Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anita Babačić Ajduk

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anita 22.05.2022. Prezime Babačić Ajduk22.05.2022.
Stručna sprema Magistar Znanosti22.05.2022.
Zvanje Magistra znanosti - znanstveno polje biologija22.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica22.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana22.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece22.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 22000 Šibenik22.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj22.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - PRIRODA22.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22000 Šibenik22.05.2022. Ulica Prilaz tvornici 22.05.2022. Kućni broj 3922.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852221846222.05.2022.
Datum početka mandata 22/12/201922.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 22/12/202322.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji22.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća22.05.2022. Naziv pravne osobe Nacionalni park Kornati22.05.2022.
OIB pravne osobe 6376313336422.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski22.05.2022.
Datum početka dužnosti 27/04/202022.05.2022. Datum kraja dužnosti 27/04/202422.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 22243 Murter22.05.2022. Ulica Butina 22.05.2022. Kućni broj 222.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852243574022.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnatelj22.05.2022. Naziv pravne osobe JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - PRIRODA22.05.2022. OIB pravne osobe 9590327362222.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22000 Šibenik22.05.2022. Ulica Prilaz tvornici 3922.05.2022. Kućni broj 3922.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/12/201522.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/12/201922.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20600,4922.05.2022. 2734,1531.01.2023. Neto iznos (EUR) 14669,7122.05.2022. 1947,0031.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji22.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE22.05.2022. OIB poslodavca 0476230438822.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 15399,9922.05.2022. 2146,1331.01.2023. Neto iznos (EUR) 10489,5922.05.2022. 1455,9831.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/02/200222.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 22.05.2022.
Napomena 22.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji22.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji22.05.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama22.05.2022. OIB isplatitelja 6933137592622.05.2022.
Neto iznos (EUR) 20503,6822.05.2022. 2715,7231.01.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.05.2022.
Vrsta Subvencija22.05.2022.
Korisnik Svrha
Napomena Sredstva odobrena za subvencioniranje kredita APN isplaćuje Banci u periodu 15.12.2018-15.12.202322.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji22.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.05.2022. Nositelj obveze Osobno22.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka22.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0022.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro22.05.2022. Godina zaduženja 201822.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18022.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 822,9422.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,9022.05.2022.
Napomena 22.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom22.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.05.2022.
Mjesto Šibenik22.05.2022. Poštanski broj 2200022.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.05.2022. Površina 451,0022.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1132500,0022.05.2022. 150308,5822.05.2022.
Katastarska općina Šibenik22.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno22.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno22.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)22.05.2022.
Napomena 22.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji22.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.05.2022. Marka/tip Ford focus22.05.2022.
Godina proizvodnje 200022.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0022.05.2022. 1327,2322.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug22.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom22.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod22.05.2022. Marka/tip Galeb 22.05.2022.
Godina proizvodnje 200822.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0022.05.2022. 19908,4222.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug22.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)22.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl22.05.2022. Marka/tip Aprilia22.05.2022.
Godina proizvodnje 200622.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0022.05.2022. 1327,2322.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug22.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada22.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji22.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 608000,0022.05.2022. 53030,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna22.05.2022. EUR - Euro22.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug22.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine22.05.2022.
Napomena 22.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.05.2022.