Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Aljoša Duplić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Aljoša Prezime Duplić
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje profesor biologije i kemije Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji Mjesto 10000 Zagreb

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj zavoda Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Radnička cesta Kućni broj 80

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38515502900
Datum početka mandata 11/02/2021 Predviđeni datum kraja mandata 11/02/2024
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji12.03.2021. Ne postoji27.01.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Vijeća za GMO12.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo zdravstva12.03.2021.
OIB pravne osobe 8836224849212.03.2021. Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.03.2021.
Datum početka dužnosti 14/09/201712.03.2021. Datum kraja dužnosti 01/10/202112.03.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb12.03.2021. Ulica Ksaver 12.03.2021. Kućni broj 200a12.03.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591610644512.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik sektora Naziv pravne osobe Ministarstvo zaštite okoliša i energetike OIB pravne osobe 1937010088112.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Radnička cesta Kućni broj 80
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/12/201912.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 25/03/202012.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto p.o. ravnatelj Naziv pravne osobe Ministarstvo zaštite okoliša i energetike OIB pravne osobe 1937010088112.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Radnička cesta Kućni broj 80
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/03/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/02/202112.03.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27519,7412.03.2021. 27648,3527.01.2022. 4064,1027.01.2023. Neto iznos (EUR) 18177,0612.03.2021. 18845,6727.01.2022. 2742,3827.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Institut Ruđer Bošković OIB poslodavca 69715301002
Bruto iznos (EUR) 13040,61 13071,7427.01.2022. 1921,7327.01.2023. Neto iznos (EUR) 8914,42 8933,4427.01.2022. 1299,8527.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 15/12/2019 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Izvanbračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 100000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2011
Rok vraćanja u mjesecima 300 Iznos mjesečnog anuiteta 555,84 Ugovorena kamatna stopa 4,50
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 64,95
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 129900,00 1050000,0027.01.2022. 155880,0027.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena Uz stan dolazi 3,76 m2 spremišnog prostora u potrkrovlju zgrade.27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 14,80
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,00 120000,0027.01.2022. 16000,0027.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip VW Golf VI 2.0 TDI
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,00 5400,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Poklon roditelja
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Škoda Octavia 1.6TDI
Godina proizvodnje 2014 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,00 67000,0027.01.2022. 8850,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Škoda Fabicombi Škoda Fabia Combi27.01.2022.
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23000,00 19000,0027.01.2022. 2150,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Atlantic grupa d.d.
OIB poslovnog subjekta 71149912416 Sjedište poslovnog subjekta Miramarska 23, Zagreb HR
Broj dionica 1 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,00 1680,0027.01.2022. 45,3927.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21, Zagreb HR
Broj dionica 43 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 5454,43 185,5027.01.2022. 23,5627.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Dalekovod d.d.
OIB poslovnog subjekta 47911242222 Sjedište poslovnog subjekta Marijana Čavića 4, Zagreb HR
Broj dionica 3 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 30,00 3,98
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta HPB Invest d.o.o. - HPB dionički fond
OIB poslovnog subjekta 77486858909 Sjedište poslovnog subjekta Strojarska cesta 20, Zagreb HR
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 8633,84 9798,0027.01.2022. 1180,5927.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21, Zagreb HR
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 8752,46 185,5027.01.2022. 23,5627.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Izvanbračni drug Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Poklon roditelja
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.01.2022. Naziv poslovnog subjekta Dalekovod27.01.2022.
OIB poslovnog subjekta 4791124222227.01.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb27.01.2022.
Broj dionica 327.01.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 82,0027.01.2022. 10,8827.01.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%27.01.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 41000,00 5441,64 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 27000,00 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji27.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Skijaški klub Igloo 27.01.2022. Sjedište pravne osobe Zagreb27.01.2022.
OIB pravne osobe 1542008611127.01.2022.
Datum učlanjenja 01/01/201327.01.2022. Datum kraja članstva 31/12/202227.01.2022.
Funkcije 27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZUTSS NIK KRČMAR27.01.2022. Sjedište pravne osobe Zagreb27.01.2022.
OIB pravne osobe 1638193513327.01.2022.
Datum učlanjenja 01/01/202227.01.2022. Datum kraja članstva 31/12/202227.01.2022.
Funkcije 27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu27.01.2022. Sjedište pravne osobe Zagreb27.01.2022.
OIB pravne osobe 3199027634827.01.2022.
Datum učlanjenja 01/01/200427.01.2022. Datum kraja članstva 31/12/202227.01.2022.
Funkcije 27.01.2022.
Napomena 27.01.2022.