Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Alen Leverić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Alen21.12.2015. Prezime Leverić 21.12.2015.
Stručna sprema VSS21.12.2015.
Zvanje diplomirani ekonomist21.12.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati21.12.2015. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati21.12.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.12.2015. Razveden/Razvedena27.10.2017. Oženjen/Udana02.11.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 42209 Sračinec21.12.2015. 42000 Varaždin02.04.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.12.2015. Postoji27.10.2017. Ne postoji02.04.2019. Mjesto 42000 Varaždin27.10.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik ministra21.12.2015. Član uprave27.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Gospodarstva21.12.2015. Hrvatske ceste d.o.o.27.10.2017. Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta27.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb21.12.2015. Ulica Ulica grada Vukovara21.12.2015. Vončinina 27.10.2017. Kućni broj 7821.12.2015. 327.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610699421.12.2015. +3851472256027.10.2017.
Datum početka mandata 02/03/201321.12.2015. 02/10/201727.10.2017. 04/04/202203.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/201521.12.2015. 02/10/202127.10.2017. 04/04/202603.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.12.2015. Stvarni datum kraja mandata 19/01/2016 02/10/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.12.2015. Postoji03.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Član upravnog vijeća 03.05.2022. Naziv pravne osobe Opća bolnica Varaždin03.05.2022.
OIB pravne osobe 5963882830203.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski03.05.2022.
Datum početka dužnosti 02/08/202103.05.2022. Datum kraja dužnosti 03.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42000 Varaždin03.05.2022. Ulica Ulica Ivana Meštrovića03.05.2022. Kućni broj 103.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854239300003.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.12.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik ministra21.12.2015. Savjetnik uprave27.10.2017. Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva21.12.2015. ALU PRODUCT d.o.o.27.10.2017. OIB pravne osobe 2241347290021.12.2015. 6947423455927.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.12.2015. 10020 Odra27.10.2017. Ulica Ulica grada Vukovara21.12.2015. Đačka27.10.2017. Kućni broj 7821.12.2015. 7227.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201221.12.2015. 18/10/201627.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/03/201321.12.2015. 19/01/201727.10.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršni direktor27.10.2017. Naziv pravne osobe Metal product d.o.o.27.10.2017. OIB pravne osobe 9271238102827.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10020 Odra27.10.2017. Ulica Đačka27.10.2017. Kućni broj 7027.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 20/01/201727.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/10/201727.10.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Uprave 03.05.2022. Naziv pravne osobe Hrvatske ceste d.o.o.03.05.2022. OIB pravne osobe 5554578788503.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.05.2022. Ulica Vončina 03.05.2022. Kućni broj 303.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/10/201703.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/10/202103.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik Uprave03.05.2022. Naziv pravne osobe Hrvatske ceste d.o.o.03.05.2022. OIB pravne osobe 5554578788503.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.05.2022. Ulica Vončina 03.05.2022. Kućni broj 303.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/10/202103.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/04/202203.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23392,5221.12.2015. 30235,9427.10.2017. 31251,3702.04.2019. 33346,4622.12.2020. 37125,3202.11.2021. 37138,1103.05.2022. 5266,4227.01.2023. Neto iznos (EUR) 15603,4321.12.2015. 15603,3820.01.2016. 18424,8027.10.2017. 19404,0002.04.2019. 20690,4022.12.2020. 24046,1902.11.2021. 24157,0203.05.2022. 3421,4627.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.12.2015. Postoji27.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 8615,8027.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada27.01.2023.
Vremenski raspon Jednokratno27.01.2023.
Napomena Isplata zaostataka po osnovi plaće27.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.12.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije21.12.2015. OIB poslodavca 0139481514821.12.2015.
Bruto iznos (EUR) 72661,7521.12.2015. 9643,7721.12.2015. Neto iznos (EUR) 52683,8221.12.2015. 6992,2421.12.2015.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201221.12.2015. Datum prestanka radnog odnosa 21.12.2015.
Napomena

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Varaždin02.11.2021. OIB poslodavca 5963882830202.11.2021.
Bruto iznos (EUR) 13791,1702.11.2021. 14257,1903.05.2022. 2380,8827.01.2023. Neto iznos (EUR) 9870,6802.11.2021. 9868,0903.05.2022. 1402,6227.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 02/05/200702.11.2021. Datum prestanka radnog odnosa 02.11.2021.
Napomena 02.11.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.12.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.12.2015. Ne postoji27.10.2017. Postoji02.04.2019.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica21.12.2015. Nositelj obveze Osobno21.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Milan Leverić21.12.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0021.12.2015. 5308,9121.12.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna21.12.2015. EUR - Euro21.12.2015. Godina zaduženja 201521.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 2421.12.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1666,6621.12.2015. 221,1221.12.2015. Ugovorena kamatna stopa 0,0021.12.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.04.2019. Nositelj obveze Osobno02.04.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka02.04.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 99000,0002.04.2019.
Valuta duga EUR - Euro02.04.2019. Godina zaduženja 201902.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 32402.04.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 444,2102.04.2019. 359,3227.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,0002.04.2019. 2,4027.01.2023.
Napomena sukladno aneksu I Ugovora o kreditu promjena kamatne stopa, sukladno izmjeni otplatnog plana promjena mjesečnog anuiteta27.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji21.12.2015. Postoji02.04.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.04.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.04.2019.
Mjesto Varaždin02.04.2019. Poštanski broj 4200002.04.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.04.2019. Površina 105,3002.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 780000,0002.04.2019. 820000,0003.05.2022. 147420,0027.01.2023.
Katastarska općina Varaždin02.04.2019. Vrsta vlasništva Knjižno02.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno02.04.2019. Bračni drug03.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.04.2019. Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine ušteđevina i prodaja udjela u fondu02.04.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji21.12.2015. Postoji02.11.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.11.2021. Marka/tip Dacia Sandero Stepway02.11.2021.
Godina proizvodnje 201102.11.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0002.11.2021. 24000,0003.05.2022. 3000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug02.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)02.11.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.12.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio21.12.2015. Naziv poslovnog subjekta Ostento d.o.o.21.12.2015.
OIB poslovnog subjekta 3115410379221.12.2015. Sjedište poslovnog subjekta Ližnjan21.12.2015.
Udio vlasništva izražen u postocima 20,0021.12.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu21.12.2015.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. OIB 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015. 21.12.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.12.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu21.12.2015. Dionice31.07.2019. Naziv poslovnog subjekta VABA d.d.21.12.2015. JT banka d.d.31.07.2019.
OIB poslovnog subjekta 3818292726821.12.2015. Sjedište poslovnog subjekta Varaždin21.12.2015.
Broj dionica 1731.07.2019. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0031.07.2019. 13,2731.07.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos31.07.2019. Udio manji od 5%03.05.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 1700,0021.12.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.12.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu21.12.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ EQUITY FOND21.12.2015.
OIB poslovnog subjekta 1891184076421.12.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.12.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 3418,9021.12.2015. 3229,2620.01.2016. 3301,5627.10.2017. 438,1227.10.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.12.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu21.12.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ EQUITY FOND21.12.2015. Eurizon HR Equity fond03.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 1891184076421.12.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.12.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 5565,2121.12.2015. 5256,5720.01.2016. 5384,2327.10.2017. 9492,4303.05.2022. 1236,6127.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Dijete, Dijete21.12.2015. Dijete03.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način21.12.2015.
Drugi način stjecanja ranija ušteđevina21.12.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu21.12.2015. Naziv poslovnog subjekta PBZ I stock fond21.12.2015.
OIB poslovnog subjekta 4942780968721.12.2015. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.12.2015.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 1224,5721.12.2015. 1156,6620.01.2016. 1126,3227.10.2017. 149,4527.10.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Dijete, Dijete21.12.2015. Način stjecanja Na neki drugi način21.12.2015.
Drugi način stjecanja ranija ušteđevina21.12.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu02.11.2021. Naziv poslovnog subjekta ZB plus02.11.2021.
OIB poslovnog subjekta 5606233944802.11.2021. Sjedište poslovnog subjekta Ivana Lučića 2A02.11.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 30123,0002.11.2021. 30084,0003.05.2022. 3988,6827.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.11.2021.
Napomena 02.11.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.11.2021. Naziv poslovnog subjekta T-HT02.11.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656002.11.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb02.11.2021.
Broj dionica 6302.11.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0002.11.2021. 13,2702.11.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.11.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.11.2021.
Napomena 02.11.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji21.12.2015.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0021.12.2015. 35000,0027.10.2017. 38000,0003.05.2022. 5643,4627.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.12.2015. EUR - Euro21.12.2015.
Oblik vlasništva Dijete, Dijete21.12.2015. Način stjecanja Na neki drugi način21.12.2015.
Drugi način stjecanja ranija ušteđevina21.12.2015. ranija ušteđevina i rođendani03.05.2022.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 15000,0021.12.2015. 10000,0027.10.2017. Valuta EUR - Euro21.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno21.12.2015. Način stjecanja Prodajom imovine21.12.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 40000,0021.12.2015. 5308,9121.12.2015. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.12.2015. EUR - Euro21.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno21.12.2015. Način stjecanja Novčanom pozajmicom21.12.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 30000,0022.12.2020. 42000,0002.11.2021. 45000,0003.05.2022. 6350,6527.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna22.12.2020. EUR - Euro22.12.2020.
Oblik vlasništva Dijete22.12.2020. Način stjecanja Na neki drugi način22.12.2020.
Drugi način stjecanja Darovanje prilikom rođenja22.12.2020. Darovanje prilikom rođenja i krstitke i rođendan02.11.2021.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 80000,0002.11.2021. 87000,0003.05.2022. 12596,5727.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna02.11.2021. EUR - Euro02.11.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.11.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.11.2021.
Drugi način stjecanja Vjenčani darovi i ranija ušteđevina02.11.2021. Vjenčani darovi i ranija ušteđevina i ušteđevina od plaće03.05.2022.
Napomena 02.11.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.12.2015. Postoji27.10.2017. Ne postoji22.12.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Rotary klub Trakošćan27.10.2017. Sjedište pravne osobe Bednja27.10.2017.
OIB pravne osobe 4569318521427.10.2017.
Datum učlanjenja 17/12/201627.10.2017. Datum kraja članstva 27.10.2017.
Funkcije član27.10.2017.
Napomena