.2023.
Napomena 2022. SAM NA LEASING KUPILA AUTOMOBIL, NAIME PLAĆAM GODIŠNJU RATU U IZNOSU:12604,24 EURA, A KAMATNU STOPU NEZNAM JER SAM ZAGUBILA UGOVOR. PA PO MOM IZRAČUNU, BUDUĆI NEMOGU ZAKLJUČITI IMOVINSKU KARTICU SAM UNIJELA GORNJE PODATKE. ZA SVE OSTALE INFO EVENTUALNO STOJIM NA RASPOLAGANJU.26.01.2023. Od ukupnog iznosa duga, dio od 13.054,05 eura uplaćen odmah kao učešće, a ostatak od 25.751,42 eura otplaćuje se u 2 godišnje rate (preračunato gore u mjesečnom iznosu). Automobil koji se koriste naveden niže.01.06.2023. Od ukupnog iznosa duga, dio od 13.054,05 eura uplaćen odmah kao učešće, a ostatak od 25.751,42 eura otplaćuje se u 2 godišnje rate (preračunato gore u mjesečnom iznosu). 1. rata plaćena 11. 07. 2023. godine u iznosu od 12.800,71 euro. Automobil koji se koriste naveden niže.13.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Stari Perkovci23.06.2017. Poštanski broj 3521023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 200,0023.06.2017. 1188,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0023.06.2017. 870000,0020.08.2020. 115468,8420.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Stari Perkovci23.06.2017. Poštanski broj 3521023.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.06.2017. Površina 75000,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0023.06.2017. 39816,8423.06.2017.
Katastarska općina Stari Perkovci23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Stari Perkovci23.06.2017. Poštanski broj 3521023.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.06.2017. Površina 0,5023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0023.06.2017. 9290,6023.06.2017.
Katastarska općina Stari Perkovci23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Stari Perkovci23.06.2017. Poštanski broj 3521023.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.06.2017. Površina 0,5023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0023.06.2017. 10617,8223.06.2017.
Katastarska općina Stari Perkovci23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom23.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 3194,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0020.08.2020. 1725,4020.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 5068,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21000,0020.08.2020. 2787,1820.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 1050,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5000,0020.08.2020. 663,6120.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 4866,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21000,0020.08.2020. 2787,1820.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 14131,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 58000,0020.08.2020. 7697,9220.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 12167,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0020.08.2020. 6636,1420.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 11851,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 49000,0020.08.2020. 6503,4220.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 4730,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 19500,0020.08.2020. 2588,0920.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 2906,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0020.08.2020. 1725,4020.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 1169,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0020.08.2020. 1327,2320.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 4338,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18000,0020.08.2020. 2389,0120.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 3964,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17000,0020.08.2020. 2256,2920.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.08.2020.
Mjesto Stari Perkovci20.08.2020. Poštanski broj 3521020.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.08.2020. Površina 1856,0020.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0020.08.2020. 1061,7820.08.2020.
Katastarska općina Stari Perkovci20.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Volkswagen Jetta23.06.2017.
Godina proizvodnje 201023.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 73000,0023.06.2017. 55000,0020.08.2020. 7299,7520.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.01.2018. Marka/tip Volkswagen Passat18.01.2018.
Godina proizvodnje 200318.01.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0018.01.2018. 32000,0020.08.2020. 4247,1320.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2018. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava18.01.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.08.2020. Marka/tip Volkswagen Vento20.08.2020.
Godina proizvodnje 199620.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0020.08.2020. 1990,8420.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor20.08.2020. Marka/tip Store 40220.08.2020.
Godina proizvodnje 198220.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0020.08.2020. 2654,4620.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Nasljedstvom20.08.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG Life
Godina proizvodnje 2022 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37511,50
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji23.06.2017. Ne postoji20.08.2020.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Životinje23.06.2017. Marka/tip Svinje23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0023.06.2017. 9290,6023.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava23.06.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2017. Postoji13.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri13.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Ministarstvo financija13.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648713.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 5, 10 000 Zagreb13.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Obveznica13.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 2000,0013.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.02.2024.
Napomena 13.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.06.2017. Postoji20.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 2000,0020.08.2020. 50000,0015.06.2021. 110000,0026.01.2022. 19120,0026.01.2023. 17000,0013.02.2024. Valuta EUR - Euro20.08.2020. HRK - Hrvatska Kuna15.06.2021. EUR - Euro15.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Osobno, Bračni drug15.06.2021. Način stjecanja Od osiguranja20.08.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2000,0015.06.2021. Valuta EUR - Euro15.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2021. Način stjecanja Od osiguranja15.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017. Postoji20.08.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG Slavonska Ravnica20.08.2020. Sjedište pravne osobe Vrpolje20.08.2020.
OIB pravne osobe 2787003769420.08.2020.
Datum učlanjenja 06/09/201320.08.2020. Datum kraja članstva 20.08.2020.
Funkcije Predsjednica20.08.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HZO - Hrvatska zajednica općina20.08.2020. Sjedište pravne osobe Zagreb20.08.2020.
OIB pravne osobe 0069089397920.08.2020.
Datum učlanjenja 29/03/200420.08.2020. Datum kraja članstva 20.08.2020.
Funkcije Član Upravnog odbora20.08.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dječji vrtić Cekin20.08.2020. Sjedište pravne osobe Slavonski Brod20.08.2020.
OIB pravne osobe 7483182969320.08.2020.
Datum učlanjenja 01/10/201920.08.2020. Datum kraja članstva 20.08.2020.
Funkcije Član Upravnog vijeća20.08.2020.
Napomena