Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Angelo Mattich

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Angelo28.11.2017. Prezime Mattich28.11.2017.
Stručna sprema SSS28.11.2017.
Zvanje Strojarski tehničar28.11.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke28.11.2017. NEZAVISNA LISTA VIŠNJAN07.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.11.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.11.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52463 Višnjan28.11.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji28.11.2017. Mjesto 52463 Višnjan28.11.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik28.11.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Višnjan28.11.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52463 Višnjan 28.11.2017. Ulica Trg slobode 28.11.2017. Kućni broj 128.11.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855244920828.11.2017.
Datum početka mandata 26/05/201728.11.2017. 17/05/202107.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202128.11.2017. 25/05/202507.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.11.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.11.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.11.2017. Postoji10.02.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik10.02.2021. Naziv pravne osobe Nezavisna Lista Višnjan10.02.2021.
OIB pravne osobe 5618130937910.02.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski10.02.2021.
Datum početka dužnosti 04/09/201710.02.2021. 04/09/202231.01.2023. Datum kraja dužnosti 10.02.2021. 04/09/202631.01.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52463 Višnjan10.02.2021. Ulica Jože Šurana 10.02.2021. Kućni broj 110.02.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591449000110.02.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.11.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.11.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Obrtnik28.11.2017. Naziv pravne osobe Matini grupa28.11.2017. OIB pravne osobe 2236628109328.11.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52463 Višnjan28.11.2017. Ulica Jože šurana 28.11.2017. Kućni broj 128.11.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/12/201328.11.2017. 26/05/202131.01.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26/05/201728.11.2017. 27/05/202531.01.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18228,5428.11.2017. 18477,1110.02.2021. 2474,3331.01.2023. Neto iznos (EUR) 12936,5628.11.2017. 13410,0210.02.2021. 1793,7231.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.11.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.11.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji28.11.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Riviera mare d.o.o.28.11.2017. CLASSIC d.o.o.10.02.2021. OIB poslodavca 3281404468728.11.2017. 4597530704210.02.2021.
Bruto iznos (EUR) 101117,5228.11.2017. 5981,0010.02.2021. 1188,6231.01.2023. Neto iznos (EUR) 72000,0028.11.2017. 4620,0010.02.2021. 862,7031.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 19/03/201628.11.2017. 19/03/201810.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa 28.11.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.11.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.11.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.11.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.11.2017. Nositelj obveze Osobno28.11.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raifaisenbank Austria d.d.28.11.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 188500,0028.11.2017. 25018,2528.11.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.11.2017. EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 201728.11.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24028.11.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1303,3328.11.2017. 172,9428.11.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,9528.11.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.11.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.11.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom28.11.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.11.2017.
Mjesto Višnjan28.11.2017. Poštanski broj 5246328.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.11.2017. Površina 180,0028.11.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1800000,0028.11.2017. 2625000,0010.02.2021. 348397,3710.02.2021.
Katastarska općina Višnjan28.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.11.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.11.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.11.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman28.11.2017. Stan10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.11.2017.
Mjesto Zagreb28.11.2017. Poštanski broj 1000028.11.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.11.2017. Površina 38,2728.11.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0028.11.2017. 516780,0010.02.2021. 68588,4910.02.2021.
Katastarska općina Zagreb28.11.2017. Vrsta vlasništva Knjižno28.11.2017.
Oblik vlasništva Osobno28.11.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)28.11.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Donja Mirna10.02.2021. Poštanski broj 5246410.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 15317,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 344632,5010.02.2021. 45740,5310.02.2021.
Katastarska općina Donja Mirna10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Labinci10.02.2021. Poštanski broj 5246410.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 8666,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 194985,0010.02.2021. 25878,9610.02.2021.
Katastarska općina Labinci10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Višnjan10.02.2021. Poštanski broj 5246310.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 13153,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 295942,0010.02.2021. 39278,2510.02.2021.
Katastarska općina Višnjan10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Postotak 56,8910.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Višnjan10.02.2021. Poštanski broj 5246310.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 22647,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 509557,0010.02.2021. 67629,8410.02.2021.
Katastarska općina Višnjan10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.02.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Višnjan10.02.2021. Poštanski broj 5246310.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 17216,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 258240,0010.02.2021. 34274,3410.02.2021.
Katastarska općina Višnjan10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.02.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.02.2021.
Postotak 33,3310.02.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Višnjan10.02.2021. Poštanski broj 5246310.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 1965,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 515812,0010.02.2021. 68460,0210.02.2021.
Katastarska općina Višnjan10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Postotak 71,9510.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Višnjan10.02.2021. Poštanski broj 5246310.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 14646,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 219690,0010.02.2021. 29157,8710.02.2021.
Katastarska općina Višnjan10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.02.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.02.2021.
Postotak 33,3310.02.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Višnjan10.02.2021. Poštanski broj 5246310.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 1593,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 418162,0010.02.2021. 55499,6410.02.2021.
Katastarska općina Višnjan10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Vižinada10.02.2021. Poštanski broj 5244710.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 17563,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 395167,0010.02.2021. 52447,6710.02.2021.
Katastarska općina Vižinada10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Vižinada10.02.2021. Poštanski broj 5244710.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 27474,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1218945,0010.02.2021. 161781,8010.02.2021.
Katastarska općina Vižinada10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Vižinada10.02.2021. Poštanski broj 5244710.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 4256,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2042880,0010.02.2021. 271136,7710.02.2021.
Katastarska općina Vižinada10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.02.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.02.2021.
Mjesto Vižinada10.02.2021. Poštanski broj 5244710.02.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.02.2021. Površina 3113,0010.02.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70042,0010.02.2021. 9296,1710.02.2021.
Katastarska općina Vižinada10.02.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Nasljedstvom10.02.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.11.2017. Postoji10.02.2021. Ne postoji07.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.02.2021. Marka/tip Volkswagen Sharan 2.0 TDI10.02.2021.
Godina proizvodnje 201410.02.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 121000,0010.02.2021. 16059,4610.02.2021.
Oblik vlasništva Osobno10.02.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.02.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.11.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.11.2017. Postoji07.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta07.07.2021. Naziv poslovnog subjekta matini grupa07.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 2236628109307.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Višnjan, jože šurana 107.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti07.07.2021.
Napomena Sukladno Zakonu o obrtu nije moguće izvršiti prijenos.07.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.11.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.11.2017. Postoji10.02.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE VIŠNJAN10.02.2021. Sjedište pravne osobe Trg slobode 1, 52463 Višnjan10.02.2021.
OIB pravne osobe 2208392859910.02.2021.
Datum učlanjenja 26/05/201710.02.2021. Datum kraja članstva 10.02.2021.
Funkcije Predsjednik Skupštine10.02.2021. Predsjednik Skupštine, predsjednik vijeća07.07.2021.
Napomena