Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Aca Vidaković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Aca27.06.2017. Prezime Vidaković 27.06.2017.
Stručna sprema SSS27.06.2017.
Zvanje električar27.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica27.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35430 Bodegraj27.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik27.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Okučani27.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35430 Okučani27.06.2017. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana27.06.2017. Kućni broj 127.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853537100127.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201727.06.2017. 20/05/202117.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/202127.06.2017. 01/06/202517.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12125,3327.06.2017. 15273,4617.01.2020. 13169,6017.06.2021. 1755,7812.01.2023. Neto iznos (EUR) 8246,7527.06.2017. 10192,2717.01.2020. 10284,2517.06.2021. 1370,5612.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zavod za hitnu medicinu Slavonski Brod 27.06.2017. OIB poslodavca 9093716488427.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 4980,6927.06.2017. 64661,2801.04.2019. 6298,0817.06.2021. 893,0712.01.2023. Neto iznos (EUR) 3960,2127.06.2017. 50919,9601.04.2019. 4810,0017.06.2021. 694,2612.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 20/03/201227.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 27.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.06.2017. Postoji17.01.2020.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE17.01.2020. OIB isplatitelja 7676736919717.01.2020.
Neto iznos (EUR) 72935,0017.01.2020. 9680,1417.01.2020. Vremenski raspon Jednokratno17.01.2020.
Vrsta Subvencija17.01.2020.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI17.01.2020. OIB isplatitelja 4833986962617.01.2020.
Neto iznos (EUR) 20000,0017.01.2020. 52000,0017.06.2021. 6901,5917.06.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini17.01.2020.
Vrsta Poticaj17.01.2020.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR17.06.2021. OIB isplatitelja 9912223570917.06.2021.
Neto iznos (EUR) 111187,5017.06.2021. 14757,0517.06.2021. Vremenski raspon Jednokratno17.06.2021.
Vrsta Subvencija17.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 17.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.06.2017. Nositelj obveze Osobno27.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) nema27.06.2017. KENT BANKA d.d 01.04.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 2266,0027.06.2017. 80000,0001.04.2019. 10617,8201.04.2019.
Valuta duga EUR - Euro27.06.2017. HRK - Hrvatska Kuna01.04.2019. EUR - Euro01.04.2019. Godina zaduženja 201327.06.2017. 201601.04.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1450,0027.06.2017. 1576,5901.04.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,0027.06.2017. 6,8001.04.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2022. Nositelj obveze Osobno26.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KENT BANKA d.d26.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0026.01.2022. 6636,1426.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.01.2022. EUR - Euro26.01.2022. Godina zaduženja 202126.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4826.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1171,9626.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9026.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.01.2023. Nositelj obveze Osobno12.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE BANKA D.D12.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0012.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro12.01.2023. Godina zaduženja 202212.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 2845,8112.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,5012.01.2023.
Napomena 12.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji27.06.2017. Postoji19.07.2018.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 3125,0019.07.2018. 9491,0012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2203,1319.07.2018. 887,9212.01.2023.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 6366,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4487,0119.07.2018. 595,5319.07.2018.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 1126,0019.07.2018. 7532,0012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 793,8319.07.2018. 704,6312.01.2023.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 6406,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4516,0319.07.2018. 599,3819.07.2018.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 1147,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 801,7519.07.2018. 106,3119.07.2018.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 852,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 595,5519.07.2018. 78,9719.07.2018.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 11481,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8026,7319.07.2018. 1065,2319.07.2018.
Katastarska općina Vrbovjani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.07.2018. Oranica (Njiva)12.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljni19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 824,0019.07.2018. 14304,0012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 575,9719.07.2018. 1326,8312.01.2023.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 5086,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0019.07.2018. 796,3419.07.2018.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Livada12.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 1744,0019.07.2018. 5189,0012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2016,5819.07.2018. 796,0812.01.2023.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 1712,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1979,5819.07.2018. 262,6619.07.2018.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 917,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1060,3019.07.2018. 140,6919.07.2018.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.07.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.07.2018.
Mjesto Vrbovljani19.07.2018. Poštanski broj 3543019.07.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.07.2018. Površina 816,0019.07.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 943,5419.07.2018. 125,1619.07.2018.
Katastarska općina Vrbovljani19.07.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.07.2018.
Oblik vlasništva Bračni drug19.07.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.07.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2020.
Mjesto Vrbovljani17.01.2020. Poštanski broj 3543017.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2020. Površina 4097,0017.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5200,0017.01.2020. 690,1617.01.2020.
Katastarska općina Vrbovljani17.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način17.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA- POTPORA MALE VRIJEDNOSTI17.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2020.
Mjesto Vrbovljani17.01.2020. Poštanski broj 3543017.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2020. Površina 5226,0017.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0017.01.2020. 929,0617.01.2020.
Katastarska općina Vrbovljani17.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način17.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA- POTPORA MALE VRIJEDNOSTI17.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2020.
Mjesto Vrbovljani17.01.2020. Poštanski broj 3543017.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2020. Površina 2895,0017.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3800,0017.01.2020. 504,3517.01.2020.
Katastarska općina Vrbovljani17.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način17.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA- POTPORA MALE VRIJEDNOSTI17.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2020.
Mjesto Vrbovljani17.01.2020. Poštanski broj 3543017.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2020. Površina 4485,0017.01.2020. 8154,0012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,0017.01.2020. 1008,6912.01.2023.
Katastarska općina Vrbovljani17.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način17.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA- POTPORA MALE VRIJEDNOSTI17.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2020.
Mjesto Vrbovljani17.01.2020. Poštanski broj 3543017.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2020. Površina 3669,0017.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3100,0017.01.2020. 411,4417.01.2020.
Katastarska općina Vrbovljani17.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način17.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA - POTPORA MALE VRIJEDNOSTI17.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2020.
Mjesto Okučani17.01.2020. Poštanski broj 3543017.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2020. Površina 16560,0017.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0017.01.2020. 2654,4617.01.2020.
Katastarska općina Vrbovljani17.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način17.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA- POTPORA MALE VRIJEDNOSTI17.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2020.
Mjesto Bodegraj17.01.2020. Poštanski broj 3543017.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2020. Površina 127,0017.01.2020. 200,0012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0017.01.2020. 33180,7017.01.2020.
Katastarska općina Bodegraj17.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2020. Način stjecanja Na neki drugi način17.01.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINE OD STRANE RH17.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.06.2021.
Mjesto OKUČANI17.06.2021. Poštanski broj 354017.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.06.2021. Površina 6765,0017.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0017.06.2021. 1061,7817.06.2021.
Katastarska općina OKUČANI17.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno17.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno17.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2021.
Napomena 17.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.01.2023.
Mjesto SLAVONSKI BROD12.01.2023. Poštanski broj 3500012.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.01.2023. Površina 47,8512.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0012.01.2023.
Katastarska općina SLAVONSKI BROD12.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno12.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno12.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.01.2023.
Napomena 12.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.01.2023.
Mjesto ČOVAC12.01.2023. Poštanski broj 3543012.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.01.2023. Površina 11379,0012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1592,6712.01.2023.
Katastarska općina ČOVAC12.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno12.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno12.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka12.01.2023.
Napomena Nekretnina kupljena prihodom od poticaja.12.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.01.2023.
Mjesto ČOVAC12.01.2023. Poštanski broj 3543012.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.01.2023. Površina 12258,0012.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2654,4612.01.2023.
Katastarska općina ČOVAC12.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno12.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno12.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka12.01.2023.
Napomena Nekretnina kupljena prihodom od poticaja.12.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji27.06.2017. Postoji17.01.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.01.2020. Marka/tip AUDI A417.01.2020.
Godina proizvodnje 200917.01.2020. 201626.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0017.01.2020. 113000,0026.01.2022. 14997,6826.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.01.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor17.06.2021. Marka/tip JOHN DEER17.06.2021.
Godina proizvodnje 198817.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0017.06.2021. 10617,8217.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2021. Način stjecanja Na neki drugi način17.06.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA- POTPORE MALE VRIJEDNOSTI17.06.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.06.2021. Marka/tip OPEL17.06.2021.
Godina proizvodnje 201117.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0017.06.2021. 3981,6817.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug17.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.06.2017.