Početna
 

Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
Adresa: 
Grad: 
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Objava i stupanje na snagu: