Početna
 

Hrvatski radio Vukovar d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radijskog programa

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave - Direktor Robert Rac 25.12.2021.