Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Andrej Plenković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Andrej10.11.2016. Prezime Plenković10.11.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti10.11.2016.
Zvanje diplomirani pravnik10.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica10.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb10.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik10.11.2016. Predsjednik14.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor10.11.2016. Vlada Republike Hrvatske14.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.11.2016. Ulica Trg svetog Marka10.11.2016. Kućni broj 610.11.2016. 214.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922210.11.2016. +3851459980114.11.2016.
Datum početka mandata 14/10/201610.11.2016. 19/10/201614.11.2016. 23/07/202020.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 18/10/201610.11.2016. 01/10/202010.11.2016. 19/10/202014.11.2016. 23/07/202420.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji10.11.2016.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik10.11.2016. Naziv pravne osobe Hrvatska demokratska zajednica10.11.2016.
OIB pravne osobe 0415000846310.11.2016. Način obnašanja dužnosti Volonterski10.11.2016.
Datum početka dužnosti 17/07/201610.11.2016. Datum kraja dužnosti 10.11.2016.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb10.11.2016. Ulica Trg žrtava fašizma10.11.2016. Kućni broj 410.11.2016.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851453300010.11.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.11.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik10.11.2016. Naziv pravne osobe Europski parlament10.11.2016. Hrvatski sabor14.11.2016. OIB pravne osobe 10.11.2016. 3859750623414.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 1110 Brussel, Belgija10.11.2016. 10000 Zagreb14.11.2016. Ulica Rue Wiertz10.11.2016. Trg svetog Marka14.11.2016. Kućni broj 6010.11.2016. 614.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201310.11.2016. 14/10/201614.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/201610.11.2016. 18/10/201614.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik14.11.2016. Naziv pravne osobe Europski parlament14.11.2016. OIB pravne osobe 14.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 1110 Brussel, Belgija14.11.2016. Ulica Rue Wiertz14.11.2016. Kućni broj 6014.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201314.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 13/10/201614.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik20.08.2020. Naziv pravne osobe Vlada Republike Hrvatske20.08.2020. OIB pravne osobe 6443488513120.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.08.2020. Ulica Trg svetog Marka20.08.2020. Kućni broj 220.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/10/201620.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/07/202020.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22755,3310.11.2016. 33938,6914.11.2016. 34091,5722.12.2017. 34244,4531.12.2018. 34397,3330.12.2019. 34550,2131.12.2020. 34703,0827.01.2022. 4626,1826.01.2023. Neto iznos (EUR) 13512,9310.11.2016. 18236,7814.11.2016. 21585,2122.12.2017. 21655,5731.12.2018. 22004,5630.12.2019. 22148,8731.12.2020. 23157,5327.01.2022. 3195,5626.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.11.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.11.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski sabor10.11.2016. OIB poslodavca 3859750623410.11.2016.
Bruto iznos (EUR) 191721,2410.11.2016. 0,0030.12.2019. 15384,9016.06.2020. 16082,6927.01.2022. 3723,3426.01.2023. Neto iznos (EUR) 121384,5610.11.2016. 0,0030.12.2019. 9955,1116.06.2020. 10773,7427.01.2022. 2978,6726.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/200710.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa 10.11.2016.
Napomena Ukupno na godišnjoj razini je isplaćeno 3723,34 bruto, odnosno 2978,67 neto. Tijekom prošle godine uz redovan rad korišteno je bolovanje te roditeljski i rodiljni dopust.26.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji10.11.2016. Postoji27.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7924,8027.01.2022. 11954,8726.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4200,0027.01.2022. 530,2626.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.01.2022.
Napomena Primitci se odnose na materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike - regres, božićnica i dar za djecu.27.01.2022. Primitci se odnose na materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike - božićnica i dar za djecu.26.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji10.11.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Zagreb10.11.2016. Poštanski broj 1000010.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2016. Površina 187,3110.11.2016. 191,5316.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2610000,0010.11.2016. 346406,5310.11.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb10.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine10.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2016.
Mjesto Zagreb10.11.2016. Poštanski broj 1000010.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2016. Površina 5,6310.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0010.11.2016. 2654,4610.11.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb10.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine10.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.06.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2020.
Mjesto Makoše16.06.2020. Poštanski broj 2020716.06.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2020. Površina 759,0016.06.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0016.06.2020. 66361,4016.06.2020.
Katastarska općina Makoše16.06.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.06.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.06.2020. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2020.
Postotak 33,3316.06.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine26.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2023.
Mjesto Stari Grad26.01.2023. Poštanski broj 2146026.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2023. Površina 25,0026.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 156,2526.01.2023.
Katastarska općina Svirče26.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2023.
Postotak 16,0026.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Druga nekretnina je vrt - kako je upisano u ZK ulošku.26.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.11.2016. Marka/tip VW Passat10.11.2016.
Godina proizvodnje 201110.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0010.11.2016. 85000,0020.08.2020. 10000,0026.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.11.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice10.11.2016. Naziv poslovnog subjekta T-HT10.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.11.2016.
Broj dionica 6910.11.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0010.11.2016. 13,2710.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos10.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno10.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji10.11.2016.

Podatci o štednji

Iznos 130000,0010.11.2016. 155000,0020.08.2020. 170000,0027.01.2022. 250000,0026.01.2023. Valuta EUR - Euro10.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom26.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7072,2920.08.2020. 7224,7827.01.2022. Valuta EUR - Euro20.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug20.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način20.08.2020.
Drugi način stjecanja Stambena štednja u PBZ Stambenoj štedionici uplatom člana obitelji putem trajnog naloga od 2005. do 2012. godine.20.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 11548,0026.01.2023. Valuta EUR - Euro26.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug26.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom26.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Navedeni iznos u trenutku ispunjavanja imovinske kartice još nije prenesen na račun bračnog druga. Na isti je plaćen porez na nasljedstvo i darove u iznosu od 461,90EUR.26.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.11.2016.