Početna
 

Našička razvojna agencija NARA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge, Našice

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Član uprave - Direktor Matija Brkić 25.12.2021.