Početna
 

DOMUS RAKOVEC d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Tip pravne osobe: 
Trgovačko društvo u vlasništvu jedinice lokalne ili područne samouprave

Dužnosnici

Dužnost Ime i prezime Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Direktor Milica Borko 25.12.2021.