Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Anamarija Matak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Anamarija04.08.2017. Prezime Matak04.08.2017.
Stručna sprema VSS04.08.2017.
Zvanje diplomirani inženjer kemije04.08.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Izvanbračna zajednica04.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb04.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra04.08.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike04.08.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.08.2017. Ulica Radnička cesta04.08.2017. Kućni broj 8004.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371712504.08.2017. Fax (službeni) +3851371713504.08.2017.
Datum početka mandata 07/07/201704.08.2017. Predviđeni datum kraja mandata 19/10/202004.08.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.08.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji04.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji04.08.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.08.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji04.08.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto viši savjetnik04.08.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo zaštite okoliša i energetike04.08.2017. OIB pravne osobe 1937010088104.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.08.2017. Ulica Radnička cesta04.08.2017. Kućni broj 8004.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 25/06/200204.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 04.08.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22140,3204.08.2017. Neto iznos (HRK) 14267,9104.08.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.08.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.08.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji04.08.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.08.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca V.S.T. d.o.o.04.08.2017. OIB poslodavca 2729755709204.08.2017.
Bruto iznos (HRK) 138000,0004.08.2017. Neto iznos (HRK) 92400,0004.08.2017.
Datum stupanja u radni odnos 16/01/201704.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa 04.08.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji04.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.08.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.08.2017. Nosioc obveze Izvanbračni drug04.08.2017.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb04.08.2017. Iznos duga 70000,0004.08.2017.
Valuta duga EUR - Euro04.08.2017. Godina zaduženja 200804.08.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36204.08.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 399,6504.08.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,5504.08.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.08.2017.
Mjesto Zagreb04.08.2017. Poštanski broj 1000004.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.08.2017. Površina 60,1604.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0004.08.2017.
Katastarska općina Vrapče Novo04.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.08.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug04.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.08.2017.
Mjesto Zagreb04.08.2017. Poštanski broj 1000004.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.08.2017. Površina 44,4804.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,0004.08.2017.
Katastarska općina Grad Zagreb04.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.08.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama04.08.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.08.2017.
Postotak 50,0004.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.08.2017.
Mjesto Desinić04.08.2017. Poštanski broj 4921604.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.08.2017. Površina 601,2004.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0004.08.2017.
Katastarska općina Jelenjak04.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.08.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.08.2017. Marka/tip Seat Ibitza04.08.2017.
Godina proizvodnje 200404.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0004.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.08.2017. Marka/tip Mazda 204.08.2017.
Godina proizvodnje 200304.08.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0004.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.08.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.08.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji04.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice04.08.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.04.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656004.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb04.08.2017.
Broj dionica 6304.08.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 6300,0004.08.2017.
Izvršen prijenos prava Udio manji od 0.5%04.08.2017.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug04.08.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.08.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji04.08.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji04.08.2017.