Početna
 

Općina Kanfanar

Tip pravne osobe: 
Institucija

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Sandro Jurman 20.05.2021.
Zamjenik općinskog načelnika Zoran Černja
26.05.2017. do 19.05.2021.
Općinski načelnik Sandro Jurman
26.05.2017. do 19.05.2021.
Zamjenik općinskog načelnika Zoran Černja
23.05.2013. do 25.05.2017.
Općinski načelnik Sandro Jurman
23.05.2013. do 25.05.2017.

Pravne osobe u odnosu na koja postoji zabrana ili ograničenje poslovanja

Naziv pravne osobe Oblik ustrojstva OIB Adresa Grad
Obrt za računovodstvene usluge i usluge servisiranja "CEL ART" Obrt 30143547228 Petra Studenca 11a Kanfanar