Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anita Sever-Koren

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anita27.04.2021. Prezime Sever-Koren27.04.2021.
Stručna sprema VSS27.04.2021.
Zvanje diplomirani inženjer prehrambene tehnologije27.04.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.04.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana27.04.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece27.04.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb27.04.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.04.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave27.04.2021. Ravnatelj uprave27.04.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo poljoprivrede27.04.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.04.2021. Ulica Ulica grada Vukovara27.04.2021. Kućni broj 7827.04.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610649227.04.2021.
Datum početka mandata 18/02/202127.04.2021. Predviđeni datum kraja mandata 18/02/202427.04.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.04.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.04.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.04.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.04.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji27.04.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto načelnica sektora27.04.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede27.04.2021. OIB pravne osobe 7676736919727.04.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb27.04.2021. Ulica Ulica grada Vukovara27.04.2021. Kućni broj 7827.04.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/11/200027.04.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/02/202127.04.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26399,2727.04.2021. 3874,9216.01.2023. Neto iznos (EUR) 17079,2427.04.2021. 2506,9016.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.04.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.04.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.04.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.04.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.04.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.04.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan27.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2021.
Mjesto Zagreb27.04.2021. Poštanski broj 1004027.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2021. Površina 45,0027.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 555000,0027.04.2021. 73661,1627.04.2021.
Katastarska općina Granešina27.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.04.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.04.2021.
Mjesto Zagreb27.04.2021. Poštanski broj 1004027.04.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.04.2021. Površina 51,8327.04.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0027.04.2021. 53089,1227.04.2021.
Katastarska općina Granešina27.04.2021. Vrsta vlasništva Knjižno27.04.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.04.2021. Način stjecanja Nasljedstvom27.04.2021.
Postotak 33,0027.04.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.04.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.04.2021. Marka/tip Citroen C227.04.2021.
Godina proizvodnje 200427.04.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0027.04.2021. 3318,0727.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.01.2022. Marka/tip Renault Megane23.01.2022.
Godina proizvodnje 201423.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 56000,0023.01.2022. 7432,4823.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.04.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.04.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji27.04.2021.

Podatci o štednji

Iznos 26000,0027.04.2021. 12000,0023.01.2022. Valuta EUR - Euro27.04.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.04.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.04.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.04.2021.