Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Aleksandra Jozić-Ileković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Aleksandra08.04.2015. Prezime Jozić-Ileković 08.04.2015.
Stručna sprema VSS08.04.2015.
Zvanje Diplomirani pravnik08.04.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Potpredsjednik08.04.2015. Član Predsjednik21.03.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državno Izborno Povjerenstvo08.04.2015. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.04.2015. Ulica Visoka08.04.2015. Kneza Mutimira Ulica kneza Mislava23.01.2023. Kućni broj 1508.04.2015. 5 11/323.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456971808.04.2015. +38515559527
Datum početka mandata 09/03/200708.04.2015. 22/02/201806.03.2018. 09/03/202321.03.2023. Predviđeni datum kraja mandata 09/03/201508.04.2015. 22/02/202306.03.2018. 09/03/202821.03.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.04.2015. Stvarni datum kraja mandata 09/03/2015 22/02/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.04.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.04.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.04.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viši upravni inspektor08.04.2015. savjetnica ministra Naziv pravne osobe Središnji državni ured za upravu08.04.2015. Ministarstvo uprave OIB pravne osobe 8170055083208.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb08.04.2015. Ulica Maksimirska 08.04.2015. Kućni broj 6308.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/200508.04.2015. 01/05/2015 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/03/200708.04.2015. 19/02/2018 21/02/201808.03.2018.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član21.03.2023. Naziv pravne osobe Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa21.03.2023. OIB pravne osobe 6038341639421.03.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.03.2023. Ulica Ulica kneza Mislava21.03.2023. Kućni broj 11/321.03.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/02/201821.03.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22/02/202321.03.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 30000,0008.04.2015. 25055,4916.04.2015. 0,0006.03.2018. 23472,8409.04.2018. 23780,3516.12.2020. 23882,8527.01.2022. 3183,91 3443,1421.03.2023. Neto iznos (EUR) 15600,0008.04.2015. 15957,1616.04.2015. 0,0006.03.2018. 15032,0309.04.2018. 14769,4516.12.2020. 15541,1927.01.2022. 2072,65 2229,7421.03.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.04.2015. Postoji Ne postoji09.04.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 13900,00 1844,85 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost Ispitivač na državnim stručnim ispitima
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.04.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca 3M08.04.2015. OIB poslodavca 3011084064608.04.2015.
Bruto iznos (EUR) 32000,0008.04.2015. 408000,0016.04.2015. 534659,0006.03.2018. 36987,8316.12.2020. 41545,9627.01.2022. 6363,47 Neto iznos (EUR) 18000,0008.04.2015. 220800,0016.04.2015. 299241,1906.03.2018. 341305,3016.05.2019. 22603,1116.12.2020. 25305,1027.01.2022. 3491,68
Datum stupanja u radni odnos 04/11/201008.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 08.04.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.04.2015. Postoji16.12.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 32585,9616.12.2020. 25600,0027.01.2022. 19722,67 Pravna osnova Od nesamostalnog rada16.12.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.12.2020.
Napomena Navedeni iznos predstavlja nagradu za ostvarene rezultate rada. Navedeni iznos predstavlja nagradu za ostvarene rezultate rada i isplaćen je u 2022., kvartalno.21.03.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji08.04.2015. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiemarkische Bank 06.03.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50704,70
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2002
Rok vraćanja u mjesecima 240 Iznos mjesečnog anuiteta 456,20 Ugovorena kamatna stopa 9,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing27.01.2022. Nositelj obveze Osobno27.01.2022.
Predmet leasinga osobni automobil27.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Agram leasing d.o.o.27.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 175500,0027.01.2022. 23292,8527.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2022. EUR - Euro27.01.2022. Godina zaduženja 202127.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2642,4727.01.2022. 350,93 Ugovorena kamatna stopa 5,2427.01.2022.
Napomena Osobni automobil je marke FIAT 500 X SPORT.27.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2015.
Mjesto Zagreb08.04.2015. Poštanski broj 1000008.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2015. Površina 65,2808.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0008.04.2015. 995600,0001.02.2022. 170000,0023.01.2023.
Katastarska općina Centar08.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2015. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Ispravljam navod vezano uz približnu tržišnu vrijednost stana. Kako su suvlasnici zgrade, nakon potresa iz ožujka 2020., popravili krov i zabatne zidove, a i mi smo kao vlasnici stana popravili oštećenja nastala od potresa i adaptirali stan, smatram da se navedena vrijednost stana povećala u odnosu na prijavljenih 800000,00 ( a i s obzirom na kretanja cijena na području na kojem stanujemo /centar grada), što sam previdjela ažurirati prilikom godišnje obveze podnošenja IK od 27/1/2022, pa ispravljam navedeni previd.01.02.2022. Ispravljam navod vezano uz približnu tržišnu vrijednost stana sukladno kretanjima cijena na tržištu nekretnina.23.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 17987,4027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 234000,0027.01.2022. 31057,1427.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 42851,2027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 390600,0027.01.2022. 51841,5327.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 16163,8027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 147000,0027.01.2022. 19510,2527.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 11462,2227.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 111937,0027.01.2022. 14856,5927.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 5004,8027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45675,0027.01.2022. 6062,1127.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 840,6027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7875,0027.01.2022. 1045,1927.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 11285,0027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 102900,0027.01.2022. 13657,1827.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 1924,8027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18562,0027.01.2022. 2463,6027.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 2281,0027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22500,0027.01.2022. 2986,2627.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 7694,8027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75375,0027.01.2022. 10003,9827.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 15320,0027.01.2022. 153,2001.02.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1687,0027.01.2022. 223,9027.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022. Zabunom sam navela pogrešnu površinu nekretnine/livade, umjesto 153,20 m2, u IK podnesenoj 27/11/2022 navela sam 15320,00 m2. Navedeno ispravljam.01.02.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 56495,0027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 515550,0027.01.2022. 68425,2427.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 6333,0027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0027.01.2022. 5972,5327.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 6777,0027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 61950,0027.01.2022. 8222,1827.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 3060,0027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 39750,0027.01.2022. 5275,7327.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija27.01.2022.
Mjesto Sombor27.01.2022. Poštanski broj 2500027.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2022. Površina 23498,0027.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 214410,0027.01.2022. 28457,1027.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2022. Način stjecanja Nasljedstvom27.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 27.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 20,04
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,00
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 227,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 430000,00
Katastarska općina Šestine Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 126,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00
Katastarska općina Šestine Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 37,50
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.04.2015. Marka/tip Fiat Grande Punto08.04.2015.
Godina proizvodnje 200908.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0008.04.2015. 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Osobno08.04.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Mazda 2
Godina proizvodnje 2011 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,00
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.04.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.04.2015.